17 Citátů Marianne Williamsonové, které vás budou inspirovat k tomu, abyste dosáhli na víc

Marianne Williamsonová včera oznámila, že odstupuje z prezidentského klání. Být kandidátkou na prezidentku však není to jediné, čím je Marianne Williamsonová známá.

Williamsonová je podnikatelka, přednášející a aktivistka a úspěšná autorka, která napsala 13 knih – čtyři z nich se staly bestsellery číslo jedna podle New York Times. Jejím prvním podnikem bylo metafyzické knihkupectví, které založila koncem 70. let v Houstonu, později spoluzaložila Peace Alliance – neziskovou občanskou vzdělávací a propagační organizaci podporující mírotvorné projekty – a nějakou dobu působila jako duchovní průvodkyně Oprah Winfreyové.

Z její podnikatelské a duchovní cesty se samozřejmě můžeme mnohému naučit, stejně jako z jejích moudrých slov. Zde je 17 citátů Marianne Williamsonové, které vnesou inspiraci do vaší kariéry, podnikání i života.

1. „Náš nejhlubší strach nespočívá v tom, že bychom byli nedostateční. Naším nejhlubším strachem je, že jsme nadmíru mocní. Nejvíce nás děsí naše světlo, ne naše temnota. Ptáme se sami sebe: „Kdo jsem, že jsem geniální, nádherná, talentovaná, báječná?“?‘ Kdo vlastně jste, abyste nebyli?“

2. „Když necháme zazářit své světlo, dáváme nevědomky ostatním lidem povolení, aby dělali to samé. Když jsme osvobozeni od vlastního strachu, naše přítomnost ve skutečnosti osvobozuje ostatní.“

3. „Ke zralosti patří i poznání, že nikdo na nás neuvidí nic, co nevidíme my sami na sobě.“ „Vyzrálost zahrnuje i poznání, že nikdo na nás neuvidí nic, co nevidíme my sami na sobě. Přestaňte čekat na producenta. Produkujte sami sebe.“

4. „Dokud jsme někomu neprohlédli jeho temnotu, nevíme, co je vlastně zač. Dokud jsme někomu neodpustili jeho temnotu, nevíme, co je to vlastně láska.“

5. „Naše minulost je příběh existující pouze v našich myslích. Podívejte se, analyzujte, pochopte a odpusťte. Pak ji co nejrychleji vyhoďte.“

6. „Nic neosvobozuje naši velikost tak jako touha pomáhat, touha sloužit.“

7. „Často se bojíme podívat se na svůj stín, protože se chceme vyhnout studu nebo rozpakům, které jsou spojeny s přiznáním chyb.“

8. „Amerika nebude zachráněna proto, že se postaví jeden nebo deset lidí. Bude zachráněna, protože miliony z nás povstanou.“

9. „Snaž se vidět v druhých to dobré. Když jste v pokušení někoho soudit, snažte se vidět jeho dobrotu. Vaše ochota hledat v lidech to nejlepší je podvědomě vyvolá.“

10. „Kdykoli se snažíte být milujícím člověkem, děláte svůj podíl na záchraně světa.“

11. „Není nic osvíceného na tom, že se zmenšíte, aby se ostatní lidé necítili ve vaší blízkosti nejistě. Všichni jsme předurčeni k tomu, abychom zářili, jako to dělají děti.“

12. „Každý z nás má jedinečnou úlohu při uzdravování světa,“ prohlásila.“

13. „Dělejte jen to, k čemu cítíte ve svém srdci povolání, a pak se tomuto úkolu věnujte celí.“

14. „Láska je základní skutečností a naším cílem na zemi. Být si toho vědomě vědom, prožívat lásku v sobě i v druhých, to je smysl života. Smysl se neskrývá ve věcech. Smysl spočívá v nás.“

15. „Náš klíč k proměně čehokoli spočívá v naší schopnosti přerámovat to.“

16. „Radost je to, co se s námi děje, když si dovolíme uvědomit, jak dobré věci ve skutečnosti jsou.“

17. „Nebrzdí nás láska, kterou jsme nedostali v minulosti, ale láska, kterou neprojevujeme v přítomnosti.“ A co se týče lásky, kterou jsme nedostali v minulosti?.“