25 obzvlášť inspirativních a posilujících citátů od nejlepších lídrů současnosti

Můžete mít nejlepší materiály, nejnovější inovace, nejkreativnější produkt – ale tyto zdroje jsou bezvýznamné bez jádra vašeho podnikání: vašich zaměstnanců. Špatně motivovaní a neinspirovaní lidé mohou zničit i tu nejúžasnější organizaci.

Pokud posílení postavení vašich zaměstnanců není hlavní prioritou, mělo by se jí stát. Zde je inspirace od předních podnikatelů:

1. „Mým úkolem jako vedoucího pracovníka je zajistit, aby všichni ve firmě měli skvělé příležitosti a měli pocit, že mají smysluplný vliv na dobro společnosti.“ — Larry Page, Google

2. „Nejde o nástroje, kterým věříte. Nástroje jsou jen nástroje – buď fungují, nebo nefungují. Jde o lidi, kterým věříte, nebo nevěříte . –Steve Jobs

3. „V technologiích je to o lidech: získat nejlepší lidi, udržet si je, pečovat o kreativní prostředí a pomáhat najít způsob, jak inovovat.“ —Marissa Mayerová, Yahoo

4. „Stejně jako většina podnikatelů víte, že firma je jen tak dobrá, jak dobří jsou její lidé. Nejtěžší je skutečně vybudovat tým, který bude ztělesňovat vaši firemní kulturu a pohánět vás kupředu.“ –Kathryn Minshew, The Muse

5. „Abyste byli nejlepším místem pro nákup, musíte být nejlepším místem pro práci. Chovejte se ke svým zaměstnancům tak, jak chcete, aby se chovali k vašim zákazníkům, možná ještě lépe.“ –Shep Hyken, odborník na služby zákazníkům

6. „Organizace je především sociální. Jsou to lidé.“ –Peter Drucker

7. „Podniky často zapomínají na kulturu a v konečném důsledku na to doplácejí, protože nemohou poskytovat dobré služby nespokojeným zaměstnancům.“ –Tony Hsieh, Zappos

8. „Začněte tím, proč si zákazníci nikdy nezamilují firmu, dokud si ji nejprve nezamilují zaměstnanci.“ –Simon Sinek

9. „Lidé chtějí vedení, ne rétoriku; potřebují vědět, jaký je akční plán a jak bude realizován. Chtějí, aby jim byla svěřena odpovědnost za pomoc při řešení problému a pravomoc jednat v této věci.“ –Howard Schultz, Starbucks

10. „Žádná společnost, ať už malá nebo velká, nemůže dlouhodobě vítězit bez energických zaměstnanců, kteří věří v poslání a chápou, jak ho dosáhnout.“ –Jack Welch, General Electric

11. „Jsme přesvědčeni, že pokud správně nastavíte kulturu, většina ostatních věcí, jako je skvělý zákaznický servis nebo budování skvělé dlouhodobé značky či posilování vášnivých zaměstnanců a zákazníků, se stane sama od sebe.“ –Tony Hsieh, Zappos

12. “ Nejdříve dostaňte správné lidi do autobusu, špatné lidi z autobusu a správné lidi na správná místa, a pak mohou přijít na to, kam ho řídit.“ –Jim Collins, Od dobrého ke skvělému

13. „Najímejte lidi s ohledem na jejich přístup a vzdělávejte je s ohledem na jejich dovednosti.“ — Tom Peters

14. „Pokud si každý z nás najme lidi, kteří jsou menší než my, stane se z nás firma trpaslíků, ale pokud si každý z nás najme lidi, kteří jsou větší než my, stane se z nás firma obrů.“ –David Oglivy

15. “ Lidské bytosti nejsou věci, které je třeba motivovat a řídit. Jsou čtyřrozměrní: tělo, mysl, srdce a duch.“ –Stephen Covey

16. „Věříme, že když se ve firmě se správnou filozofií potká správný talent se správnou příležitostí, může dojít k úžasné transformaci.“ –Reid Hoffman

17. „Nemůžete mít důvěru v lidi, pokud nepodniknete kroky k jejich zlepšení a rozvoji.“ –Sumantra Ghoshal

18. „Inventář, hodnota vaší společnosti, vychází každý večer ze dveří.“ –Bill Gates

19. „Úkolem vedení není vnést do lidí vášeň, ale inspirovat je a vyvolat ji – protože vášeň už tam je.“ –Ty Howard

20. „Podnik nevybudujete, vybudujete lidi, a ti pak vybudují podnik.“ –Zig Ziglar

21. „Nejlepší manažer je ten, kdo má dost rozumu, aby si vybral dobré lidi, kteří budou dělat to, co chce, a dost sebeovládání, aby se jim do toho nepletl, když to dělají.“ –Theodore Roosevelt

22. „Prakticky každá společnost bude vycházet vstříc a vybavovat své pracovníky určitou sadou nástrojů a velký rozdíl v tom, jakou hodnotu z toho získá, bude v tom, nakolik společnost ustoupí a skutečně se zamyslí nad svými obchodními procesy, přemýšlí nad tím, jak se může změnit její podnikání, jak může být její projektové řízení, zpětná vazba od zákazníků, plánovací cykly zcela jiné, než byly kdykoli předtím.“ –Bill Gates

23. „Moc lze vzít, ale ne dát. Proces převzetí je sám o sobě zmocněním.“ –Gloria Steinemová

24. „Nikdy neříkejte lidem, jak mají věci dělat. Řekněte jim, co mají dělat, a oni vás překvapí svou vynalézavostí.“ – Generál George S. Patton.

25. „Posílená organizace je taková, ve které mají jednotlivci znalosti, dovednosti, touhu a příležitost osobně uspět způsobem, který vede ke kolektivnímu úspěchu organizace.“ –Stephen Covey

Inspirováno jedním z těchto citátů? Promluvte si o tom se svými kolegy, udělejte brainstorming, co to znamená z hlediska vaší organizace, a pusťte se do toho!