21 způsobů, jak se stát lepším lídrem

Nezáleží na tom, zda vedete firmu, řídíte tým nebo učíte ve třídě – vůdčí schopnosti jsou důležité. Zdá se, že někteří lidé se narodili s vědomím, jak lidi inspirovat a vést, ale pro většinu z nás to není tak přirozené.

Naštěstí pro nás není vůdcovství magický dar, ale soubor dovedností, které si můžete osvojit a procvičit. Někomu to jde možná snadněji než jinému, ale každý z nás to má na dosah. Stačí chtít, být ochotný pracovat a odvážit se riskovat.

Ať už jste kdekoli a děláte cokoli, zde je 21 způsobů, jak se můžete začít stávat lepším vedoucím ještě dnes:

1. Zvládejte své emoce. Vaše emoce vám dodávají energii. Pokud jsou nízké, máte málo energie; pokud jsou na vysoké úrovni, cítíte se pozitivně a optimisticky. Chcete-li být jako vedoucí pracovník co nejlepší, zvládejte své emoce – když je zvládnete, zvládnete i svou energii.

2. Rozvíjejte své dovednosti. Pokud nemáte schopnosti vést, žádný titul ani pozice z vás nikdy neudělají lídra, kterým chcete být. Existuje jen jeden způsob, jak se stát lepším lídrem, a to pracovat na svých vůdčích dovednostech, rozvíjet odborné znalosti ve svém oboru a objevit podstatu toho, co je pro vás vůdcovstvím.

3. Staňte se skvělým komunikátorem. Disciplinovaně se snažte porozumět tomu, co se kolem vás děje, tím, že budete pozorovat a naslouchat. Skvělý vedoucí je vždy zkušený komunikátor – nejen jako řečník, ale i jako posluchač, někdo, kdo se soustředí a dokáže se vcítit do nuancí rozhovoru.

4. Přiznáte, když se mýlíte. Je třeba silného a sebevědomého člověka, aby řekl, že se mýlí. Někdy si lidé myslí, že přiznat chybu je známkou slabosti, ale ve skutečnosti je tomu právě naopak – čím upřímnější a otevřenější budete, tím více si vás lidé budou jako vedoucího vážit.

5. Naučte se rozpoznat talent. Obrovským prvkem skvělého vedení je umět se spojit s těmi správnými lidmi – s těmi, kteří mohou posunout vaši vizi kupředu a vytvořit úspěšné strategie. Najímání skvělých jednotlivců je však jen polovina hry; stejně důležité je pochopit, jak mohou lidé s různými zkušenostmi a schopnostmi nejlépe spolupracovat.

6. Buďte součástí týmu. Existuje zkratka, která říká, že „tým“ znamená Together Everyone Achieves More (Společně všichni dosáhnou více), a skvělé vedení pochází od těch, kteří se považují za součást týmu, kteří jsou ochotni vyhrnout si rukávy a udělat vše pro to, aby podpořili, pomohli, vedli a mentorovali.

7. Přiznejte si zásluhy tam, kde jsou na místě. Není neobvyklé vidět, že někdo ve vedoucí pozici si připisuje zásluhy za práci ostatních, ale skuteční lídři jsou štědří, pokud jde o zásluhy. Vědí, že každý velký úspěch vyžaduje mnoho lidí a talentů.

8. Buďte mentorem, ne kazatelem. Lidé se zajímají o růst a rozvoj; chtějí vědět, jak se mohou zlepšit a najít si svou vlastní cestu. Vaším úkolem jako vedoucího je jim radit, vést je a podporovat je – ne jim poroučet nebo kázat.

9. Investujte do lidí. Chcete-li být skvělým vedoucím, musíte začít u toho, na čem ve vaší organizaci záleží – a tím, na čem záleží, jsou vaši lidé. Pokud chcete, aby byli spokojení, angažovaní, loajální a oddaní, věnujte jim čas, investujte do nich, vychovávejte je a poskytněte jim jasnou vizi toho, co je třeba udělat.

