18 mocných způsobů, jak můžete vyniknout v davu

Můžete dělat různé věci, abyste na sebe upozornili, ale mnohé z nich nezanechají trvalý dojem.

Co kdybyste místo toho dokázali vyniknout v přeplněném poli profesionálů a všimli si vás jako skutečného podnikatele, lídra, talentu, kterým jste?

Zde je 18 strategií, které skutečně fungují.

1. Buďte disciplinovaní. Většina podnikatelů jsou impulzivní lidé a většina vášnivých lidí žije pocity. Ale ti, kdo rozumí umění disciplíny a cvičí se v něm, mohou tyto impulsy usměrnit v něco podstatného.

2. Poznejte sami sebe. Získejte zpětnou vazbu od ostatních a zjistěte co nejvíce o tom, jak působíte. Pak se můžete přesně zaměřit na to, jak působíte v davu a na čem je třeba zapracovat.

3. Buďte si vědomi. Vědomě se projevovat znamená chodit vždy včas, dodržovat své závazky a být připraven. Není nic mocnějšího než to, když jedinec jedná na základě dobře vyvinutého vědomí.

4. Buďte sebevědomí. Když skutečně věříte, že dokážete vytvořit to, co si představujete, když se nebojíte překážek, tato sebedůvěra vás automaticky odliší od ostatních.

5. Cvičte se v naslouchání. Naučte se skutečně naslouchat – pracovat na hlubokém porozumění a slyšet, co se říká, i mimo slova. V každé situaci vyniknete, pokud se stanete člověkem, který naslouchá od srdce.

6. Pěstujte emoční inteligenci. Příliš mnoho jinak chytrých lidí neumí dobře zvládat své emoce ani navazovat vztahy s ostatními lidmi. Emoční inteligence přitahuje lidi, kteří se chtějí spojit s někým, kdo má své věci srovnané v hlavě a kdo je kompetentní a schopný.

7. Buďte schopni reagovat. Buďte typem člověka, který reaguje a nezapomíná to dotáhnout do konce. Většina lidí se na to vykašle a nepokračuje dál. Reagujte na e-maily, telefonáty, žádosti a dotazy co nejdříve. Budete vynikat jako člověk, který respektuje ostatní a je zodpovědný.

8. Vést s dokonalostí. Dejte lidem najevo, že kvalita je základní hodnotou, že vše, co děláte, děláte s dokonalostí. Dokonalé vedení vás připraví na to, abyste odváděli vysoce kvalitní práci, a umožní vám vyniknout jako profesionál.

9. Poznejte své motivy. Proč děláte to, co děláte? Jak dobře znáte svůj cíl – své proč?? Znalost vaší motivace vám pomáhá pokračovat v práci a usnadňuje ostatním navázat s vámi kontakt.

10. Berte se vážně. Být podnikatelem, vedoucím pracovníkem nebo obchodníkem vyžaduje, abyste se stali mistrem ve svém oboru. Znamená to být kompetentní ve věcech, které děláte, a neustále zdokonalovat a rozvíjet své schopnosti všemi možnými způsoby. Když se berete vážně, berou vás vážně i ostatní.

11. Buďte vždy užiteční. Být užitečný, být nápomocný je důležitým aspektem pro vytvoření skvělého dojmu. Ukažte se s empatií a s tím, že máte co dát. Postoj služby způsobuje, že se lidé zajímají o to, co můžete nabídnout.

12. Nedělejte všechno jen pro sebe. Jen málo věcí je nudnějších než sebestředný člověk. Když někoho potkáte, ať je konverzace o něm, ne o vás. Zajímejte se a zapojte se; pokládejte otázky a pozorně naslouchejte.

13. Buďte ke všem laskaví. Spousta lidí je milá jen na ty, kteří pro ně mohou něco udělat. Vynikněte tím, že se ke každému budete chovat jako k důležitému a zajímavému – dokonce i k těm, kteří pro vás na oplátku nemohou nic udělat.

14. Buďte připraveni. Když se objeví příležitost, vždycky vynikne člověk, který je připraven a schopen být součástí všeho, co se má stát.

15. Buďte mistrem spolupráce. Buďte skvělým týmovým hráčem. Dělejte ostatním dobře jméno a vzhled. Když se vám dobře spolupracuje, lidé si pamatují, jak se díky vám cítili – a když se lidé cítí dobře ve vaší blízkosti, vyniknete.

16. Mějte se rádi. Nemá to nic společného s egem, ale s vnitřní sebedůvěrou, která pozvedne vaše vztahy se vším ostatním. Vyniknete tím, že budete skromní, ale spokojení s tím, kým jste.

17. Buďte inspirativní. Vášeň pro život k vám přitahuje ostatní. Chcete-li vyniknout a inspirovat ostatní, musíte být nejprve inspirativní vy sami.

18. Udělejte ze svého života své poselství. Dbejte na to, aby vše, co děláte – jak se projevujete, jak se chováte, co říkáte, co děláte – bylo odrazem toho, kdo jste, aby vaše povaha a duch byly v každé situaci konzistentní.

Velké věci se mohou stát, když se správným způsobem připravíte na to, že si vás někdo všimne. Praktikujte tyto tipy a nejenže vyniknete v davu, ale pravděpodobně se vydáte daleko za jeho hranice.