10 návyků nejúspěšnějších lidí

Dává smysl, že mnohé z nejlepších světových společností vedou ti největší lídři – například Elon Musk, Arianna Huffingtonová a Bill Gates. Vytvořit vizi, která změní svět, a inspirovat lidi potřebné k její realizaci vyžaduje skvělé vedení. Jak váš osobní úspěch, tak úspěch vaší společnosti jsou založeny na vašich schopnostech jako vedoucího pracovníka.

Jak ale jako podnikatel přejít od snílka k vůdci?? Přestože mnozí lídři mají vrozené vůdčí schopnosti, ostatní z nás se stanou skvělými lídry tím, že si osvojí myšlení a návyky, které mají velcí lídři společné.

Zde je seznam návyků a chování, které pozoruhodní lídři činí součástí svého každodenního života.

1. Na první místo staví své zákazníky

Úspěšné společnosti vedou lídři, kteří dávají přednost zákazníkům, a to i před ziskem. Sebevědomí lídři vědí, že když budou dělat správné věci pro své zákazníky, přinese to jejich firmě skvělé výsledky. Generální ředitel společnosti Amazon Jeff Bezos je toho skvělým příkladem.

2. Znají konečný životní cíl

Nejlepší lídři se neřídí vnějším potvrzením. Jejich konečným cílem je žít život plný osobního růstu a naplnění. Vědí, že pokroku se dosahuje v průběhu času a že oni sami jsou dílem pokroku.

3. Žijí poctivě

Dobří lídři si získávají důvěru a respekt členů svého týmu tím, že důsledně dělají to, co říkají, a říkají to, co dělají. Nepodceňujte tento bod. Důvěra je při vedení týmu nebo společnosti vším.

4. Jsou sebevědomí

Silní lídři jsou si jisti svým cílem a schopnostmi. Jdou až na samou hranici své komfortní zóny, protože jsou si jisti svou schopností přinášet výsledky.

5. Najímají další lídry

Podívejte se vedle nejúspěšnějších podnikatelů a uvidíte, že vedle nich stojí elitní tým talentovaných lídrů. Skuteční lídři najímají a školí lídry, ne jen někoho, kdo dokáže plnit povinnosti dané pozice.

6. Vítají zpětnou vazbu

Nejsilnější lídři nejenže naslouchají názorům členů svého týmu, ale vítají je, protože vědí, že v dlouhodobém horizontu povedou další podněty ke zlepšení.

7. Učí se z chyb

Dobří lídři uznávají, že každý dělá chyby, dokonce i oni sami. Kdykoli udělají chybu, jsou si jí vědomi a najdou v této zkušenosti dar.

8. Snaží se o sebezdokonalování

Dobrý vedoucí nikdy nepřestane hledat způsoby, jak se zlepšovat, a to jak jako vedoucí, tak jako člověk. Není překvapením, že mnoho nejlepších lídrů (Bill Gates, Warren Buffet, Oprah atd.) Jsou náruživými čtenáři. Zde je seznam skvělých knih, které byste měli přidat do své sbírky.

9. Delegují

Dobří lídři se nebojí delegovat projekty nebo úkoly. Dávají svým zaměstnancům svobodu přijímat nové výzvy a vytvářet úspěchy pro společnost.

10. Oceňují silnou firemní kulturu

Pokud jde o firemní kulturu, sklidíte to, co zasejete, a proto dobří lídři věnují čas a úsilí vytváření kultury, která zaměstnance povznáší a posiluje je k dosažení společného cíle.

Závěrečné slovo

Zkuste použít stejný přístup a osvojit si tyto hlavní způsoby chování, abyste se stali lepšími a úspěšnějšími vedoucími pracovníky. Přistupujte ke svému rozvoji jako k průběžné práci, která se v průběhu času důsledně zlepšuje. Zanedlouho se ohlédnete zpět a budete žasnout nad tím, jak jste vyrostli.