11 věcí, které byste měli vědět o generaci Y

Zatímco příslušníci generace Z (všichni narození po roce 1993) se začínají objevovat na obrazovkách radarů podniků po celém světě, generace Y (lidé narození v 80. a 90. letech) se již pevně usadila na pracovišti a je to síla, se kterou je třeba počítat.

V její knize, Poznání Y: Zapojte nastupující generaci hned teď, Marketingová a mediální expertka Sarah Sladeková vysvětluje: „Tato technicky zdatná, globálně smýšlející generace se nepřipojuje, nenakupuje, nenavazuje kontakty, neučí se a nezapojuje se jako jiné generace.“

Generace Y opravdu je jiné. Zde je několik statistik, které pomáhají vysvětlit, co dělá příslušníky generace Y zajímavými:

  • 92 % respondentů věří, že úspěch v podnikání by se měl měřit více než jen ziskem
  • 80 % respondentů dává přednost uznání na místě před formálním hodnocením
  • 61 % respondentů se cítí osobně zodpovědných za to, že změní svět k lepšímu
  • 50 % z nich chce začít podnikat, nebo už tak učinilo
  • 2 roky je jejich průměrná délka zaměstnání

Podle Sarah Sladekové příslušníci generace Y…

1. nesnášejí, když jim někdo něco prodává (Jak to ovlivní způsob, jakým prodáváte své produkty a služby příslušníkům generace Y??)

2. Vždy byli odměňováni za účast, a ne za úspěch (Jak můžete inspirovat a motivovat své zaměstnance z generace Y?)?)

3. Nesnažte se získávat věci (Jak můžete své produkty prezentovat tak, abyste tuto vlastnost neutralizovali?)?)

4. Dokáží sami organizovat přátele pro občanský aktivismus (Jak můžete tuto dovednost využít u zaměstnanců generace Y, abyste podpořili týmovou spolupráci??)

5. Důvěřujte nejprve kolegům a až poté rodičům (Jak si můžete vybudovat důvěru u členů svého týmu z generace Y??)

6. Před nákupem aktivně zkoumejte ceny a čtěte recenze (Jak zajistíte, aby se právě váš produkt nebo služba rozhodli koupit zákazníci z generace Y??)

7. Jsou vedeni touhou něco změnit (Jak můžete získat a udržet si nejlepší zaměstnance z generace Y?)?)

8. Očekávejte výjimečné služby (Jak může vaše firma poskytovat služby, které trvale převyšují konkurenci??)

9. Snažte se obchodovat s etickými a důvěryhodnými organizacemi (Pokud jde o etiku a důvěryhodnost, plníte své povinnosti??)

10. Přizpůsobení hodnotám (Jakým způsobem umožňujete zákazníkům přizpůsobit své produkty a služby jejich jedinečným přáním a potřebám??)

11. Zůstáváme odděleni od institucí, ale úzce propojeni s přáteli (Jak efektivně využíváte sociální média k budování a propagaci své značky a svých produktů a služeb??)