13 citátů, které definují angažovanost zaměstnanců

Pevně věřím, že si každý zaslouží příležitost dělat práci, která ho baví.

Bohužel nežijeme ve světě, kde je to vždy realitou.

Proto je na zaměstnavatelích, aby se snažili získat správné lidi na správné pozice ve správný čas s prací, která je skutečně poutavá.

V mé společnosti Porch.com, dáváme přednost spokojenosti a angažovanosti zaměstnanců, abychom vybudovali společnost, pro kterou budou lidé s nadšením a radostí pracovat.

Níže je uvedena sbírka citátů, které ztělesňují skutečný význam angažovanosti zaměstnanců.

1) „Když lidé finančně investují, chtějí návratnost. Když jsou lidé emocionálně angažovaní, chtějí přispívat.“–Simon Sinek

2) „Jediný způsob, jak odvádět skvělou práci, je milovat to, co děláte.“–Steve Jobs

3) „O čem by se měly snažit vysoce výkonné společnosti: Skvělé místo pro skvělé lidi, aby mohli dělat skvělou práci.“–Marilyn Carlsonová

4) „Tak, jak se cítí vaši zaměstnanci, tak se budou cítit i vaši zákazníci. A pokud se vaši zaměstnanci necítí být oceňováni, nebudou se tak cítit ani vaši zákazníci.“–Sybil F. Stershic

5) „Když lidé chodí do práce, neměli by nechávat své srdce doma.“ –Betty Bender

6) „Výzkumy ukazují, že pracovníci mají tři hlavní potřeby: Zajímavá práce, uznání za dobrou práci a zasvěcení do dění ve firmě.“–Zig Ziglar

7) „Vysoce angažovaní zaměstnanci vytvářejí zákaznickou zkušenost. Neangažovaní zaměstnanci ho rozbíjejí.“–Timothy R. Clark

8) „Kultura je o výkonnosti a o tom, aby se lidé cítili dobře, jak přispívají k celku.“–Tracy Streckenbach

9) „Zaměstnanci se zaměstnavateli a značkami spolupracují tehdy, když se s nimi jedná jako s lidmi hodnými respektu.“–Meghan M. Biro

10) „Rozladění, nemotivovaní a nedocenění pracovníci nemohou ve vysoce konkurenčním světě obstát v soutěži.“–Francis Hesselbein

11) „Jako vedoucí pracovník musíte být autentický a neustále navazovat kontakt se zaměstnanci.“ — Jeff Immelt

12) „Jednoduchý akt věnování pozitivní pozornosti lidem má velký podíl na produktivitě.–Tom Peters

13) „Jde o to získat ty nejlepší lidi, udržet si je, pečovat o kreativní prostředí a pomáhat najít způsob, jak inovovat.“–Marissa Mayerová