10 chytrých vůdčích řešení pro každou výzvu

Slovo „vůdcovství“ vyvolává představu velkých mužů a žen – lidí, kteří v krizové chvíli vždy správně zareagují, přijmou správné rozhodnutí, dají správný směr.

Tato představa bohužel vychází z mylné představy, že vedoucí pracovníci vždy vědí, co mají dělat. To je často daleko od pravdy; lídři většinou nevědí, co dělají, o nic víc než my ostatní. Proto každý vedoucí pracovník potřebuje sadu řešení, která fungují proti nejčastějším výzvám, jež nám život přináší.

Zde je několik praktických a účinných strategií, které fungují v případě výzev, kterým čelíme.

1. Rozvíjejte svůj osobní styl vedení.

Nikdo se nerodí s vědomím, jak být efektivním lídrem. Věnujte čas tomu, abyste se o sobě dozvěděli co nejvíce. Když pracujete na sobě, pracujete na svém vedení. Zvažte vyhledání dobrého programu pro vedoucí pracovníky, kouče nebo mentora.

2. Učte se ze zkušeností.

Strategicky promyslete, jak můžete získat potřebné zkušenosti. Ponořte se do náročných projektů, které vám mohou přinést neobvyklé problémy k řešení; procvičte si pozorování situací z různých úhlů pohledu a učte se ze všeho, co děláte.

3. Nebojte se selhání.

Pokud se o to vůbec nesnažíte, téměř jistě selžete, a to možná více než jednou. Důležité je naučit se převzít odpovědnost za své neúspěchy, vzít si z nich ponaučení a změnit směr a přitom se stále posouvat vpřed.

4. Mějte přesvědčivou vizi.

Když přijde krize – a ta přijde – mít vizi a vědět, že lidé jsou s touto vizí srozuměni, udrží věci pod kontrolou. Pokud se vám jako vedoucímu důvěřuje, budete vnímáni jako někdo, kdo dokáže lidi přivést k cíli a udržet věci na správné cestě, místo aby se rozpadly.

5. Vyleštěte své dovednosti v oblasti práce s lidmi.

Skvělí lídři mají skvělé mezilidské dovednosti. Starají se o své lidi. Jako vedoucí musíte umět tiše naslouchat a slyšet, co lidé skutečně říkají, a to tak, že budete klást otázky a budete otevřeni pravdě. Když přijdou výzvy, je obzvlášť důležité se otevřít a ukázat, že vám na nich záleží.

6. Motivujte se.

Vaše odhodlání je vzorem pro ostatní. Pokud lidé vidí, že tvrdě pracujete na dosažení cíle, přidají se k vám. Naučte se využívat motivaci, která vám dodává energii a vášeň, abyste na oplátku mohli inspirovat ostatní v těžkých chvílích.

7. Udržujte lidi v obraze.

Když nastanou těžké časy, je vždy lákavé se schovat, ale to je to nejhorší, co můžete udělat. Zůstaňte viditelní a informujte lidi, i když jde o špatné zprávy. Lidé nemají rádi pocit, že jsou vyloučeni z pokroku nebo z problémů; když je budete udržovat v obraze, budou investovat a budou připraveni pomoci.

8. Inspirovat ostatní.

Inspirace posiluje; když lidi inspirujete, dáváte jim také smysl života. Když jdete příkladem a lidé se cítí inspirováni tím, kým jste, posiluje to jejich výkonnost a produktivitu.

9. Najděte si skutečného mentora.

Když nastanou těžké časy, najděte si někoho, kdo si tím už prošel, poučil se a je ochoten vás na této cestě vést. Dobrý mentor by měl mít zkušenosti, které chcete získat, a měl by mít také upřímnou touhu vám na této cestě pomoci. Mentoring musí být upřímný a pozitivní, aby byl skutečně smysluplný.

10. Pečujte o sebe.

Nejlepší vedoucí pracovníci se starají o ostatní, zejména v náročných obdobích. Pokud však budete zanedbávat sami sebe, brzy budete zahlceni tlakem. Dělejte, co je třeba, abyste se udrželi ve střehu a ve zdraví, a často si připomínejte, že to, co děláte, je cenné.

Bez ohledu na současnou ekonomickou, politickou a společenskou realitu je dnes pro vedoucí pracovníky výzvou vymezit se, určit si vizi a stanovit cíle a osvojit si vůdčí dovednosti, které jim umožní zvládnout celou řadu každodenních výzev.