13 inspirativních vlastností výjimečných lídrů

Měl jsem obrovskou čest, že jsem během své kariéry měl možnost pracovat s mnoha pozoruhodnými lídry.

Jedná se o jedince, kteří jsou obdařeni zdánlivě magickou schopností inspirovat a motivovat ostatní. Když jsem se v průběhu let zamýšlel nad svými interakcemi s těmito výjimečnými osobnostmi, vypozoroval jsem, že mají několik společných vlastností, které je odlišují zejména od těch, kteří jsou ve srovnatelných vedoucích pozicích.

Tohle jsem si všiml na výjimečných lídrech, které jsem poznal:

1. Důvěřují vám, že odvedete práci, na kterou jste byli najati.

Lídři jsou z definice vůdčí osobnosti. Dávají vám pokyny a poskytují podporu a pak vám jdou z cesty a nechají vás dělat práci, na kterou si vás najali.

2. Hledají vaše rady a podněty.

Výjimeční lídři vědí, že se spoléhají na zkušenosti a přehled, které můžete nabídnout pouze vy. Proto vyhledávají vaše rady a podněty. Nemusí s vámi vždy souhlasit, ale ptají se, co si myslíte, a považují to za důležitý vstup do svého rozhodovacího procesu.

3. Nacházejí příležitosti, jak vás nechat zazářit.

Vedoucí pracovníci ze samé podstaty své role pohlcují obrovské množství pozornosti. Ale také aktivně vyhledávají příležitosti, aby vás nechali vystoupit a zviditelnit se.

4. Uznávají váš přínos.

Lídři mají obvykle široké rozpětí pravomocí, které zahrnuje desítky nebo dokonce stovky přímých podřízených. Ti výjimeční si však udělají čas na to, aby ocenili váš přínos prostřednictvím neformálních kanálů, jako jsou rozhovory u kávy, a zejména prostřednictvím formálních kanálů, jako je hodnocení výkonu.

5. Kryjí vám záda v těžkých chvílích.

Výjimeční lídři jsou ti, kteří se za vás postaví a podpoří vás, když prožíváte nejtěžší chvíle.

6. Jsou mistry ve vyprávění příběhů.

Ještě jsem nepoznal výjimečného lídra, který by nebyl zároveň výjimečným vypravěčem příběhů. Schopnost předávat myšlenky a fakta způsobem, který dává smysl a který inspiruje ostatní, je dar, který mají všichni výjimeční lídři společný.

7. Vyzývají vás, abyste dělali větší a lepší věci.

Vedoucí pracovníci jsou vedoucími pracovníky, protože vedou, a to znamená, že se nutí riskovat a dělat věci, které možná nikdy předtím nedělali. Ale také vás povzbuzují, abyste přijímali větší výzvy, které rozšiřují vaše dovednosti a dávají vám platformu, abyste měli vliv nad rámec předem vymezeného rozsahu vaší role.

8. Vyjadřují uznání.

Výjimeční vedoucí pracovníci říkají „děkuji“, říkají to veřejně a často.

9. Reagují.

Výjimeční vedoucí reagují na telefonáty, e-maily a další formy oslovení včas. Pokud ne okamžitě, obvykle dodržují stanovenou lhůtu, ve které reagují, ať už je to 24, 48 nebo 72 hodin. Ale reagují.

10. Ví, kdy se omluvit.

Výjimeční lídři vědí, kdy se omluvit, a to i za zdánlivé maličkosti, jako je příchod na schůzku o pět nebo deset minut později. A nebojí se přiznat své chyby.

11. Přiznávají zásluhy tam, kde je to třeba.

Jednou z nejhorších věcí, kterou může vedoucí udělat, je přisvojit si zásluhy za práci, kterou jste vykonali, nebo uznat práci někoho jiného. Výjimeční lídři dávají ostatním najevo – veřejně – rozsah svého přínosu a vlivu.

12. Chovají se k ostatním důstojně a s úctou.

Výjimeční vedoucí se k vám chovají tak, jak si zasloužíte, aby se k vám chovali: S důstojností a respektem. Nesráží vás zlehčujícími poznámkami a nikdy se vás nesnaží záměrně uvést do trapné nebo ponižující pozice před ostatními, ať už kolegy, nebo klienty.

13. Záleží jim na tom.

Výjimeční lídři, které znám, jsou ti, kteří projevují opravdový zájem o druhé a starají se o ně. Zeptají se vás: „Jak se máte??“ nebo „Jak se má vaše rodina?“ A pak naslouchají a vyjadřují upřímné obavy.