10 toxických lidí, kterým byste se měli vyhýbat jako moru

Toxičtí lidé jsou všude a většina z nás zná alespoň jednoho nebo dva. Můžeme s nimi žít, pracovat, vést je nebo se s nimi znát ve společnosti. A pokud jste někdy strávili čas s opravdu toxickými lidmi, už víte, jak destruktivní a vyčerpávající mohou být.

Stejně jako v případě jakéhokoli jiného druhu toxinu je třeba omezit jeho působení a chránit se před ním. Prvním důležitým krokem je však rozpoznat, kdy je člověk toxický. Toxičtí lidé bohužel nemají varovnou nálepku – ale jsou věci, na které se můžete zaměřit.

1. Toxická arogance

Mezi sebevědomím a arogancí je velký rozdíl. Sebevědomí inspiruje, arogance zastrašuje. Arogantní lidé vždy vědí všechno nejlépe a cítí se nadřazeni ostatním. Nikdy nebudou oslavovat vaši sebedůvěru, protože narušuje jejich aroganci.

2. Toxická oběť

Jedním z nejnebezpečnějších lidí, které můžete mít ve svém okolí, je věčná oběť. Věčné oběti se dívají na své vlastní problémy a chyby a vždy najdou viníky v jiných, od nerozumného šéfa až po nemilující rodiče. Nikdy nepřevezmou odpovědnost za svůj vlastní život.

3. Toxická kontrola

Ovládající lidé vědí všechno a vědí, jak nejlépe cokoli udělat. Obvykle jsou pod tím vším velmi nejistí, ale dokud jsou nablízku, nikdy nedostanete šanci vyjádřit nějaký nápad nebo něco udělat sami.

4. Toxická závist

Lidé sužovaní žárlivostí nejsou nikdy spokojeni s tím, co mají, a nejsou schopni se radovat, když se vám dějí dobré věci. Nedokážou ocenit, když ostatní dosáhnou úspěchu nebo se posunou vpřed; mají pocit, že pokud se má stát něco dobrého, mělo by se to stát jim.

5. Toxické lži

Dokud budou existovat lidé, budou existovat i lidé, kteří lžou. Chroničtí lháři jsou však škodliví, protože nikdy nevíte, čemu věřit, takže se nemůžete spolehnout na jejich sliby ani na jejich slovo. Budou vám lhát o ostatních a budou lhát ostatním o vás.

6. Toxická negativita

Pravděpodobně znáte někoho, kdo je neustále naštvaný a uražený, ke všemu podezíravý. Negativita ničí vztahy a trávení času s negativními lidmi ve vás vyvolává pocit, že z vás vysávají život.

7. Toxická chamtivost

Tolik naší kultury nám říká, abychom chtěli víc, dosáhli víc, vydělávali víc. A do jisté míry může být tento druh touhy a ctižádosti dobrý. Ale stává se toxickým, když lidé chtějí všechno – co je jejich a co ne – a když se středobodem jejich života stává mít, a ne dělat nebo být.

8. Toxický odsudek

Je velký rozdíl mezi tím, když někdo něco soudí, a tím, když někdo soudí někoho jiného. Soudy jsou objektivní a založené na rozlišování, zatímco odsuzování je jen kritika. Odsuzující lidé vždy rychle dělají závěry. Špatně naslouchají a komunikují.

9. Toxické pomluvy

Klevetníci se považují za někoho, s kým vedou hluboký rozhovor, výměnu informací. Dělají to proto, aby se povýšili nad svou nejistotu, a nerozlišují mezi spekulacemi a fakty. Jen málo věcí je destruktivnějších než pomluvy.

10. Toxický nedostatek charakteru

Když někomu chybí integrita a poctivost – když je podvádění, lhaní, manipulace, pomluvy a chamtivost součástí normy – je jen málo věcí, které neudělá, aby dosáhl svého. Pokud se rozhodnou, že jste pro ně překážkou, půjdou po vás se vším, co mají.

Pokud vám některá z těchto vlastností připadá povědomá, možná trpíte vystavením toxické osobě. Nečekejte na zítřek, abyste si udělali jasno. A pokud toho nejste schopni, zůstaňte stejně vzdálení a ostražití jako v případě úniku chemikálií.