11 vlastností, které sdílejí superhvězdní zaměstnanci

Nikdo se nesnaží být v práci postradatelný. Většina lidí chce být cenná a efektivně přispívat. Je však velký rozdíl mezi tím, když odvádíte slušnou práci, a tím, když jste neocenitelným hráčem áčka.

Je smutné, že mnoho zaměstnanců nesplňuje očekávání. Ne proto, že by odváděli špatnou práci, ale možná proto, že očekávání šéfa jsou tak vysoká. Lidé jsou obvykle přijímáni na základě jejich potenciálu a jen malé procento z nich skutečně splňuje nebo překračuje ideál.

Většina úspěšných firem má alespoň jednoho nebo dva zaměstnance, kteří se vymykají nastavenému standardu a v případě jejich odchodu by vzniklo vakuum. Zde jsou vlastnosti, které je činí nepostradatelnými.

1. Jsou přirozenými výzkumníky.

Nikdo nemá všechny odpovědi. Mimořádně hodnotní zaměstnanci nikdy nedovolí, aby jim nevědomost stála v cestě k pokroku. Když jim chybí informace, udělají si domácí úkol a ochotně se podělí o zdroje.

2. Jejich ego je nejnižší prioritou.

Pocity a nejistota jsou důležité, ale mohou stát v cestě, pokud jsou postaveny do popředí zájmu. Mimořádně hodnotní zaměstnanci vědí, kdo jsou, a vědí, že jsou zodpovědní za své vlastní zkušenosti. Jejich ego nikdy není zdrojem rušivého dramatu.

3. Důsledně inspirují všechny ostatní.

Generální ředitel nemůže být jediným evangelistou a inspirátorem společnosti. Zaměstnanci musí vidět, že k úspěchu dochází na více úrovních. Mimořádně hodnotní zaměstnanci povznášejí všechny ostatní a pomáhají všem zvyšovat výkonnost a zlepšovat morálku.

4. Dokážou naučit cokoli.

Firmy rostou a mění se personál. Vytváření školicích programů je důležité, ale někdy prostě někdo musí nováčka dostat do tempa. Mimořádně hodnotní zaměstnanci dokáží dekonstruovat jakýkoli proces a pomoci ostatním naučit se jej rychle provádět.

5. Jde jim především o efektivitu.

Někteří lidé se ujmou úkolu a pracují jen proto, aby ho splnili. Mimořádně hodnotní zaměstnanci vědí, že každou práci, která stojí za to, se vyplatí udělat příště rychleji a snadněji. Dokumentují svůj postup při řešení jakéhokoli úkolu nebo problému a pokaždé přijdou na to, jak jej zjednodušit.

6. S radostí kdykoli převezmou jakoukoli roli.

Podnikání je neustálý tok změn a řízení zdrojů. Místo toho, aby se nechali strhnout otřesy, se mimořádně hodnotní zaměstnanci zakousnou do situace a fungují jako užiteční hráči, kteří vyplňují potřebné mezery bez ohledu na svou pozici, a dělají to, aniž by tím utrpěly jejich vlastní povinnosti.

7. Řeší problémy dříve, než se z nich stanou katastrofy.

Lidé zahrabaní nosem ve svých vlastních problémech mohou dostat do zobáku nepříjemné překvapení. Mimořádně hodnotní zaměstnanci mají vždy nadhled a širší pohled, takže dokáží předem předvídat problémy a vytvářet řešení, která zefektivní a zprůchodní jakýkoli proces.

8. Vytvářejí si síť a využívají ji.

Lidé mohou růst jen tak daleko, jak jim to dovolí informace a podpora okolí. Omezené vzdělání a síť kontaktů přinesou omezené výsledky. Mimořádně hodnotní zaměstnanci jsou schopni rychle a snadno využít zdroje k vyřešení jakéhokoli problému nebo vytvoření téměř jakékoli příležitosti. Na jejich LinkedIn neuvidíte jen 62 lidí.

9. Dokáží se účinně zastávat.

Mnoho zaměstnanců si stěžuje, že nejsou vyslyšeni, že si jich nikdo neváží nebo že jejich potřeby nejsou nikdy uspokojeny. Někdy je to kvůli špatnému vedení, ale často je to proto, že účinné sebeprosazování vyžaduje přemýšlení a úsilí, ne jen vyslovení nápadů nebo stížností. Mimořádně hodnotní zaměstnanci umí zohlednit postavení a zdroje společnosti. Dokážou představit životaschopný a proveditelný plán, který dává smysl a je výhodný pro všechny zúčastněné.

10. Věří, že poctivost je nejlepší politikou.

Většina zaměstnanců dělá to, co musí, aby spolu vycházeli. Říkat lidem pravdu může být nepříjemné a vyvolávat konflikty. Mimořádně hodnotní zaměstnanci vědí, že skryté pravdy nakonec vyplují na povrch, a to zřídkakdy pozitivním a produktivním způsobem. Aniž by byli nelaskaví, upřímní zaměstnanci pomáhají ostatním vidět potenciálně škodlivou pravdu dříve, než se stane něco špatného.

11. Do práce chodí, protože chtějí, ne musí.

Tolik lidí pracuje v zaměstnání, které nenávidí, protože potřebují peníze nebo protože se zasekli a bojí se pohnout z místa. Tito zaměstnanci udržují status quo, ale málokdy posunou dopředu sebe nebo firmu. Mimořádně hodnotní zaměstnanci se rozhodli být v této společnosti a aktivně sdílejí svou hrdost a nadšení se všemi kolem sebe.