2 klíčové dovednosti, kterými disponují emočně odolní lídři

Existuje mnoho faktorů, které přispívají k úspěchu při vedení lidí. Prvním základním fundamentem je udržet si neochvějnou víru ve svůj úspěch. Druhým předpokladem je mít odvahu vystoupit a jednat podle své vize.

Jakmile doladíte své přesvědčení o úspěchu a máte svůj akční plán, musíte si osvojit následující dvě dovednosti.

1. Promyšlená komunikace.

Většina lídrů, kteří selhávají, tak činí kvůli nedostatku interpersonálních dovedností. Dosažení jakéhokoli cíle je podmíněno vaší schopností rozvíjet a udržovat vztahy s emocionální odolností. V dnešním podnikatelském prostředí je však nedostatek lidí s dobrými komunikačními dovednostmi. Ať už se jedná o rozhovor mezi čtyřma očima, skupinové schůzky nebo digitální komunikaci, mnoho vedoucích pracovníků nekomunikuje uvědoměle. Vaše technické nebo taktické manažerské dovednosti mohou být bezkonkurenční, ale pokud nemáte efektivní mezilidské dovednosti, sabotujete svůj úspěch.

Jednou jsem pracoval s klientem, jehož největším problémem byla komunikace s jeho týmem. Když jsem dělal rozhovory s jeho kolegy, zpětná vazba byla taková, že se k nim choval velmi zdvořile a neuctivě, zejména když komunikoval prostřednictvím e-mailu. Když jsem ho na to upozornil, byl zmatený. Požádal jsem ho, aby mi poslal dvacet e-mailů, které předtím rozeslal členům svého týmu (s tím, že to bude přísně důvěrné). Když jsem s ním prošel e-maily, byl schopen vidět, jak byl ve své korespondenci stručný. Pointa je v tom, že tento vedoucí neměl negativní úmysly — ale prostě jen jako způsob, jak ušetřit čas, odpovídal na otázky jednoslovnými nebo dvouslovnými odpověďmi a své e-maily podepisoval prvním písmenem svého jména namísto celého jména. Tyto krátké odpovědi vytvořily tón, který byl v rozporu s jeho zamýšleným poselstvím. Dopad byl takový, že ho jeho tým vnímal jako hrubého a neuctivého vůči nim a čistým výsledkem byla řada napjatých vztahů. Ve snaze ušetřit čas ho to ve skutečnosti stálo více času, protože musel věnovat čas obnově těchto vztahů. Ať už tedy zvolíte jakékoliv místo komunikace, mějte na paměti dopad svých myšlenek na lidi. Jednejte s lidmi s respektem a plně se jim věnujte.

2. Vypořádání se s nepřízní osudu.

Úspěšní lídři v podnikání nehází flintu do žita, když je potká nepřízeň osudu. Najdou způsob, jak pokračovat. Neúspěchy jsou součástí procesu růstu a rozvoje. Ale co když se s nepřízní osudu neumíte dobře vypořádat?? Lídři jsou bohužel důsledně posuzováni podle toho, jak reagují na nepřízeň osudu, stejně jako podle toho, jak dobře se z ní zotavují. Pamatujte, že váš tým pozoruje, jak se s nepřízní osudu vyrovnáváte. Jste lídr, který se zvedá a hledá řešení, nebo ten, který pod palbou ztrácí chladnou hlavu – nebo si na situaci stěžuje??

Na prosperujících podnikatelských lídrech je důležité, že bez ohledu na to, s čím se potýkají, najdou způsob, jak být úspěšní, který je zaměřen na srdce. Úspěšní lídři disponují emoční odolností a klidem tváří v tvář nepřízni osudu a nedovolí, aby je potíže vykolejily. Když se věci nedaří, emočně odolní lídři se nevzdávají a dlouho se nelitují. Rozhodli se vstát a jít dál, protože si uvědomují, že musí jít příkladem. V mé knize, Vedení zaměřené na srdce, Říkáme tomu „Poznej svůj dopad“.“ Vedoucí, který si je vědom svého dopadu, dokáže svůj tým v těžkých chvílích zmobilizovat a poskytnout naději. Tento vedoucí si je vědom toho, že kolektivně najdou řešení. A protože věří ve vlastní schopnost uspět, nevyhnutelně nacházejí odpovědi na své potíže. Vše se odvíjí od vaší schopnosti sebevědomě zvládat těžké chvíle. Když dokážete pozitivně a konstruktivně reagovat na výzvy, objeví se vlastnosti odvahy, odolnosti a vyrovnanosti, které vám umožní vrátit se k práci.