24 věcí, které výjimečně prozíraví vůdci nikdy neudělají

Prozíraví vůdci jsou obvykle považováni za největší vůdce naší doby. Jsou to charismatičtí muži a ženy, ke kterým vzhlížíme a kterých si vážíme. Víme, že pokud budeme mít to štěstí pracovat pro některého z těchto úžasných vůdců nebo po jeho boku, naučíme se cenným dovednostem, které obohatí náš život a učiní ho bohatším, smysluplnějším. Prozíraví vůdci jsou nesmírně chytří v tom, že ze své podstaty chápou ty hranice, které by nikdy neměli překročit.

Jste pronikavý lídr? Zde je 24 věcí, které by pronikaví lídři nikdy neudělali, nebo by se alespoň velmi snažili je nedělat.

1. Nikdy se neupínají k vlastnímu přesvědčení nebo k tomu, jak se dívají na svět, ani je neústupně neobhajují, místo toho si vždy zachovávají otevřenou mysl a srdce

2. Nikdy se nenechají odradit minulými neúspěchy nebo hrboly na cestě od naděje na divoký úspěch v budoucnosti

3. Nikdy nepřestanou bojovat za to, v co věří, ať už jde o charitativní účely, nebo o nový pozitivní zvrat ve směřování jejich společnosti

4. Nikdy si nedovolí přijít pozdě, pokud se nestalo něco nepředvídaného a naprosto nevyhnutelného – jsou to obvykle ranní ptáčata a vždy se snaží přijít včas

5. Nikdy se nepouštějí do bezmyšlenkovitých hádek nebo konfrontací s ostatními – věci urovnávají a pokračují co nejrychleji a nejprofesionálněji dál

6. Nikdy nenechali svou pýchu, aby jim bránila naslouchat názorům ostatních a zkoušet nové nápady navržené ostatními

7. Nikdy se neváhají postavit za to, čemu věří a co považují za pravdivé, když jsou zpochybňováni – vždy podpoří svou společnost a tým, když je to potřeba

8. Nikdy si nedovolí mít pocit, že už to dotáhl dost daleko – vždy hledá to nejlepší…pro sebe, svůj tým a svou společnost

9. Nikdy nevynechají příležitost učit se a růst na vlastních chybách

10. Nikdy nezklamou, když hledají a nacházejí různá řešení, která překonají neúspěchy nebo nedostatky v nich samotných, v jejich firmě nebo týmu

11. Nikdy se neupínají k minulým přehmatům nebo chybným krokům a místo toho pokračují a těší se na budoucí úspěchy

12. Nikdy nepodléhají normám nebo pouhému zapadnutí, místo toho si užívají svobody být sami sebou a usilují o svou vlastní individualitu a místo ve světě

13. Nikdy se příliš nevychloubají a nejsou arogantní ve své vlastní schopnosti – neustále se učí a ani na okamžik nevěří, že se Vědí všechno

14. Nikdy se nebojí neznámého, ale řeší problémy, které se objeví, a pomáhají svému týmu dosáhnout úspěchu bez ohledu na překážky, které se mu mohou postavit do cesty

15. Nikdy nevkládají veškerou svou důvěru a důvěřují pouze jedné osobě – zůstávají zapojeni, k dispozici a zodpovědní

16. Nikdy nešíří pomluvy, naopak je zastavují v jejich počínání

17. Nikdy nedovolí, aby do jejich mysli nebo života vstoupilo hořké rozhořčení nebo závist

18. Nikdy nezapomínají mít připraveno více plánů pro případ, že by první plán – nebo druhý či dokonce třetí – selhal, a nikdy nespoléhají na štěstí při dosahování svých úspěchů

19. Nikdy se nechovají nezodpovědně – dodržují svůj přísný kodex chování bez ohledu na okolnosti

20. Nikdy nepodstupují nepřiměřené riziko se svým podnikáním nebo týmem, místo toho dělají velmi uvážlivá a promyšlená rozhodnutí na své cestě

21. Nikdy nevynechají příležitost, aby pomohli své firmě ušetřit peníze – to se přenáší i do jejich soukromého života

22. Nikdy nedají zelenou ničemu, pro co nejsou skutečně zapálení, a nikdy se nebojí říct „ne“, když je to nutné

23. Nikdy si nenechají ujít příležitost k růstu a rozšíření vlastní znalostní základny

24. Nikdy nezapomenou dohlédnout na všechny detaily svého podnikání, vždy bdí nad tím, že jsou kapitány lodi