10 důvodů, proč vás zaměstnanci nerespektují

Být šéfem není jen zábava a hry. Příslib moci může být lákavý, ale realita odpovědnosti za tým zaměstnanců nemusí být tak okouzlující, jak jste si představovali.

Jste omylný člověk, který řídí tým omylných lidí. Čas od času je určitě zklamete, stejně jako oni zklamou vás.

Aby celý tento vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem fungoval a vzkvétal, budete potřebovat pevné základy důvěry a respektu. Pokud máte podezření, že vám tento respekt chybí, zde je 10 možných důvodů, proč tomu tak je.

1. Nenecháte své zaměstnance hrát podle jejich silných stránek.

Jedna z nejlepších podnikatelských rad, kterou jsem kdy dostal, zní takto: „Najímejte lidi chytřejší, než jste vy sami.“ To znamená, že si budete více vybírat, koho zaměstnáte, a platit svým zaměstnancům jakou mají hodnotu. Kompromisem však je, že pro vás pracují mimořádně kvalitní lidé a vy jim můžete dát volnost, aby se věnovali svým silným stránkám.

Ve své knize Nedělejte nic: Jak přestat s přehnaným řízením a stát se skvělým lídrem J. Keith Murnighan zdůrazňuje, že je důležité delegovat úkoly na kompetentní zaměstnance. Píše: „Klíčový poznatek je jednoduchý: budete efektivnějším vedoucím, pokud místo toho, abyste práci dělali sami, necháte ji dělat jiné lidi. Jinými slovy, přestaňte pracovat a začněte vést.“ Jinými slovy, najměte pro danou práci ty nejkvalifikovanější lidi a pak jim dejte svobodu dělat to, co umí nejlépe.

2. Vyhýbáte se konfliktům za každou cenu.

Skvělí lídři se nebojí nastolovat obtížné otázky nebo být konfrontační (když je to nutné). I když si možná myslíte, že „hrát si na hodného“ je spolehlivá strategie, jak si získat respekt zaměstnanců, opak může být ve skutečnosti pravdou.

Důsledným vyhýbáním se konfliktům dáváte najevo, že si nejste jisti sami sebou ani svými rozhodnutími. Silný lídr se nevyhýbá nepříjemným situacím, ale naopak k nim přistupuje sebevědomě a s cílem situaci napravit.

3. Nevážíte si svých zaměstnanců (nebo to alespoň nedáváte najevo).

Kdosi kdysi řekl: „Člověk, který se cítí být oceňován, vždy udělá víc, než se od něj očekává.“ Člověk, který se cítí být oceňován, bude přirozeně pociťovat také větší náklonnost a respekt k tomu, kdo ho oceňuje.

Vaši zaměstnanci jsou ti, kteří vám pomáhají rozvíjet váš podnik. Projevte jim uznání, které si zaslouží, tím, že je budete štědře chválit a povzbuzovat a že jim dáte najevo, jak moc jsou nedílnou součástí úspěchu vaší firmy.

4. Nejste spolehliví.

Očekáváte, že vaši zaměstnanci budou chodit do práce včas, dodržovat termíny a dělat to, co slíbili. Ale dodržujete stejné standardy i vy sami??

Vaši zaměstnanci vás sledují, aby zjistili, zda praktikujete to, co hlásáte. Když prošvihnete termín, nevymlouvejte se a nepředpokládejte, že si toho nikdo nevšiml. Omluvte se a příště se polepšete – stejně jako to očekáváte od svých zaměstnanců.

5. Nemáte k nim respekt.

Podle nedávného výzkumu Harvard Business Review má více než polovina (54 %) zaměstnanců pocit, že se jim od zaměstnavatele pravidelně nedostává respektu.

Respekt je obousměrná ulice. Pokud si nevážíte svých zaměstnanců, mohu vám zaručit, že si oni nebudou vážit vás. Vytýkání jim před zákazníky, neocenění jejich úspěchů a nevyslyšení jejich zpětné vazby jsou známkami toho, že si jich nevážíte.

