100 inspirativních citátů, které zvýší vaše sebevědomí

Důvěra. Všichni víme, že to potřebujeme, ale není vždy snadné to získat. Jak si vybudovat víru v sebe sama?

Neexistuje jednoduchá odpověď, ale jedno je určitě pravda: musí to přijít zevnitř. Jedním ze způsobů, jak si vštípit správné myšlení pro budování sebedůvěry a sebevědomí, je trávit čas s myšlenkami, které nás motivují a inspirují.

Zde je 100 inspirativních citátů vybraných pro zvýšení vašeho sebevědomí.

1. „Nikdo tě nemůže bez tvého souhlasu nutit, aby ses cítil méněcenný.“ – Eleanor Rooseveltová

2. „To, co se mi stane, mě může změnit. Ale odmítám se tím nechat omezovat.“ – Maya Angelou

3. „Protože člověk věří sám v sebe, nesnaží se přesvědčovat. Protože je člověk spokojený sám se sebou, nepotřebuje uznání druhých. Protože člověk přijímá sám sebe, přijímá ho celý svět.“ – Laozi

4. „S uvědoměním si vlastního potenciálu a sebedůvěrou ve vlastní schopnosti může člověk budovat lepší svět.“ – Dalajláma

5. „Nemáš-li důvěru v sebe sama, jsi v životním závodě dvakrát poražen. Se sebedůvěrou jste vyhráli ještě dříve, než jste začali.“ – Cicero

6. „Nedovol, aby to, co nedokážeš, zasahovalo do toho, co dokážeš.“ – John Wooden

7. „Lidé jsou jako vitráže. Když svítí slunce, jiskří a září, ale když se setmí, jejich pravá krása se projeví jen tehdy, když je světlo zevnitř.“ – Elisabeth Kubler-Rossová

8. „Sílu, odvahu a sebedůvěru získáváme každou zkušeností, při které se skutečně zastavíme a podíváme se strachu do tváře … Musíme udělat to, o čem si myslíme, že nemůžeme.“ – Eleanor Rooseveltová

9. „Život není snadný pro nikoho z nás. Ale co z toho? Musíme mít vytrvalost a především důvěru v sebe sama. Musíme věřit, že jsme k něčemu nadáni a že této věci musíme dosáhnout.“ – Marie Curie

10. „Nikdy nejsi tak dobrý, jak ti všichni říkají, když vyhraješ, a nikdy nejsi tak špatný, jak říkají, když prohraješ.“ – Lou Holtz

11. „Nečekejte, až bude všechno tak akorát. Nikdy to nebude dokonalé. Vždy budou existovat výzvy, překážky a méně než dokonalé podmínky. Takže co? Začněte hned teď. S každým krokem, který uděláte, budete silnější a silnější, zručnější a zručnější, sebevědomější a úspěšnější.“ – Mark Victor Hansen

12. „Buď zdvořilý ke všem, ale důvěrně se stýkej s několika málo lidmi a nech těch několik dobře vyzkoušet, než jim dáš svou důvěru.“ – George Washington

13. „Slyšíte-li v sobě hlas, který říká ‚nemůžeš malovat‘, pak rozhodně malujte a ten hlas bude umlčen.“ – Vincent Van Gogh

14. „Odvaha je odolnost vůči strachu, ovládnutí strachu, ne absence strachu.“ – Mark Twain

15. „Buď tím, kým jsi, a říkej, co cítíš, protože těm, kterým to vadí, na tom nezáleží a těm, kterým na tom záleží, to nevadí.“ – Bernard Baruch

16. „Nejlepší je jednat se sebedůvěrou, bez ohledu na to, jak malé právo na ni máte.“ -Lillian Hellman

17. „Dříve nebo později zvítězí ti, kteří si myslí, že mohou.“ – Paul Tournier

18. „Pamatuj, že kde je tvé srdce, tam najdeš svůj poklad.“ –Paulo Coelho

19. „Člověk se často stává tím, za co se sám považuje. Pokud si budu neustále opakovat, že určitou věc nedokážu, je možné, že skončím tím, že ji skutečně nebudu schopen udělat. Naopak, budu-li věřit, že to dokážu, určitě získám schopnost to dokázat, i když ji třeba na začátku nebudu mít.“ – Mahátama Gándhí

