10 důvodů, proč je mentor nutností

Jako podnikatel je vzrušující jít sám na sebe a vytvořit něco na vlastní pěst. Skutečnost je však taková, že ačkoli máte skvělý nápad, možná nevíte přesně, co byste měli se svým podnikáním dělat, v jakém období, abyste ho rozvinuli v udržitelný podnik.

V průběhu let jsem měl několik mentorů a od každého z nich jsem se naučil velké množství cenných lekcí. Mentor vám může pomoci provést vás vaší podnikatelskou cestou – od nečinění určitých obchodních rozhodnutí až po podporu určitých partnerství.

Zde je dalších deset důvodů, proč potřebujete někoho jako mentora:

1. Mentoři poskytují informace a znalosti. Jak řekl Benjamin Franklin: „Řekni mi a zapomenu, nauč mě a možná si vzpomenu, zapoj mě a naučím se.“ Když jsem začínal, neměl jsem ani ponětí, co všechno obnáší vedení podniku, včetně sestavení podnikatelského plánu, sestavení rozpočtu, zvládání každodenního provozu, přijímání strategických rozhodnutí nebo vedení marketingové kampaně. Když jsem měl od začátku mentora, využil jsem bohaté znalosti, které mě rychleji dostaly do tempa a zkrátily křivku učení.

2. Mentoři vidí, v čem se musíme zlepšit tam, kde to často nedokážeme. Filmový tvůrce George Lucas poznamenal: „Mentoři mají schopnost vidět více našich chyb, než bychom chtěli. Jen tak můžeme růst.“ Vždy k vám budou brutálně upřímní a řeknou vám přesně, jak to je, místo aby bagatelizovali slabiny, které u vás vidí.

Tato konstruktivní kritika, kterou mi můj mentor nabízel, mi pomohla vidět na sobě věci, které jsem nedokázal rozpoznat. Oceňoval jsem tento vhled, protože jsem nechtěl, aby si někdo vycpával ego. (No, chtěla jsem někoho, kdo by mi vycpával ego, ale musela jsem se rozhodnout, že podnikání je důležitější.) Místo toho jsem chtěl přesně vědět, kde mám nedostatky, abych mohl tyto oblasti zlepšit.

3. Mentoři nacházejí způsoby, jak stimulovat náš osobní a profesní růst. Jiný slavný filmový režisér vysvětlil: „Křehká rovnováha mentorství spočívá v tom, že někoho nevytváříte k obrazu svému, ale dáváte mu příležitost, aby vytvořil sám sebe.“ Můj mentor mi často kladl otázky, abych se zamyslel, a žádal mě, abych se později vrátil s odpověďmi.

Také mi stanovoval různé cíle a nechával mě volně plynout, abych zjistil, zda je dokážu splnit sám, a přitom zpovzdálí sledoval, jak mi tyto projekty pomáhají rozvíjet se. Poté si ke mně sedl a řekl mi, co na mně v průběhu projektu vypozoroval, co podle něj stojí za to si ponechat – a co by rozhodně okamžitě vyhodil. Zaměřil se také na charakter a hodnoty, což podpořilo můj osobní růst i mé vůdčí schopnosti.

4. Mentoři nabízejí povzbuzení a pomáhají nám jít dál. Inspirativní podnikatelka Oprah Winfreyová prohlásila: „Mentor je někdo, kdo vám umožní vidět naději uvnitř sebe samého.“ Jsou tu pro vás, ať se děje, co se děje, a nabízejí morální podporu hojně posypanou povzbuzováním. Byly chvíle, kdy kdyby tu pro mě nebyl mentor, mohl jsem se snadno „položit“, emocionálně se vzdát nebo se vzdát podnikání. Měl jsem však mentora a každý, kterého jsem měl, mě nenechal zastavit, ale poskytl mi povzbuzení a vedení, které mi dodalo naději a důvěru, že dokážu vše, co se po mně žádá.

