12 citátů o vůdcovství, které vás inspirují k úspěchu

Jednou z nejpůsobivějších věcí na všech skvělých lídrech je jejich posedlost učit se novým věcem o vedení, aby zlepšili svůj tým. Naštěstí někteří z nejlepších vůdců všech dob po sobě zanechali některé z nejzářivějších lekcí, které pomáhají předávat jejich moudrost dál.

Ať už vedete společnost Inc. 5000 společnosti, řídíte tým z první linie nebo se jen snažíte lépe vést svůj startup, mohou vám tyto citáty pomoci nasměrovat vás správným směrem nebo vás postrčit k některým změnám.

Vůdcovství jsem si definoval takto: Někdo, jehož činy inspirují, posilují a slouží druhým, aby po delší dobu vytvářel lepší stav. Zde je několik nejlepších citátů o tom, jak být lepším vedoucím, které jsou v souladu s klíčovými složkami této definice.

Poskytněte inspiraci

Inspirace druhých je jednou z rozhodujících složek efektivního vedení lidí. Nejlepší lídři to dělají tak, že pomáhají svým lidem dosáhnout výš, dosáhnout více a přemýšlet více. Je možné, že pokud neděláte nic jiného, než že inspirujete ostatní k tomu, aby šli být víc, než jsou dnes, splňujete základní požadavek na vůdcovství.

„Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje. Vynikající učitel prokazuje. Velký učitel inspiruje“ – William Arthur Ward

„Povznášíme se tím, že povznášíme ostatní.“ – Robert Ingersoll

„Vynikající vedoucí pracovníci vycházejí vstříc tomu, aby zvýšili sebevědomí svých zaměstnanců. Pokud si lidé věří, je úžasné, čeho mohou dosáhnout.“ – Sam Walton

Zajistěte si zmocnění

Není nic horšího než šéf, který vysává život ze svého týmu tím, že musí rozhodovat o každém rozhodnutí a předpokládá, že je jediný schopný být na svém místě. Nejlepší vedoucí dělají vše pro to, aby svým lidem umožnili rozhodovat a být úspěšní.

„Při pohledu do příštího století budou lídry ti, kteří posilují postavení ostatních“ – Bill Gates

„Vycházím z předpokladu, že funkcí vedení je produkovat více vůdců, nikoliv více následovníků.“ – Ralph Nader

„Růst a rozvoj lidí je nejvyšším posláním leadershipu.“ – Harvey S. Firestone

Sloužit druhým

Jádrem vůdcovství je služba druhým lidem. Příliš často se stává, že ti, kdo jsou ve vedoucích pozicích, jsou zmateni v tom, kdo má komu sloužit. Je to vůdce, kdo má sloužit, ne naopak.

„Vedoucí pracovníci, kteří ze svých lidí dostanou maximum, jsou vedoucí pracovníci, kterým na svých lidech nejvíce záleží.“ – Simon Sinek

„Vůdcovství je především pozicí služby.“ – Max De Pree

„Servant-leadership spočívá v tom, že si jasně stanovíte cíle a pak si vyhrnete rukávy a uděláte vše pro to, abyste lidem pomohli zvítězit. V takové situaci nepracují oni pro vás, ale vy pro ně.“- Ken Blanchard

Zlepšujte se v průběhu času

Nakonec jsou týmy a lidé určeni k tomu, aby dosahovali věcí. Zajištění toho, aby vaše činnost pomáhala skupině zlepšovat se a dosahovat úspěchů po dlouhou dobu, je rozhodující. Určitě nezapomeňte na jedno jednoduché slovo, výkonnost.

„Vedení je uvolňování potenciálu lidí, aby se stali lepšími.“ – Bill Bradley

„Sami můžeme udělat tak málo, společně můžeme udělat tak mnoho.“ – Helen Kellerová

„Pokud vaše činy inspirují ostatní k tomu, aby více snili, více se učili, více dělali a více se stávali, jste lídrem.“ – John Quincy Adams