20. „Věř si – víš víc, než si myslíš, že víš.“ – Benjamin Spock

21. „Vydej ze sebe maximum, protože to je vše, co z tebe existuje.“ – Ralph Waldo Emerson

22. „Přijměte to, kým jste, a radujte se z toho.“ – Mitch Albom

23. „Nedělal by sis tolik starostí s tím, co si o tobě myslí ostatní, kdyby sis uvědomil, jak zřídka si to myslí.“ – Eleanor Rooseveltová

24. „Nikdy neohýbej hlavu. Vždy ji držet vysoko. Dívejte se světu zpříma do očí.“ – Helen Kellerová

25. „Nebojím se bouří, protože se učím, jak plout na své lodi.“ – Louise May Alcott

26. „Optimismus je víra, která vede k úspěchu. Bez naděje a důvěry se nedá nic dělat.“ – Helen Kellerová

27. „Nenechte se rozptylovat kritikou. Pamatujte si – jediná chuť úspěchu, kterou někteří lidé mají, je, když si z vás ukousnou sousto.“ – Zig Ziglar

28. „Věřte v sebe! Věřte ve své schopnosti! Bez pokorné, ale přiměřené důvěry ve vlastní síly nemůžete být úspěšní ani šťastní.“ – Norman Vincent Peale

29. „Nečinnost plodí pochybnosti a strach. Činy plodí sebedůvěru a odvahu. Pokud chcete překonat strach, neseďte doma a nepřemýšlejte o něm. Vyjděte ven a dejte se do práce.“ – Dale Carnegie

30. „Úspěšný člověk je ten, který dokáže položit pevné základy z cihel, které na něj ostatní hodili.“ – David Brinkley

31. „Nevidíme věci takové, jaké jsou, vidíme je takové, jací jsme my sami.“ – Anais Nin

32. „Musíš převzít iniciativu a hrát svou hru. V rozhodujícím setu rozhoduje sebedůvěra.“ – Chris Evert

33. „Vždy buďte sami sebou – vyjadřujte se, věřte v sebe. Nechoďte ven a nehledejte úspěšnou osobnost a nekopírujte ji.“ – Bruce Lee

34. “ Nespokojte se s historkami, jak to šlo s ostatními. Odhalte svůj vlastní mýtus.“ – Rumi

35. „Sebevědomí se lze naučit, procvičit a osvojit si ho – stejně jako jakoukoli jinou dovednost. Jakmile to zvládnete, všechno ve vašem životě se změní k lepšímu.“ -Barrie Davenport

36. „Úspěchu nejčastěji dosahují ti, kteří nevědí, že neúspěch je nevyhnutelný.“ -Coco Chanel

37. „Jedním z důležitých klíčů k úspěchu je sebedůvěra. Důležitým klíčem k sebedůvěře je příprava.“ -Arthur Ashe

38. „Neplýtvejte energií na to, abyste se snažili změnit názory … Dělejte to, co umíte, a nestarejte se o to, jestli se jim to líbí.“ -Tina Fey

39. „Úspěšní lidé mají strach, úspěšní lidé mají pochybnosti a úspěšní lidé mají starosti. Prostě se nenechají těmito pocity zastavit.“ -T. Harv Eker

40. „Můžete mít cokoli, co chcete, pokud jste ochotni vzdát se přesvědčení, že to nemůžete mít.“ -Robert Anthony

41. “ Vždy si pamatujte, že jste statečnější, než si myslíte, silnější, než se zdá, a chytřejší, než si myslíte.“ -Christopher Robin

42. „Trvalo mi dlouho, než jsem se přestala posuzovat očima někoho jiného.“ –Sally Fieldová

43. „Důvěra, kterou máme sami v sebe, dává vzniknout velké části té, kterou máme v ostatní.“ -Francois de la Rochefoucauld

44. „Sebevědomí nepřichází z ničeho nic. Je to důsledek něčeho … Hodiny, dny, týdny a roky neustálé práce a odhodlání.“ -Roger Staubach

45. „Kdybychom všichni dělali věci, kterých jsme schopni, doslova bychom ohromili sami sebe.“ -Thomas Edison

