10 věcí, které neúspěšní lidé nikdy nepřestanou dělat

Nejprve jsme se zabývali každodenními návyky skutečně úspěšných lidí. Dále jsme se podívali na opačnou stranu této mince – na návyky směšně se skrývajících lidí, kteří se snaží Neúspěšný lidé.

Poté jsme požádali čtenáře, aby se ozvali a dali nám vědět, jaké další návyky jim chybí. Jistě, je jich docela dost.

Tady je dalších 10 věcí, kterými opravdu smutní a neúspěšní lidé prostě nemohou přestat trávit své dny.

1. Ignorování.

Zde mluvíme o ignorování problémů nebo otázek, které je nepříjemné řešit – schovávání hlavy do písku. Důstojník, pro kterého jsem pracoval v armádě, říkával, že špatné zprávy jsou opakem vína – s věkem se málokdy zlepší. Bohužel někteří opravdu neúspěšní lidé se prostě nedokážou vypořádat se stresem moderního života, takže problémy ignorují a doufají, že zmizí samy. Málokdy to funguje.

2. Závistí.

Neúspěšní lidé jsou často nešťastní v důsledku toho, že odmítají převzít odpovědnost za své nedostatečné úsilí a úspěchy. Kompenzují si to tím, že se snaží shazovat úspěchy ostatních. Všechno to pramení z jejich závisti vůči těm, kteří se věnují práci, chytře riskují a dosahují v životě větších úspěchů. Je to vyčerpávající způsob života a málokdy vede k něčemu dobrému.

3. Zášť.

Závist vede k zášti. Mnoho neúspěšných lidí přesto musí žít a pracovat mezi ostatními, kteří dosáhli více než oni sami. Jejich nespokojenost se projevuje několika způsoby, ale jedním z nejzákeřnějších je pasivně agresivní chování. (Znáte někoho takového?? Možná jim teď rozumíte o něco lépe.)

4. Pomalá hra.

S pasivní agresivitou souvisí i to, že neúspěšní a závistiví lidé si často hrají na to, že jsou součástí týmu, který společně pracuje na dosažení cíle – klíčová je zde však věta „hrají si na to, že.“ Už jste se někdy sešli s několika přáteli, abyste někomu pomohli například se stěhováním, a zjistili jste, že ve skupině je jeden člověk, který nese polovinu nákladu než všichni ostatní, a to dvakrát pomaleji? (Nejspíš je taky první ve frontě na pizzu a pivo.) To je pomalé hraní.

5. Skrývání.

Tohle dovádí pomalé hraní do extrému a vychází to z mé osobní zkušenosti. Před lety, když jsem pracoval jako právník pro U.S. vládě jsme měli kolegu, který odvedl tak málo práce, že to začalo být směšné. Doslova si zařídil svůj stůl tak, aby se pod ním mohl schovat a zdřímnout si, aniž by ho náš šéf našel. Sečteno a podtrženo, lidé, kteří nikdy nejsou nablízku, když je třeba pracovat, mají také nejmenší šanci najít v životě úspěch a štěstí.

6. Hnidopišství.

Zde si vzpomínám na jiného vládního byrokrata, kterého jsem kdysi znal a který byl samotnou definicí „pouhého manažera“, na rozdíl od velkého vůdce. Byl posedlý drobnými postupy a procesy, které nám měly usnadnit práci, místo aby se staly samoúčelnými. Tenhle přístup má možná něco společného s tím, proč si myslím, že stále pracuje v té samé práci, zatímco většina z nás ostatních už dávno přešla na jinou.

7. Povýšené.

Povýšenost je posledním, osamělým útočištěm nejistých lidí – lidí, kteří mají tak malou důvěru ve vlastní znalosti a hodnotu, že se snaží ostatní znevážit tím, že jejich znalosti bagatelizují. Skutečně úspěšní a dobře situovaní lidé se rádi dělí o to, co vědí, a učí se od ostatních – místo aby hromadili své domnělé odborné znalosti, jako by znalosti byly hrou s nulovým součtem.

8. Zahanbující.

Znovu příbuzné a zakořeněné v nejistotě, divoce neúspěšní lidé se často snaží zahanbit ostatní. To jim umožňuje cítit se jako součást dominantní skupiny a vytýkat ostatním jejich pravděpodobně negativní vlastnosti – zatímco ve skutečnosti se jen chlubí vlastním nedostatkem sebedůvěry.

9. Surfování.

Bereme zde na vědomí závislost na internetu nebo posedlost televizí – v podstatě cokoli, co zahrnuje neustálou konzumaci populární kultury a nesmyslných maličkostí. Uznávám, že v dnešní době jsme všichni tak trochu závislí na internetu, ale mnozí z těch nejméně úspěšných z nás tráví nadměrné množství času konzumací médií – do té míry, že jim to zasahuje do života.

10. Podrazáctví.

Poslední chování z tohoto seznamu si zapamatujte, až se příště budete cítit zrazeni nebo až si budete představovat, že se někdo ve skutečnosti snaží sabotovat váš úspěch. Skutečně nešťastní a neúspěšní lidé jsou natolik zraněni štěstím a úspěchem, které vidí u druhých, že se někdy zoufale snaží srážet úspěchy druhých. Je to obzvlášť zlé chování, když kvůli tomu zradí důvěru.