25 citátů, které inspirují k charismatu

Charisma samo o sobě slouží jen málo. Je mnoho lidí, kteří mají charisma a využívají ho k sobeckým a pošetilým činům. Přirozené charisma je dar, z něhož mohou těžit ti, kteří mají pozitivní záměry. Ti, kterým chybí charisma, ho mohou posílit soustředěním a tvrdou prací.

Ať už je vaše charisma na jakékoliv úrovni, budete ho muset pochopit a rozvíjet, abyste dosáhli úspěšného preferovaného osudu. Zde je několik postřehů o pozitivech a negativech charismatu od některých největších a nejcharismatičtějších myšlenkových vůdců. Dbejte na jejich slova a dosáhněte mnohého.

1. „Charisma bez charakteru je odložená pohroma.“ —Peter Ajisafe

2. „Ale charisma si získává pozornost lidí pouze. Jakmile získáte jejich pozornost, musíte jim mít co říct.“ —Daniel Quinn

3. „Nikdo není charismatický. Někdo se stává charismatickým v dějinách, společensky. Otázkou pro mě je opět problém pokory. Pokud vůdce zjistí, že se stává charismatickým nikoliv díky svým vlastnostem, ale hlavně proto, že dokáže vyjádřit očekávání velké masy lidí, pak je mnohem více tlumočníkem tužeb a snů lidí, než aby byl jejich tvůrcem. Při vyjadřování snů tyto sny znovu vytváří. Pokud je pokorný, myslím, že nebezpečí moci by se zmenšilo.“ —Myles Horton

4. „Nemá ho nikdo, kdo není schopen mít druhé upřímně rád, alespoň v okamžiku skutečného setkání a rozhovoru. Šarm je vždy opravdový; může být povrchní, ale není falešný.“ —P.D. James

5. „Zahoďte ty knihy a kazety o inspirativním vedení. Pošlete ty konzultanty do háje. Znát svou práci, jít dobrým příkladem podřízeným a upřednostňovat výsledky před politikou. To je všechno charisma, které k úspěchu potřebuješ.“ —Dyan Machan

6. „Zásadní rozdíl u budovatelů spočívá v tom, že si našli něco, na čem jim záleží, a proto jsou tak vášnivě zaujati, že se povznesou nad osobnostní zavazadla, která by je jinak držela při životě. Cokoli dělají, má pro ně takový význam, že jim samotná věc poskytuje charisma a oni se na ni napojují, jako by to byl elektrický proud.“ —Jerry Porras

7. „Jak můžete mít charisma? Dbejte více na to, aby se druzí cítili dobře, než na to, aby se oni cítili dobře s vámi.“ —Dan Reiland

8. „Ještě jsem nenašel člověka, ať už má jakkoli vznešené postavení, který by neodvedl lepší práci a nevynaložil větší úsilí v duchu souhlasu než v duchu kritiky.“
Charles Schwab

9. „Bez tajemství nemůže být síla. Vždy musí existovat „něco“, co ostatní nedokážou pochopit, co je mate, vzrušuje a přitahuje jejich pozornost…. Nic nezvyšuje autoritu více než mlčení. Je to korunní ctnost silných, útočiště slabých, skromnost pyšných, pýcha pokorných, rozvaha moudrých a smysluplnost bláznů.“ —Charles de Gaulle

10. „Charisma není jen pozdravit. Je to upuštění od toho, co děláte, abyste pozdravili.“
Robert Brault

11. „Být negativní je jako stříkat na sebe anticharisma.“ —Karen Salmonsohn

12. „Být lídrem vám dává charisma. Když se podíváš a prostuduješ vůdce, kteří uspěli, tak právě odtud pochází charisma, z vůdčího postavení.“ —Seth Godin

13. „Potřebujeme méně pozérství a více skutečného charismatu. Charisma je původně náboženský termín, který znamená „z ducha“ nebo „inspirovaný“.“ Jde o to, aby skrze nás zářilo Boží světlo. Jde o jiskru v lidech, kterou si za peníze nekoupíte. Je to neviditelná energie s viditelnými účinky. Nechat jít, prostě milovat, neznamená zmizet v tapetě. Naopak, právě tehdy se stáváme skutečně bystrými. Necháváme zazářit své vlastní světlo.“ —Marianne Williamsonová

14. „Charisma je přenos nadšení.“ —Ralph Archbold

15. „Charisma je módní název pro umění věnovat lidem plnou pozornost.“ —Robert Brault

16. “ Charisma se stává zhoubou vůdců. Dělá je nepružnými, přesvědčenými o vlastní neomylnosti, neschopnými změny.“ —Peter Drucker

17. „Základním prvkem osobního magnetismu je stravující upřímnost – ohromující víra v důležitost práce, kterou má člověk vykonat.“ —Bruce Barton

18. „Důvod, proč jsme úspěšní, miláčku? Moje celkové charisma, samozřejmě.“ —Freddy Mercury

19. „V dnešní době není mnoho silných nebo charismatických kandidátů, protože většina lidí nedokáže obstát pod drobnohledem.“ —Tom Ford

20. „Většina lidí si myslí, že lídři jsou ti společenští, velmi viditelní a charismatičtí lidé, což považuji za velmi zúžené vnímání. Klíčovou výzvou pro manažery v dnešní době je dostat se za povrch svých kolegů. Možná právě zjistíte, že ve vaší organizaci jsou zakotveni introverti, kteří jsou rozenými vůdci.“ —Douglas Conant

21. „Každý zná skvělé projekty, které byly příliš závislé na charismatické osobnosti, nebo byly prostě příliš drahé na to, aby se daly zopakovat.“–Geoff Mulgan

22. „Myslím, že herectví je dar. Když se podívám na někoho, jako je Ben Kingsley, je neuvěřitelně charismatický, i když zrovna nehraje. Je to neuvěřitelně pracovitý člověk a má velmi specifický systém, který se svou prací dělá.“ —Johnathan Jackson

23. „Znám podnikatele, kteří nebyli skvělými obchodníky, neuměli programovat nebo nebyli nijak zvlášť charismatickými lídry. Neznám však podnikatele, který by dosáhl jakéhokoli úspěchu bez vytrvalosti a odhodlání.“ —Harvey MacKay

24. „Charisma udrží vztah jen tak, jako silná káva hned po ránu udrží kariéru.“ Víte, co je to „charisma“?.“ —Elliot Perlman

25. „Zvažte tu myšlenku, že charisma může být stejně tak přítěží jako výhodou. Síla vaší osobnosti může zasít semínko problémů, když od vás lidé odfiltrují krutá životní fakta.“ —Jim Collins