Myslím, že je otázkou, zda si jich opravdu nevážíte, Proč jste je najali? Proč pro vás stále pracují? Bez ohledu na to, co k nim v danou chvíli cítíte, je naprosto zásadní chovat se k nim se základní úrovní respektu.

6. Přenesete vinu na ostatní.

Arnold Glasow řekl: „Dobrý vedoucí bere na sebe o něco více viny, než je jeho podíl, a o něco méně zásluh, než je jeho podíl.“ Přenášení viny na zaměstnance nejenže zajistí, že si vás nebudou vážit, ale také nastaví standard přijatelného chování v kanceláři.

Skvělý lídr laskavě přijímá svůj díl odpovědnosti, když se něco nepovede. To neznamená, že se necháte obětním beránkem, ale že své chyby prohlásíte za své vlastní.

7. Nezajímá vás jejich osobní život.

Bylo by nerealistické myslet si, že musíte vědět všechno o osobním životě svých zaměstnanců. Ale je velký rozdíl mezi tím, když víte všechno a tím, když péče o věci, které znáte.

Věnujte pozornost tomu, když vám zaměstnanci řeknou o tom, že jejich dítě je nemocné, že musí utratit svého psa nebo že jejich manžel dostal výpověď. Vyjádřete své obavy a nezapomeňte se později informovat, jak se věci vyvíjejí. Trocha péče a zájmu vám pomůže získat si důvěru a respekt vašich zaměstnanců.

8. Nejste si vědomi sami sebe.

Skvělí lídři jsou schopni přesně odhadnout své vlastní schopnosti a dovednosti. Místo toho, abyste se domnívali, že víte všechno o všem, buďte realističtí ohledně svých silných a slabých stránek. Najměte lidi, kteří dokáží zaplnit mezery, a pak jim důvěřujte, že budou dělat svou práci.

Podle jedné studie vede sebeuvědomění u vedoucích pracovníků firem nejen k většímu respektu, ale i k lepším strategickým a finančním výsledkům. Studie uvádí: „Zajímavé je, že vysoké skóre sebepoznání bylo nejsilnějším prediktorem celkové úspěšnosti. To není úplně překvapivé, protože vedoucí pracovníci, kteří jsou si vědomi svých slabých stránek, často lépe najímají podřízené, kteří podávají dobré výkony v kategoriích, v nichž vedoucímu chybí prozíravost. Tito lídři jsou také schopni se více bavit myšlenkou, že někdo z jejich týmu může mít nápad, který je ještě lepší než jejich vlastní.“

9. Nejste dobrý komunikátor.

Očekáváte od svých zaměstnanců, že s vámi budou efektivně komunikovat, ale věnujete jim stejnou zdvořilost?? Odpovídáte pohotově na jejich e-maily? Skutečně nasloucháte, když za vámi přicházejí s nápady?

Efektivní komunikace je dovednost, kterou je třeba dlouhodobě trénovat. Pokud nejste vzorem včasné a efektivní komunikace se svými zaměstnanci, časem se komunikační linky rozpadnou – stejně jako jejich respekt k vám.

10. Je nemožné se vám zavděčit.

Očekávat od svých zaměstnanců, že budou svědomití a budou se snažit odvést co nejlepší práci, je rozumné; vyžadovat dokonalost nikoliv. Když neustále rozebíráte jejich práci nebo se rýpete v drobných detailech, říkáte jim, že nikdy nemohou být dost dobří. A víte, co se stane, když mají lidé pocit, že stále nestíhají? Přinejmenším k vám ztratí respekt, v horším případě se přestanou snažit nebo dokonce odejdou.

Přimět zaměstnance, aby vás respektovali, je o tom, aby vydělávat že respekt. Být vedoucím, který je hoden respektu, znamená převzít odpovědnost za své chyby, dát svým zaměstnancům svobodu vyniknout a zajistit silné, ale spolupracující vedení.

Jaké jsou další důvody, proč zaměstnavatelé ztrácejí respekt svých zaměstnanců?? Sdílejte níže!