10 překvapivých vědeckých faktů o týmech

Každý ví, že týmová práce je důležitá pro úspěch, ale teprve nedávno vědci „rozluštili kód“ toho, co dělá tým úspěšným.

V nově vydané knize Team Genius: The New Science of High-Performing Organizations (Týmový génius: Nová věda o vysoce výkonných organizacích) autoři Rich Karlgaard a Michael S. Malone odhaluje výzkum, který ukazuje, že:

1. Ideální velikost týmu je 5 až 9 lidí.

V rozporu s obecně přijímaným předpokladem, že management může vyřešit problém tím, že na něj vrhne lidi, přidávání členů týmu za tuto hranici snižuje pravděpodobnost úspěchu.

2. „Dobrá chemie“ dělá týmy méně efektivní.

6 Pokud v týmu není dostatek různorodosti, která by vytvářela konflikty, týmy mají tendenci zajet do předvídatelných kolejí. Důležité zde není zdání rozmanitosti (i.e. kvóty), ale rozmanitost kultury a způsobů myšlení.

3. Sbližování s týmem uvolňuje oxytocin.

To je stejná chemická látka v mozku, která se uvolňuje (samozřejmě v mnohem větším množství) při sexuálním orgasmu. Z toho plyne, že lidi práce baví víc, když jsou v dobrém týmu.

4. Nejefektivnější týmy nemají vůdce.

Týmy fungují nejlépe, když jejich členové stejnou měrou naslouchají i mluví. Pokud jeden člen převezme kontrolu a začne dominovat diskusím, vyvolá to nelibost. Tým ochabuje.

5. Efektivní týmy však potřebují manažery.

Různorodé týmy jsou kreativnější a dokážou toho více, ale vyžadují manažera týmu (nikoliv individuálního spolupracovníka), jehož úkolem na plný úvazek je pomáhat členům týmu komunikovat a spolupracovat navzdory jejich různorodosti.

6. Malé týmy dosahují lepších výsledků než sóloví géniové.

Einsteinové a Newtonové sice existují, ale jsou nesmírně vzácní. V reálném životě jsou geniální lidé efektivnější a kreativnější, když pracují s ostatními, zejména s těmi, kteří jsou stejně geniální.

7. Konflikt v týmu je nezbytný.

Určitá míra „tvůrčího oděru“ umožňuje týmu identifikovat alternativní přístupy. Všichni se však musí dohodnout, že konflikty nebudou osobní, a slíbit, že důvody svých neshod vynesou na povrch.

8. Muži jsou nejistí, když jsou v menšině.

Muži se cítí nespokojení a méně oddaní projektu, pokud jsou přiděleni do týmu složeného z více žen než mužů. Ženy však tento poměr zřejmě neovlivnil.

9. Věkově smíšené týmy mají lepší výsledky než týmy složené pouze z mladých lidí.

Navzdory stereotypu, že mladická energie má navrch, se ukazuje, že praktické zkušenosti z podnikání jsou v týmu užitečné. Věkově smíšené týmy však mají větší „tvůrčí oděr“, a vyžadují proto aktivnější řízení.

10. Virtuální týmy jsou značně přeceňované.

I přes všechny technologie, které jsou dnes k dispozici, týmy lépe spolupracují a dosáhnou většího úspěchu, když jsou jejich členové v těsné fyzické blízkosti. Pokud musí být tým virtuální, měl by pravidelně pořádat osobní týmové schůzky.