10 nejlepších vlastností šéfů (seřazeno podle toho, co přiměje zaměstnance zůstat)

Když jsem minulý měsíc psal o nejhorších vlastnostech šéfů, nečekal jsem tak intenzivní reakci. Desítky čtenářů mi řekly, že mají pocit, že tento seznam odhalil mnohé o jejich vlastní situaci, kdy pracovali pro šéfa, který ne zcela rozuměl jejich motivacím nebo schopnostem.

Zasáhlo to slabé místo a v několika případech mi čtenáři dokonce řekli, že se rozhodli hledat si jinou práci. (Hádám, že existuje spousta opravdu příšerných šéfů – styďte se!) Několik z nich dokonce řeklo „to jsem já“ a vyjádřilo touhu změnit se v jedné nebo dvou oblastech, což je ještě úžasnější.

To mě samozřejmě přimělo k zamyšlení – co dělá skvělého šéfa skvělým šéfem?? Proč zaměstnanci zůstávají ve firmě a dokonce se rozhodnou stoupat v žebříčku a zvolí si vedoucí pozici?? Seznam „nejhorších šéfů“ vycházel z průzkumu, ale z toho, co jsem viděl a vypozoroval ve startupech a ve svém vlastním pracovním životě, existuje několik vlastností „nejlepšího šéfa“, které pomáhají udržet si zaměstnance v práci. Tady jsou, začínáme nejdůležitější vlastností jako první.

1. Empatie

Jsem přesvědčen, že schopnost vidět perspektivu zaměstnance je pro celkové udržení zaměstnanců klíčová. Proč tu ten zaměstnanec vůbec pracuje? Jaké jsou jeho nebo její cíle? Když šéf dokáže projevit empatii vůči zaměstnanci, vytváří to hluboké pouto důvěry. Zaměstnanci chtějí zůstat, protože vědí, že budou pochopeni, motivováni a oceněni.

2. Důvěra

Empatie a důvěra spolu úzce souvisejí. Když šéf důvěřuje, je to akt udržení, protože zaměstnanec cítí, že si ho bude vážit a nebude ho přehlížet. „Věřím ti, že to zvládneš“ je téměř totéž jako říct „Chci, abys tady pracoval“.“

3. Loajalita

Příšerný šéf posílá zaměstnance do řeky bez pádla. Nebo dokonce kánoe. Skvělý šéf je loajální, protože ví, co zaměstnanec skutečně potřebuje. Všichni chceme pracovat pro někoho, kdo nám důvěřuje a chce, abychom dosáhli velkých věcí. A také nesnášíme, když pracujeme pro někoho, kdo nám krade zásluhy nebo nemá na mysli naše nejlepší zájmy.

4. Rozlišování

Nejlepší šéfové na světě jsou nároční. Umí dělat chytrá rozhodnutí a všichni víme, kdy tomu tak není – „hloupý“ šéf, který dělá náhodná rozhodnutí bez přemýšlení, není někdo, kdo si dokáže udržet zaměstnance. Pokud něco, tak utíkají na všechny strany.

5. Vhled

S rozlišováním úzce souvisí myšlenka poskytování vhledu na pracovišti. Všichni chceme mít kolem sebe takové lidi. Když máte prozíravého šéfa, je to jako neustálý brainstorming. Přijde do místnosti…a vhled plyne. To se odráží i na zaměstnancích, kteří se najednou stávají prozíravými, a to je skvělý odrazový můstek pro jejich vlastní růst.

6. Charakter

Lživý šéf je hrozný šéf. Kdo může někomu takovému věřit? Pokud se však šéf drží plánu, sleduje kroky, řeší konflikty a skáče do problémů jménem týmu, prozrazuje to jeho charakter. Zaměstnanci vědí, že šéf je na jejich straně.

7. Odměna

Buďme upřímní, skvělý šéf je ten, kdo odměňuje dobré pracovní výkony. Nejde o dobrovolnou práci. Přesto nemluvíme o odměně jako o primárním motivátoru. Skvělý šéf odměňuje slovy povzbuzení a potvrzení, jasným vysvětlením a komunikací, která dává zaměstnanci pocit, že si ho váží.

8. Vztahy

Jsem přesvědčen, že skvělý šéf ví, jak se řídit vztahy. První otázka, kterou uslyšíte po návratu z dovolené, není – kdy dokončíte ten projekt?? Vždycky je to… opálili jste se?? Je to živé vědomí, že jste člověk a máte život i mimo práci.

9. Ctěte

Čest není jen něco, co se projevuje v armádě nebo ve formálním prostředí. Šéf může zaměstnanci prokázat čest. Toto slovo doslova znamená úctu. Vidíte hodnotu tvrdé práce, ctíte zaměstnance tím, že ho neustále nehnidopišíte a nekritizujete.

10. Přesvědčení

Poslední vlastností „nejlepšího šéfa“ je přesvědčení. Skvělý šéf se drží plánu. Zaměstnanci to mají rádi, protože měnící se cíl a vyvíjející se (nebo rotující) soubor myšlenek je uvádí do varu. Nikdy nevědí, co mohou očekávat. Možná se smíříme s nedůsledností u rodinných příslušníků, ale když je šéf moudrý, začneme hledat plán odchodu.