10 jednoduchých způsobů, jak u svých dětí rozvíjet vůdčí schopnosti

Každé dítě má potenciál stát se vůdcem. Někteří mohou mít více vlastností spojených s vůdcovstvím, ale vůdcovské schopnosti každého dítěte, ať už na jakékoli úrovni, lze rozvíjet a pěstovat.

Zde je několik jednoduchých věcí, které mohou rodiče (a prarodiče, učitelé, trenéři, tety, strýcové a sousedé) udělat, aby pomohli rozvíjet vůdčí potenciál dětí:

1. Buďte takovými vůdčími osobnostmi, jakými chcete, aby se staly. Stejně jako u většiny věcí je nejlepším poučením váš příklad. Jedním ze skvělých způsobů, jak umožnit dětem, aby viděly vaše vůdčí schopnosti v praxi, je společná dobrovolná práce v komunitě. Ukažte jim, co znamená být zapálený pro komunitu a ostatní, a nechte je zažít, jaké to je, když ovlivníte život druhého člověka.

2. Dovolte jim, aby si samy razily cestu. Nechte své děti, aby si samy vytvořily svou cestu a cíl, aniž byste jim do toho zasahovali. Umožněte jim být jejich jedinečnými osobnostmi. Podporujte je a vychovávejte; posviťte si na jejich vášně a silné stránky a pomozte jim stát se vůdci vlastního života.

3. Ukažte jim způsoby, jak uspět. Stanovte cíle a malé projekty, ve kterých mohou být úspěšné. Díky osvojení si nových dovedností získají cenné sebevědomí a sebedůvěru, protože budou mít práci hotovou.

4. Vytvořit okruh průkopníků. Ujistěte se, že vaše děti znají lidi, kteří razí cestu a dosahují ve světě úspěchů, mají vliv a mění svět. Umožněte jim, aby se od nich z první ruky dozvěděli, co je potřeba k tomu, aby byli vedoucími pracovníky a aby byli úspěšní.

5. Snažte se je pochopit, aby se naučily chápat ostatní. Učte své děti, jak je důležité naslouchat sobě i druhým. Jednou z nejdůležitějších vlastností vůdce je dovednost naslouchat, a čím dříve se jí naučí, tím intuitivnější bude.

6. Naučte je být vítězi. Je těžké sledovat, jak vaše dítě něco začíná a pak chce skončit. Pokud není situace skutečně neudržitelná, využijte příležitosti a naučte je vytrvalosti a houževnatosti. Pokud je problém v tom, že se jim nedaří tak dobře, jak by si přáli, připomeňte jim, že ani Michael Jordan se nedostal do prvního týmu, do kterého se snažil dostat.

7. Pomozte jim naučit se být skvělými komunikátory. Komunikace je základním kamenem vedení i vztahů. Naučte své děti říkat, co si myslí, a myslet vážně, co říkají. Pěstujte jejich komunikační dovednosti a dáte jim schopnost budovat vztahy a inspirovat ostatní.

8. Zdůrazňujte význam týmové práce. Týmová práce pomáhá dětem naučit se vycházet s ostatními, pracovat a spolupracovat napříč rozdíly. Naučit se efektivně pracovat v týmu je jednou z nejdůležitějších dovedností, které můžete předat.

9. Ukázat důležitost charakteru. Ze všech lekcí, které můžete dítě naučit, je podle mě nejdůležitější důležitost charakteru. Dítě, které se naučí základům důvěry, poctivosti, respektu a integrity, bude připraveno na celoživotní úspěšné vedení, partnerství a vztahy.

10. Podporujte otevřenou mysl a srdce. Dopřejte dětem zážitky, které je naučí rozmanitosti a inkluzi. Ukažte jim hodnotu více pohledů a důležitost rovnosti. Udržujte svou vlastní mysl a srdce otevřené a je velká pravděpodobnost, že vaše děti budou následovat váš příklad.