25 komunikačních dovedností, které potřebuje každý manažer

Ze všech dovedností, které potřebujete k tomu, abyste byli úspěšní jako manažeři, je efektivní komunikace pravděpodobně nejdůležitější — a často nejhůře zlepšitelná. Je to proto, že komunikace není jediná dovednost. Je to vlastně komplexní soubor dovedností, které na sebe navazují.

Díky práci mé firmy s manažery jsme tyto dovednosti identifikovali – celkem 25 – a uspořádali je do hierarchie skupin dovedností, počínaje základními dovednostmi a pokračujíce pokročilejšími dovednostmi.

Ať už jste nový manažer, cítíte se ve své funkci dobře, nebo jste začínající generální ředitel, budování těchto dovedností vám pomůže dohlížet na členy týmu, spolupracovat napříč organizací a řídit až.

Zde je přehled jednotlivých skupin dovedností, počínaje těmi nejzákladnějšími:

Mezilidské vztahy dovednosti jsou lepidlem, které drží komunikaci pohromadě. Vědět, jak úspěšně zapojit členy týmu a budovat vztahy s vedoucími a kolegy, může znamenat rozdíl mezi vaším úspěchem a neúspěchem.

Čtyři základy komunikace jsou:

1. Naslouchání

2. Poskytování informací

3. Reagovat

4. Verbální komunikace

Kolektivní/týmové dovednosti vám pomohou efektivněji vést skupiny a pracovat jako tým ve formálním i neformálním prostředí. Musíte ovládat jak komunikační dovednosti mezi čtyřma očima, tak i vědět, jak usnadnit efektivní skupinovou komunikaci.

To znamená, že potřebujete tyto dovednosti:

5. Používání e-mailu

6. Brainstorming

7. Vyjednávání

8. Řešení konfliktů

9. Sdělování cílů

10. Rozpoznávání členů týmu

Porozumění dovednosti vám umožní vytvářet porozumění pro lidi, kteří s vámi pracují — překládat zprávy od vedoucích pracovníků a ujišťovat se, že členové týmu chápou strategii společnosti. Abyste toho dosáhli, musíte vědět, jak podávat informace, ovlivňovat názory a motivovat zaměstnance k co nejlepší práci.

Tyto dovednosti jsou:

11. Používání vyprávění příběhů ke komunikaci

12. Učinit informace relevantními

13. Přesvědčivě komunikovat

14. Usnadnění dialogu

15. Psaní

16. Koučování

17. Prezentace

Procesy dovednosti vám pomůže efektivněji vytvářet a zavádět obchodní procesy, které ovlivňují výkonnost společnosti.

Mezi ně patří např:

18. Jak zajistit, aby schůzky měly význam

19. Sdělování výkonnosti

20. Pohovory

21. Propouštění zaměstnanců

Vedení dovednosti jsou na vrcholu hierarchie komunikačních dovedností. Od vysoce výkonných manažerů se očekává, že budou projevovat vůdčí schopnosti. A protože komunikace je nedílnou součástí efektivního vedení, nejlepší manažeři mají mimořádně silné dovednosti v oblasti mezilidské komunikace, které jim umožňují být efektivní:

22. Komunikovat o změnách

23. Motivování zaměstnanců

24. budování konsensu

25. Získání souhlasu vedení

Použijte tento seznam jako vodítko pro budování svých komunikačních dovedností – a vytvořte si plán úspěchu.