5. Mentoři jsou disciplinovaní a vytvářejí nezbytné hranice, které si sami nemůžeme stanovit. Od svého mentora jsem zažil hodně tvrdé lásky. Udělal to proto, že chápal, že být podnikatelem může být náročné, pokud jde o sebemotivaci a sebekázeň. Vzal na sebe tuto roli rodiče, aby mě naučil správným pracovním návykům, a poskytl mi hranice, v nichž jsem mohl pracovat. To upevnilo mou pracovní morálku, zostřilo mé zaměření (opravdu mi chyběly některé důležité věci) a ujasnilo mé priority způsobem, který bych sám nedokázal udělat.

6. Mentoři jsou odrazovými můstky, takže se od nich můžeme odrazit a získat nefiltrovaný názor. Když jsem začínal, měl jsem spoustu nápadů na všechny typy podnikatelských záměrů a produktů. Všechny tyto otázky jsem předal svému mentorovi, který mi pak pomohl zjistit, které z nich mají potenciál a proč je lepší jiné nechat být. Ocenil jsem jeho upřímnost, protože jinak bych se možná pustil do podnikatelského nápadu, který by neměl opodstatnění.

7. Mentoři jsou důvěryhodní poradci. Ve světě podnikání může být těžké zjistit, komu věřit – a že někomu můžete věřit, zejména pokud jde o chráněné informace nebo duševní vlastnictví. Protože byl objektivní třetí stranou, která nebyla zainteresovaná na žádném nápadu nebo podniku, rád mi sdělil, co si myslí. Na oplátku jsem věděl, že vše, co mu řeknu, bude raději držet v tajnosti, než aby to prodal někomu jinému nebo mi ukradl nápad.

8. Mentoři mohou být spojovateli. Mentor, který hraje dvojí roli – učitele a spojovatele, vám může poskytnout přístup k lidem z vašeho oboru, kteří jsou ochotni investovat do vaší společnosti, nabídnout vám své dovednosti a odborné znalosti, představit vám talenty, které mohou podpořit vaše podnikání, a pomoci vám přiblížit se k cílové skupině. Můj mentor se se mnou ochotně podělil o svou síť, bral mě na akce a zprostředkovával mi kontakty, které vedly k mnoha příležitostem, které bych jinak neměl.

9. Mentoři mají zkušenosti, ze kterých se můžete poučit a předejít tak stejným chybám, kterých se dopouštějí začátečníci. Začít podnikat je dost náročné, takže když můžete přeskočit to, že děláte věci složitým způsobem, proč byste to neudělali?? Mentor byl tam, kde jste vy, a udělal řadu chyb, které nyní může použít jako základ pro pomoc ostatním, aby přeskočili zničující účinky neznalosti.

Jde mi o to dělat věci chytřeji, takže můj mentor se podělil o mnoho příběhů o chybách, které na své cestě udělal a které se pro mě staly poučením, když odečtu bolest a ztracené zdroje, které z těchto chyb plynou.

10. Mentoři jsou zdarma, což je činí neocenitelnými ve více ohledech. Mentorský vztah se obvykle rozvine organicky díky kontaktům ve vašem oboru a síti. Mentor to nedělá pro peníze. Naopak je pohání uspokojení z toho, že mohou pomoci jinému podnikateli, a splácejí mu tak podobnou zkušenost, kterou měli při rozjezdu vlastního podnikání.

Mám to štěstí, že jsem tuto zkušenost získal, a nyní jsem v pozici, kdy mohu tuto laskavost oplatit ostatním, kteří teprve začínají. Nejenže je cena správná, ale váš mentor vám také poskytuje neocenitelný přístup ke všemu, co je uvedeno v tomto seznamu, a k dalším informacím.

Mít mentora není známkou slabosti; ukazuje to, že jste dost chytří a dostatečně cílevědomí na to, abyste uspěli.