10 návyků pozoruhodně charismatických lidí

Někteří lidé v nás okamžitě vzbudí pocit důležitosti. Někteří lidé v nás okamžitě vzbudí pocit výjimečnosti. Někteří lidé rozzáří místnost už jen tím, že do ní vejdou.

Ne vždy to dokážeme definovat, ale někteří lidé to mají: Jsou přirozeně charismatičtí.

Přirozené charisma bohužel rychle ztrácí na působivosti. Známost plodí, no, známost.

Ale někteří lidé jsou pozoruhodně charismatičtí: Jsou to lidé, kteří si budují a udržují skvělé vztahy, trvale ovlivňují (v dobrém slova smyslu) lidi kolem sebe, díky nimž se lidé cítí lépe – jsou to lidé, které chce mít každý kolem sebe…a chce být.

Naštěstí můžeme, protože být pozoruhodně charismatický není o úrovni našeho úspěchu nebo o našich prezentačních dovednostech nebo o tom, jak se oblékáme nebo jakou image vytváříme – je to o tom, co jsme dělat.

Zde je 10 návyků pozoruhodně charismatických lidí:

1. Mnohem více naslouchají, než mluví.

Ptejte se na otázky. Udržujte oční kontakt. Usmívejte se. Mračte se. Přikyvujte. Reagují – ani ne tak verbálně, jako spíše neverbálně.

To je vše, co potřebujeme, abychom druhému člověku ukázali, že je pro nás důležitý.

Když pak mluvíte, nenabízejte rady, pokud vás o ně nikdo nepožádá. Nasloucháním dáváte najevo, že vám na nich záleží, mnohem víc než nabízením rad, protože když nabízíte rady, ve většině případů děláte konverzaci o sobě, ne o nich.

Nevěřte mi? Kdo je „Tady je to, co bych udělal…“ o: vás nebo o druhé osobě?

Mluví jen tehdy, když mají něco důležitého na srdci – a vždy to definují důležité jako to, na čem záleží druhému člověku, ne vám.

2. Nepraktikují selektivní sluch.

Někteří lidé – zaručuji vám, že takové lidi znáte – nejsou schopni vyslechnout nic z toho, co říkají lidé, o kterých mají pocit, že jsou nějak pod jejich úroveň.

Jistě, mluvíte k nim, ale ten konkrétní padající strom v lese nevydá ani hlásku, protože ho vlastně nikdo neposlouchá.

Pozoruhodně charismatičtí lidé pozorně naslouchají každému a díky nim máme všichni, bez ohledu na naše postavení nebo společenské postavení či „úroveň“, pocit, že s nimi máme něco společného.

Protože to děláme: Všichni jsme lidé.

3. Odloží své věci.

Nekontrolujte svůj telefon. Nedívají se na monitor. Nesoustřeďte se na nic jiného, ani na okamžik.

Nikdy nemůžete navázat kontakt s ostatními, pokud jste zaneprázdněni i svými věcmi.

Darujte svou plnou pozornost. To je dar, který dává jen málo lidí. Už jen tento dar způsobí, že ostatní budou chtít být ve vaší blízkosti a budou si vás pamatovat.

4. Dříve dávají, než dostanou – a často nikdy nedostanou.

Nikdy nemyslete na to, co můžete získat. Zaměřte se na to, co můžete poskytnout. Dávání je jediný způsob, jak navázat skutečné spojení a vztah.

Soustřeďte se, byť jen částečně a byť jen na okamžik, na to, co můžete získat od druhé osoby, a ukážete, že jediná osoba, na které skutečně záleží, jste vy sami.

5. Nechovají se sebestředně…

Jediní lidé, kterým imponuje vaše nafoukané, domýšlivé a sebestředné já, jsou jiní nafoukaní, domýšliví a sebestřední lidé.

Na ostatní to neudělá dojem. Jsme podráždění, odstrčení a nepříjemní.

A my nesnášíme, když vejdeš do místnosti.

6. …Protože si uvědomují, že ostatní lidé jsou důležitější.

Už víte, co víte. Znáš své názory. Znáte své perspektivy a úhly pohledu.

Tyhle věci nejsou důležité, protože už jsou vaše. Sami od sebe se nic nenaučíte.

Ale nevíš, co vědí ostatní, a každý, bez ohledu na to, kdo je, ví věci, které ty nevíš.

Proto jsou mnohem důležitější než ty – protože jsou to lidé, od kterých se můžeš učit.

7. Svítí na ostatní.

Nikdo nedostává dostatek pochval. Nikdo. Řekni lidem, co udělali dobře.

Počkej, říkáš, že nevíš, co se jim povedlo?

Styďte se – je vaší prací vědět. Vaším úkolem je zjistit to dopředu.

Lidé ocení nejen vaši pochvalu, ale i to, že vám na nich záleží natolik, že věnujete pozornost tomu, co dělají.

Pak se budou cítit o něco úspěšnější a mnohem důležitější.

8. Volí si svá slova.

Slova, která používáte, ovlivňují postoj ostatních.

Např mít jít na schůzku; vy získejte jít na schůzku s jinými lidmi. Nevíte mají vytvořit prezentaci pro nového klienta; vy získat sdílet super věci s ostatními lidmi. Nevíte mají chodit do posilovny; vy get cvičit a zlepšovat své zdraví a kondici.

že to nevíš mají na pohovor s uchazeči o zaměstnání; vy získat vybrat skvělého člověka do svého týmu.

Všichni se chceme stýkat se šťastnými, nadšenými a spokojenými lidmi. Slova, která volíte, mohou pomoci ostatním lidem, aby se cítili lépe – a abyste se lépe cítili i vy sami.

9. Nerozebírají nedostatky ostatních…

Uznávám, že všichni rádi posloucháme drby. Všichni rádi slyšíme trochu špíny.

Problém je v tom, že lidi, kteří tuhle špínu házejí na nás, nemusíme mít nutně rádi – a rozhodně si jich nevážíme.

Nesmějte se ostatním lidem. Když to děláte, lidé kolem vás se diví, že se jim občas smějete.

10. …Ale ochotně přiznávají své chyby.

U neuvěřitelně úspěšných lidí se často předpokládá, že mají charisma jen proto, že jsou úspěšní. Zdá se, že jejich úspěch vytváří aureolu, téměř jako záře.

Klíčové slovo je Zdá se, že.

Nemusíte být neuvěřitelně úspěšní, abyste byli pozoruhodně charismatičtí. Poškrábejte lesklý povrch a mnozí úspěšní lidé mají charisma jako skála.

Abyste však byli pozoruhodně charismatičtí, musíte být neuvěřitelně upřímní.

Buďte pokorní. Podělte se o své průšvihy. Přiznejte své chyby. Buďte varovným příběhem. A směješ se sám sobě.

Nikdy byste se neměli smát ostatním lidem, ale vždy byste se měli smát sami sobě.

Lidé se vám nebudou smát. Lidé se budou smát s vámi.

Díky tomu vás budou mít raději – a budou vás chtít mít mnohem raději.