46. „Sílu a sebevědomí jsem vždycky hledala mimo sebe, ale ono vychází zevnitř. Je to tu pořád.“ -Anne Freudová

47. „Nemáte kontrolu nad vkusem ostatních lidí, proto se soustřeďte na to, abyste zůstali věrní svému vlastnímu vkusu.“ -Tim Gunn

48. „Se sebevědomím jsi vyhrál dřív, než jsi začal.“ -Marcus Garvey

49. “ Když si věříš, můžeš si užít spoustu legrace. A když se bavíte, můžete dokázat úžasné věci.“ -Joe Namath

50. „Myslím, že síla je v principu. Zásada jít kupředu, jako byste měli jistotu, že se můžete pohnout kupředu, vám nakonec dodá sebevědomí, když se ohlédnete zpět a uvidíte, co jste udělali.“ -Robert Downey Jr.

51. „Váš úspěch bude záviset na vaší vlastní sebedůvěře a statečnosti.“ -Michelle Obamová

52. „Za dvacet let budete více zklamaní z věcí, které jste neudělali, než z těch, které jste udělali. Tak odhoďte motýlky. Vyplujte z bezpečného přístavu. Chyťte do plachet pasátové větry. Prozkoumejte. Sen. Objevte.“ -Mark Twain

53. „Milovat sám sebe je začátek celoživotního románku.“ -Oscar Wilde

54. „Ty sám si stejně jako kdokoli jiný v celém vesmíru zasloužíš svou lásku a náklonnost.“ -Buddha

55. „Činy jsou skvělým obnovitelem a stavitelem sebedůvěry. Nečinnost je nejen důsledkem, ale i příčinou strachu. Možná, že akce, kterou podniknete, bude úspěšná; možná budou muset následovat jiné akce nebo úpravy. Ale jakákoli akce je lepší než žádná.“ -Norman Vincent Peale

56. „Být sám sebou ve světě, který se z vás neustále snaží udělat něco jiného, je ten největší úspěch.“ -Ralph Waldo Emerson

57. „Když jsi jiný, někdy nevidíš miliony lidí, kteří tě přijímají takového, jaký jsi.“ Když jsi jiný, někdy nevidíš miliony lidí, kteří tě přijímají takového, jaký jsi. Jediné, čeho si všimneš, je člověk, který nedělá.“ -Jodi Picoultová

58. „Jakmile si budete věřit, budete vědět, jak žít.“ -Johann Wolfgang von Goethe

59. “ Jakmile si věříme, můžeme riskovat zvědavost, úžas, spontánní radost nebo jakýkoli zážitek, který odhaluje lidského ducha.“ –e. e. cummings

60. „V hlavě máš mozek. Máš nohy v botách. Můžete se řídit jakýmkoli směrem, který si vyberete. Jste na to sami. A víš, co víš. Ty jsi ten, kdo rozhodne, kam se vydat.“ -Dr. Seuss

61. „Směju se sám sobě. Neberu se úplně vážně. Myslím, že to je další vlastnost, které se lidé musí držet … Musíte se smát, zejména sami sobě.“ -Madonna

62. “ Bez ohledu na to, jak se cítíte uvnitř, se vždy snažte vypadat jako vítězové. I když jste pozadu, trvalý pohled na kontrolu a sebedůvěru vám může poskytnout duševní výhodu, která vede k vítězství.“ -Diane Arbus

63. „Když se příliš brzy naučíme svým omezením, nikdy se nenaučíme svým schopnostem.“ -Mignon McLaughlin

64. „Lidé, kteří se ptají sebevědomě, dostanou více než ti, kteří váhají a jsou nejistí. Až si ujasníte, o co chcete požádat, udělejte to s jistotou, odvahou a sebevědomím.“ -Jack Canfield

65. „Nepomáhá nám ani tak pomoc našich přátel, jako spíš důvěra v jejich pomoc.“ -Epikuros

66. „Dovednost a sebedůvěra jsou nepřemožitelnou armádou.“ -George Herbert

67. „Argumentujte svými omezeními, a jistě jsou vaše.“ -Richard Bach

68. „Ze všech našich slabostí je nejdivočejší pohrdání naším bytím. -Michel de Montaigne

69. „Pokud jsem ztratil důvěru v sebe sama, mám proti sobě vesmír.“ -Ralph Waldo Emerson

