10 efektivních komunikačních návyků nejúspěšnějších lidí

Schopnost efektivně komunikovat je podle mého názoru jednou z nejlepších životních dovedností, které si můžete osvojit. Zamyslete se nad tím, že kolegové, kteří umí mistrně sdělovat své myšlenky, pocity, nápady, obavy a přání, jsou lépe vybaveni k tomu, aby zvládali konflikty nebo se jim vyhýbali, vyjednávali scénáře, které jsou výhodné pro obě strany, a zvyšovali svou schopnost spolupracovat na vysoké úrovni.

Efektivní komunikace však není jen o mluvení, ale také o schopnosti naslouchat a pochopit druhou stranu plotu, „číst“ a interpretovat řeč těla a vědět, jak k druhému člověku přistupovat, abyste mu mohli s respektem sdělit svá stanoviska.

10 přikázání efektivní komunikace

Nemusí to být žádná raketová věda, ale vyžaduje to tvrdou práci a notnou dávku sebeuvědomění. Zde jsou podle mého pozorování zásady, které platí a neplatí u nejúspěšnějších komunikátorů:

1. Buďte ohleduplní.

Neovládejte konverzaci tím, že budete mluvit pouze o sobě. Pokládejte otázky, abyste prozkoumali pocity nebo názory svého kolegy na téma rozhovoru. A prosím….Nepřehánějte to s mluvením. Může to způsobit, že druhá osoba ztratí zájem o konverzaci nebo se odmlčí.

2. Soustřeďte se na konverzaci.

Dělání něčeho jiného během rozhovoru, například psaní SMS nebo e-mailu, vysílá signál, že si nevážíte toho, co vám druhá osoba chce říct. Eliminujte proto rozptylování! Pokud je pro vás obtížné soustředit se kvůli okolí, přesuňte se do jiné oblasti nebo požádejte o rozhovor jindy. Co nechcete, je, aby tento zvyk pokračoval, protože to může být kámen úrazu v tom, jak na vás budou ostatní později reagovat.

3. Naučte se „číst“ posluchače.

Vnímejte neverbální signály, které ukazují, že druhá osoba působí nepozorně, uzavřeně nebo nepříjemně. Pravděpodobně není vhodná doba na to, abyste vedli konverzaci. Doporučte vést rozhovor jindy.

4. Praktikujte reflektivní naslouchání.

Zopakujte, co si myslíte, že váš kolega řekl, abyste se ujistili, že jste ho správně slyšeli. Tomuto postupu se říká „reflexivní naslouchání“ a poznáte ho podle výroků typu: „To, co slyším, že říkáte, je…“ Reflektivní naslouchání dává druhé osobě možnost objasnit svůj názor a zajišťuje, že jste oba na stejné vlně.

5. Počkejte, až mluvčí domluví.

Nepřerušujte a nesnažte se dokončit věty. Jak je to nepříjemné? Když vidíte, že váš kolega nebo šéf sbírá myšlenky, buďte v tu chvíli s ním a věnujte pozornost tomu, co říká nebo bude říkat. Když mluví, nepřepínejte se do režimu křížového výslechu a připravte si vyvracení argumentů. To jen ukazuje, že neposloucháš, ale jen se snažíš prosadit svůj názor. Naslouchejte, udržujte oční kontakt a projevujte zájem o to, co se říká. Garantuji vám, že druhá osoba vycítí vaši upřímnost, aniž by měla potřebu vyhrát hádku. Komunikace tak bude probíhat mnohem volněji.

6. Neuchylujte se k nadávkám.

Buďme upřímní. Každý se dostane do sporu, ale dobří komunikátoři vědí, jak argumentovat férově. Nikdy, ale opravdu nikdy nenazývejte kolegu urážlivým jménem. Vyzkoušejte pravidlo pěti vteřin. Protože někdy říkáme věci, aniž bychom přemýšleli o důsledcích, počkejte pět vteřin, než se vyjádříte k tomu, co bylo právě řečeno. Využijte tento čas k tomu, abyste se ovládli a promysleli si, co byste měli říct.

7. Držte se tématu.

Mluvte pouze o současném bodě neshody. Vytahování ošklivých kauz z minulosti jen přilévá olej do ohně. Může to také vyvolat „obviňování“ ohledně minulého problému. To není produktivní a nic se nevyřeší v přítomnosti.

8. Zvládněte svůj hněv.

Hněv je přirozená emoce, zejména když se s někým nepohodnete. Nedovolte však, aby váš hněv přerostl v násilí. Pokud cítíte, že váš hněv dosahuje tohoto bodu, použijte kartu „time out“ a okamžitě si dejte pauzu. Udělejte něco bezpečného, abyste se uklidnili, jděte se rychle projít ven nebo si jděte rychle zacvičit.

9. Zůstaňte na cestě.

Řekněme, že se oba domluvíte, že si sednete a budete si s respektem povídat o strategických nebo náborových záležitostech. Pak náhle rozhovor vyvolá u jedné osoby emocionální reakci na to, jak je špatně řízen výkon. Brzy následuje hádka a jeden z vás je připraven utéct od stolu! Je to porušení dohody a jistý způsob, jak vyvolat další konflikt. Zůstaňte tedy na správné cestě: Prokažte kolegovi úctu tím, že konverzaci znovu zaměříte na původní téma. Můžete si naplánovat jiný čas, kdy se dotknete toho, proč jste na jiné téma reagovali tak emotivně. Nezapomeňte se soustředit vždy na jednu oblast. Je mnohem snazší vytvářet řešení a řešit problémy.

10. Začněte a skončete pozitivně.

Při vytahování citlivých témat se nevrhejte hned do obtížné diskuse, která by druhou osobu okamžitě postavila do obranné pozice. Začněte pozitivně: Uvědomte si, co již funguje a čeho si na silných stránkách svého kolegy ceníte. Pak zvolněte, jak byste chtěli, aby se vztah nebo partnerství v určitých oblastech zlepšily. Důležité je také ukončit rozhovor. Pokud nemůžete přijít s řešením problému, zakončete rozhovor alespoň pozitivně, například slovy: „Myslím, že je dobře, že jsme se oba dostali až sem. Vím, že se sbližujeme. Promluvme si znovu a uvidíme, zda se nám podaří tuto věc vyřešit.“