10 věcí, kterými úspěšní lidé řeší své každodenní problémy

Jsem velkým fanouškem hnutí pozitivní psychologie, které nás obdařilo hlubokým výzkumem o vytváření štěstí, optimismu a kreativity na pracovišti.

Zatímco současné ikonické osobnosti vědy a akademické sféry posouvají pozitivní psychologii do hlavního proudu (vzpomeňme například Shawna Achora, Martina Seligmana a Richarda Davidsona), další přední zastánce „pozitivního myšlení“ — dr. Norman Vincent Peale – proslavil se v 50. letech 20. století, kdy napsal klasickou knihu Síla pozitivního myšlení.

Pealeovu nadčasovou filozofii a učení o pozitivním myšlení ocenili prezidenti v průběhu sedmi desetiletí, včetně Richarda Nixona, Ronalda Reagana, Billa Clintona, a ano, dokonce i Donalda Trumpa.

Některé jeho myšlenky a techniky byly v té době kontroverzní a byl často kritizován jak ze strany církevních představitelů, tak ze strany psychiatrů.

Zapátral jsem ve svém vlastním archivu, abych našel, co Peale říkal o tom, jak se můžeme nejlépe vypořádat s vlastními problémy při jejich řešení. Co se stane, když se zasekneme a nemůžeme najít cestu vpřed? Aneb co je výchozím bodem k tomu, abychom měli herní plán, jak se vypořádat s našimi největšími překážkami?

Zde je to, co jsem našel z Pealeovy knihy Šest postojů pro vítěze, který je stále velmi dobře použitelný i dnes.

Jak vyřešit problém (zkrácená verze)

1.Semena. Způsob, jak začít s řešením problému, je pojmout pevné přesvědčení, že každý problém má zárodky svého vlastního řešení. Odpověď na svůj problém najdete, pokud se podíváte hluboko do problému samotného.

2. Klid. Zachovejte klid. Upjatost může blokovat tok myšlenkové energie. Snižte stres a napětí, aby vaše mysl mohla pracovat efektivně a pod kontrolou.

3. Shromáždění. Při řešení problému objektivně shromážděte všechna fakta a shromážděte všechny údaje.

4. Papír. Na papír si rozvrhněte všechny součásti problému, abyste je viděli v uspořádané návaznosti. To pomáhá vyjasnit vaše myšlení tím, že různé faktory problému uvedete do systematického pořádku. Když vidíte jasně, budete lépe schopni jasně myslet.

5. Síla. Nikdy se nesnažte vynutit si odpověď na problém. Udržujte svou mysl uvolněnou a nechte řešení, aby se přirozeně otevřelo a vyjasnilo. Nebezpečí snahy vynutit si odpověď spočívá v tom, že si možná vynucujete spíše to, co chcete, než to, co je skutečné správně (zvýraznění moje).

6. Modlitba. Podrobte svůj problém intenzivní modlitbě. Věřte a potvrzujte, že díky božskému vedení získáte vhled a duševní osvícení.

7. Poradenství. Často potřebujeme s problémem pomoci. Proto je cenné nechat si moudře poradit.

8. Intuice. Existuje jemná vlastnost duševních procesů, kterou lze popsat jako intuici neboli pocit a dojem správného postupu.

9. Meditace. Nechte problém volně plout ve své mysli. Zdržte se nátlaku, napětí nebo dokonce načasování. Jednoduše ji nechte vydržet v neuspěchané duševní činnosti. Vaše mysl proto vytvoří odpověď, když je potřeba.

10. Kreativita. Vložte důvěru v tvůrčí sílu své mysli, která dospěje ke správné odpovědi prostřednictvím procesu přemýšlení, modlení a potvrzování.