10. Dejte volnost a buďte flexibilní. Dokud lidé vědí, jak správně odvést práci, nepleťte se jim do cesty. Vedoucí, který podporuje svobodu a flexibilitu, dává lidem prostor, aby pracovali způsobem, který je pro ně nejlepší.

11. Rychle chvalte. Často a otevřeně lidi chvalte. Dejte ostatním vědět, když je práce dobře odvedena, práce je dokončena na výbornou a výsledky jsou skvělé. Ale pokud jde o zpětnou vazbu, která je zaměřena na rozvoj a růst, dělejte to soukromě. Je pravděpodobné, že to bude působit jako negativní hodnocení, a nikdo nechce mít pocit, že je veřejně peskován.

12. Sbližujte se se svým týmem. Je snadné mluvit o tom, že lidé chtějí mít skvělé týmy, ale to se nestane samo sebou. Je zapotřebí vedoucího, který je ochoten jít do terénu a trávit čas prací se svým týmem, aby si vytvořil pouto, které sdílejí skvělé týmy.

13. Vyjděte ze své kanceláře. Přicházejí brzy, aby si udělali svou práci, dokud je klid. Pak, když přijdou všichni ostatní, vyjděte z kanceláře a spojte se s lidmi. Je to efektivní způsob, jak vyvážit nároky vedoucí funkce, a lidé se cítí dobře ve svém týmu, když vidí, že vedoucí pracovník nejen tvrdě pracuje, ale je také k dispozici a dostupný. Je to výhra pro všechny.

14. Dávejte přednost pochybnostem. Mnoho špatných věcí, které se stanou v průběhu dne nebo týdne – nedorozumění, nepříjemný okamžik, projev neúcty – se stane proto, že někdo rychle soudí a vyjadřuje svůj názor. Nejlepší vedoucí dávají pracovníkům výhodu pochybností. Pracují na tom, aby byli spravedliví a laskaví a aby lidem vždy dávali druhou šanci nebo výhodu pochybností.

15. Přestaňte s mikromanagementem. Vedoucí, kteří své týmy řídí mikromanagementem, neumožňují talentovaným vyniknout, nadaným produkovat a zkušeným co nejlépe využít svých schopností. Pokud chcete být lepším vedoucím, ustupte a dejte lidem prostor, který potřebují, aby mohli odvést co nejlepší práci.

16. Bavte se. Byznys může být vážný, ale ti nejlepší lídři vědí, jak budovat nadšení a zábavu. Umí skvěle vytvářet optimistickou kulturu a nadšené prostředí – vědí, že zábava je důležitá, když lidé tvrdě pracují.

17. Uznávejte nadání svých lidí. Naučte se rychle rozpoznat nadání a silné stránky svých lidí. Když to uděláte, nejlépe jim pomůžete stavět na jejich silných stránkách a rozvíjet se tím nejproduktivnějším směrem.

18. Udržujte lidi zodpovědné. K jednomu z největších vykolejení vedení dochází, když lidé nejsou vedeni k odpovědnosti. Pokud je pro vás důležitá odpovědnost a zodpovědnost, nenechte ty, kteří se flákají, aby vám to prošlo. Dodržováním svých zásad si získáte respekt a váš tým zůstane vysoce funkční. Lepší už to být nemůže.

19. Dejte důvěru, abyste si ji zasloužili. Když důvěřujete, dáváte najevo, že lidem věříte a máte v ně důvěru. A na oplátku vám budou mít větší sklon důvěřovat.

20. Projevte soucit a péči. Soucit pomáhá překlenout rozdíly mezi tím, co organizace potřebuje, co vaši lidé chtějí, a tím, co jim můžete dát. A právě vedoucí pracovníci, kteří projevují soucit, jsou nejvíce obdivováni.

21. Veďte s láskou. Amor vincit omnia: Už staří Římané věděli, že láska zvítězí nad vším. Milujte své lidi, milujte svou organizaci a milujte ty, kterým sloužíte, a objevíte tajemství skvělého vůdcovství.