70. „Nic velkolepého nikdy nedokázali ti, kteří se odvážili věřit, že něco v nich převyšuje okolnosti.“ -Bruce Barton

71. „Jakmile si začnete být vědomi sami sebe, nemá to konce; jakmile začnete pochybovat, není prostor pro nic jiného.“ -Mignon McLaughlin

72. „Každému, kdo vám kdy dodal sebevědomí, vděčíte za hodně.“ -Truman Capote

73. „Laskavost ve slovech vytváří důvěru.“ -Laozi

74. „Sebedůvěra je prvním předpokladem k velkým podnikům.“ -Samuel Johnson

75. „Jaká je naše sebedůvěra, taková je naše schopnost.“-William Hazlitt

76. „Nikdy neotupuj svůj lesk kvůli někomu jinému.“ -Tyra Banks

77. „Řiďte svůj osud, nebo ho bude řídit někdo jiný.“ -Jack Welch

78. „Sebevědomí je pocit, díky němuž se mysl pouští do velkých a čestných akcí s jistou nadějí a důvěrou v sebe sama. .“ -Cicero

79. „Sebevědomí je v této hře nejdůležitějším faktorem a bez ohledu na to, jak velký je váš přirozený talent, existuje pouze jediný způsob, jak ho získat a udržet: pracovat.“ -Jack Nicklaus

80. „Ztratíš-li jednou důvěru svých spoluobčanů, nemůžeš už nikdy získat zpět jejich úctu a respekt.“ -Abraham Lincoln

81. „Sebevědomí je nakažlivé. Stejně jako nedostatek sebedůvěry.“ -Vince Lombardi

82. „Největší chybou, kterou můžete v životě udělat, je neustále se obávat, že nějakou uděláte.“ -Elbert Hubbard

83. „Přestal jsem se bát, když můj první podnik neuspěl a nebe nespadlo.“ -Al Neuharth

84. „Obvykle se stává, že jistota drží rovnoměrný krok se schopnostmi.“ -Samuel Johnson

85. „Jen člověk, který má víru v sebe sama, je schopen být věrný ostatním.“ -Erich Fromm

86. „Sebevědomí je velmi důležité, protože pokud je v dobré kondici, pak můžete dělat cokoli, nebo prakticky cokoli.“ -John Gielgud

87. „Humor pochází ze sebedůvěry.“ -Rita Mae Brownová

88. „Čím víc potvrzení potřebuji, tím méně rozlišování mám.“ -Kurt Hanks

89. „Všichni máme svá omezení, ale když nasloucháme svým kritikům, máme i my svá omezení.“ -Robert Breault

90. „Není to hora, kterou zdoláváme, ale my sami.“ -Edmund Hillary

91.“Způsob, jak si vypěstovat sebedůvěru, je udělat věc, které se bojíte, a získat za sebou záznam úspěšných zkušeností.“ -William Jennings Bryan

92. „Pěstuj svou mysl skvělými myšlenkami, protože nikdy nedosáhneš výš, než si myslíš.“ -Benjamin Disraeli

93. “ Milujte nejprve sami sebe a vše ostatní se zařadí do řady. Abyste v tomto světě něčeho dosáhli, musíte se mít opravdu rádi.“ -Lucille Ball

94. „Sebedůvěra je přímost a odvaha při setkávání se s životními skutečnostmi.“ -John Dewey

95. „Když se nezeptáš, odpověď je vždycky ne.“ -Nora Roberts

96. „Každé ráno, než vstanete, si nejprve nahlas řekněte: Věřím.“ -Norman Vincent Peale

97. „Dokud si nebudete vážit sami sebe, nebudete si vážit ani svého času. Dokud si nebudete vážit svého času, nic s ním neuděláte. “ – M. Scott Peck

98. “ Nikdy se nenechte zastrašit a mlčte. Nikdy ze sebe nenechte udělat oběť. Nepřijímejte ničí definici svého života, ale definujte se sami.“ – Harvey Fierstein
– Harvey Fierstein

99. „Největší věc na světě je umět patřit sám sobě.“ – Michel de Montaigne

100. „Nejděsivější je zcela přijmout sám sebe.“ – C.G. Jung