12 jednoduchých frází, které výrazně zlepší vaše vedení lidí

Být lídrem dnes neznamená mít následovníky, kteří čekají, až jim někdo řekne, co a jak mají dělat. Úspěšné vedení spočívá v zapojení lidí a jejich zmocnění k tomu, aby dělali to, čeho jsou schopni, a v budování důvěry a jistoty ve vašem týmu.

Komunikace je klíčová; ať už psaná, nebo mluvená, vaše slova mají obrovskou váhu. Těchto 12 frází je malých, ale mocných. Používejte je denně a můžete si být jisti, že se vaše vedení ubírá správným směrem.

1. „Prosím“

Může se to zdát jako základní věc, ale chovat se k druhým s úctou je velmi důležité. Zejména v době stresu je snadné přehlédnout tak jednoduchou zdvořilost, jako je vyslovení „prosím“, ale pro osobu na druhé straně to může znamenat rozdíl mezi vyštěknutým příkazem a uctivou žádostí.

2. „Děkuji“

Ocenění je motivující a povznášející a poděkování je jednoduchý a nenákladný způsob, jak projevit uznání. Dbejte na to, abyste ocenili přínos ostatních, zvyšujte jejich sebevědomí a morálku vašeho týmu a dávejte dobrý příklad.

3. „Řekni mi víc“

Úspěšné vedení znamená zajímat se a být zvídavý, vždy chtít vědět víc a pídit se po nápadech a názorech ostatních.

4. „Jsem na tebe hrdý“

Vůdci, které obdivujeme, bývají štědří v pochvalách. Když si všimnete a oceníte tvrdou práci a úspěchy svého týmu, vyhrávají všichni.

5. „Co si myslíte?“

Jak říká staré přísloví, naslouchání patří mezi největší laskavosti. Když se lidí upřímně zeptáte na jejich názory, cítí se oceněni a více se angažují. Sděluje také, že jste otevřeni nápadům ostatních.

6. „Je to na vás“

Když zmocníte ostatní k rozhodování, povzbudíte je k budování vlastního vedení a podpoříte důvěru a nezávislé myšlení. Delegování rozhodnutí je lék na mikromanagement.

7. „Jde ti to skvěle“

Nejlepší způsob, jak pomoci lidem dosáhnout jejich plného potenciálu, je nabídnout jim povzbuzení. Chovejte se k lidem, jako by něco změnili, a oni to udělají.

8. „Jsme v tom všichni společně“

Nejlepší lídři jsou spolupracovníci. Daří se jim budovat týmy a vytvářet synergii; vědí, že k pěstování vítězných výsledků je zapotřebí společenství oddaných a loajálních lidí. Budování kolektivní hrdosti a odpovědnosti udržuje ego na uzdě a přináší lepší výsledky.

9. „Věřím ti“

Nejlepší způsob, jak si vypěstovat důvěru, je dát důvěru ostatním. Pokud lidé kolem vás cítí jistotu, že jim důvěřujete, mají sebedůvěru vyniknout a jsou motivováni k tomu, abyste o nich měli vysoké mínění.

10. „Omlouvám se“

Není nic, co by lídra pokořilo více, než když řekne: „Omlouvám se“.“ Ale ve skutečnosti je to známka velké síly a odpovědnosti a je moudré to praktikovat. Přiznání vlastních chyb inspiruje ostatní k tomu, aby dělali totéž.

11. „Nevím“

Každý má silné a slabé stránky, včetně vedoucích pracovníků. Když přiznáte omezenost svých znalostí, dáváte svému týmu za vzor pokoru, upřímnost a důvěru. A když hledáte odpověď, modelujete řešení problémů a otevřené zkoumání.

12. „Jak vám mohu sloužit?“

Pokud opravdu chcete, aby vaše vedení vyniklo, tato jednoduchá věta může změnit pravidla hry. Služebné vedení je tou nejmocnější silou, kterou můžete svému týmu přinést. Pokud hledáte způsoby, jak můžete pomáhat a sloužit druhým, nejlepším způsobem je zeptat se.

Jaké jsou vaše fráze o vedení? Co sdělují? Jak dobře pro vás pracují?