13 způsobů, jak se stát transparentnějším

„Jako malý podnikatel nemáte větší páku než pravdu.“ –John Whittier

Je to možná smutné, ale pravdivé: protože velké společnosti mají problém být transparentní vůči svým zákazníkům a zaměstnancům, máte jako podnikatel výhodu, pokud dokážete transparentnost přijmout. Už jen říkat pravdu, být otevřený a upřímný ke svým zaměstnancům, investorům, zákazníkům a potenciálním zákazníkům vám může ve skutečnosti přinést obchodní výhodu! Ve společnosti Likeable je to jedna z našich základních hodnot, takže slova Budujte vztahy prostřednictvím transparentnosti mě pozdraví pokaždé, když vidím naše strategické plány viset na stěnách.

Zdá se to jednoduché, ale není. Je rozdíl mezi poctivostí (říkat pravdu) a transparentností (říkat všem všechno). Transparentnost je jednou z nejtěžších hodnot, ke kterým je v podnikání obtížné se přiblížit, protože mnoho lidí se zaklíná tajnůstkářstvím a strachem. Zakladatel Facebooku Mark Zuckerberg a nová generace podnikatelů to však pomohli změnit. Zákazníci chtějí dávat své zakázky transparentním společnostem a velké talenty chtějí pracovat v transparentních společnostech. V okamžiku, kdy jako podnikatel přijmete transparentnost, získáte tuto výhodu oproti společnostem, které ji nemají.

Zde je tedy 13 citátů, na které jsem narazil a které vás mohou inspirovat k větší transparentnosti:

 • „Není účinnější přesvědčivosti než průzračnost jediného srdce, upřímný život.“ –Joseph Barber Lightfoot
 • „Transparentnost, poctivost, laskavost, dobré hospodaření, dokonce i humor, fungují v podnicích za všech okolností.“ –John Gerzema
 • „Nedostatek transparentnosti má za následek nedůvěru a hluboký pocit nejistoty.“
  –Dalajláma
 • „Mám rád, když jsou věci transparentní, bez jakýchkoli zábran a odsudků.“ –Pharrell Williams
 • „Oči tak průhledné, že skrze ně je vidět duše.“ – Theophile Gautier
 • „Transparentnost není totéž, jako když se díváte přímo skrz budovu: Není to jen fyzická myšlenka, ale také myšlenka intelektuální.“ –Helmut Jahn
 • „Přál bych si, aby každý lidský život byl čistou průzračnou svobodou.“ –Simone de Beauvoir
 • „Pravda nikdy nepoškodí věc, která je spravedlivá.“ –Mahatma Gándhí
 • „Ukázal jí celou práci své duše, mylně to považoval za lásku.“ –E.M. Forster
 • „Celá naše filozofie je založena na transparentnosti.“ –Valerie Jarrett
 • „Základním principem zdravé demokracie je otevřený dialog a transparentnost.“ –Peter Fenn
 • „Jen si myslím, že potřebujeme více odpovědnosti a větší transparentnost.“ — John Thune
 • „Upřímnost je první kapitolou v knize moudrosti.“ – Thomas Jefferson
 • Jak důležitá je pro vás a vaše podnikání transparentnost?