10 hloupých frází, které nejhorší šéfové rádi používají

Všichni nadužíváme určitá slova a fráze. (Já mezi ně rozhodně patřím: Jsem vinen tím, že končím věty slovy „…Takže…“ Když nevím, co jiného říct.) To je přirozené.

Pokud jste ale šéf, který doufá, že bude efektivně komunikovat – nebo že ho budou brát vážně -, je to také skutečný problém. Fráze nejsou jen otravné. Uchylování se k frázím ukazuje, že nechcete naslouchat, nechcete jednat…Zkrátka, nechtějte se upnout a Dělejte svou práci.

Jako např:

1. „Prostě to tak nemělo být.“

Ať už se stalo cokoli, osud s tím nemá nic společného. Něco se nepovedlo. Zjistěte, co se nepovedlo, a poučte se z toho.

Navíc „prostě to tak nemělo být“ přenáší odpovědnost jinam, a když je chyba na někom jiném, nikdy se to nenapraví.

Na druhou stranu: “ Pojďme vymyslet, co můžeme příště udělat jinak…“ je posilující – a přenáší odpovědnost tam, kde má být: na vás.

2. „To asi není to, co chcete slyšet.“

Není pochyb o tom, že je na nic slyšet špatné zprávy. Ale když řeknete, že něco není to, co chci slyšet, přesunete problém na mou stranu stolu. Nějak se ten problém stal mým problémem.

Neposouvejte. Vysvětlete, proč jste se rozhodli. Vysvětlete logiku. Vysvětlete své důvody.

Stále ji nemusím chtít slyšet, ale tak zůstává pozornost soustředěna na problém a ne na mě.

3. „Pracujte chytřeji, ne tvrději.“

Co se stane, když mi to řekneš? Za prvé, naznačuješ, že jsem hloupý. Za druhé, naznačujete, že cokoli dělám, by mělo zabrat mnohem méně času a úsilí, než zabírá. A za třetí, když to řekneš, tak tě tak trochu nenávidím.

Pokud víte, že bych mohl být efektivnější, řekněte mi jak. Pokud víš, že existuje lepší způsob, ukaž mi, jak na to. Pokud si myslíte, že existuje lepší způsob, ale nevíte jaký, řekněte to. Přiznejte, že nemáte odpověď. Pak mě požádej, abych ti pomohl to vyřešit.

A hlavně si uvědomte, že někdy stačí jediné je pracovat usilovněji…a v takovém případě zvedněte zadek a pomozte mi.

4. „V týmu není žádné já.“

Jistě existuje. Je tolik „já“, kolik je členů týmu. Tito jednotlivci, čím více „individuální“, tím lépe, slouží k tomu, aby byl tým silnější. Nejlepší týmy jsou často zábavnou směsicí individuálních talentů, perspektiv a cílů jednotlivých členů.

Pokud chcete, aby tým tvrdě pracoval a dosáhl více, ujistěte se, že každá osoba má pocit, že může dosáhnout nejen cíle týmu, ale také jednoho ze svých vlastních cílů.

Věnujte čas tomu, abyste zjistili, jak může každý jednotlivec v týmu dosáhnout obojího, místo abyste zvolili línou cestu a jednoduše potlačili individualitu v honbě za kolektivem.

5. „Vnímání je realita.“

Jo, jo, já vím: Jak něco vnímám, je moje verze reality, bez ohledu na to, jak moc je moje vnímání mimo.

Ale pokud ostatní lidé vnímají realitu jinak než vy, snažte se toto vnímání změnit. Udělejte ze své reality realitu všech.

Kromě toho, vnímání je pomíjivé a neustále se mění. Realita trvá věčně, nebo alespoň do té doby, než přijde nová realita, která ji nahradí.

6. „Jsem vždy otevřený zpětné vazbě.“

Podobnou větu vidíte a slyšíte všude: na webových stránkách, na cedulích, na schůzích.

Pokud skutečně chcete zpětnou vazbu nebo podněty, nebuďte pasivní. Neusnadňujte lidem jen to, aby to mohli poskytnout. Jděte si pro ni. Buďte aktivní.

Lidé, kteří opravdu chtějí zpětnou vazbu, nečekají, až ji dostanou. Přebírají odpovědnost za získání potřebných informací.

7. „Uděláme to teď a omluvíme se později.“

Řekněte to a nejste odvážný riskantní člověk; jste líný a požitkářský. Dobré nápady jsou málokdy potlačeny. Lidé mají přirozeně rádi „lepší.“ Lidé, kterým se váš nápad nelíbí, obvykle nejsou problémem. Problém je téměř vždy ve vás.

Tak to neber jako snadnou cestu. Popište, co chcete udělat. Dokažte, že to má smysl. Získejte lidi, kteří za vámi stojí.

Pak cokoli uděláš, má mnohem větší šanci na úspěch.

8. “ Neúspěch není volba.“

Ten často používá vedoucí, který je frustrovaný a chce utnout otázky týkající se sporného rozhodnutí nebo zdánlivě nesplnitelného cíle: „Poslouchejte, lidi, neúspěch prostě nepřipadá v úvahu,“ řekne a udeří pěstí do stolu.

Neúspěch je vždy možný. To, že říkáš, že to tak není, neznamená, že to tak je.

Nesahejte po frázích, abyste ukončili debatu. Odůvodněte své rozhodnutí. Odpovídejte na těžké otázky.

Pokud to nedokážeš, možná tvé rozhodnutí nakonec není tak moudré.

9. „Nevymýšlejme znovu kolo.“

Protože hele, nějaké jiné kolo se může ukázat jako lepší kolo, a to znamená, že to moje není tak skvělé.

A my nemůžeme mít že.

10. „Je to tak, jak to je.“

Ne, není. „Je to tak, jak to je“ ve skutečnosti znamená: „Jsem příliš líný na to, abych se snažil, aby to bylo jinak, tak o tom proboha přestaňte mluvit.“

„Je to tak, jak to je“ platí pouze tehdy, když se vydáte snadnou cestou a necháte „to“ zůstat „to“.“

Nelíbí se vám nějaká situace? Pracujte na nápravě.

To dělají vedoucí pracovníci.