3 důvody, proč Baby Boomers nesnášejí mileniály

Mileniálové jsou ve velké míře napadáni. Existují stovky článků, v nichž se uvádí, že mileniálové jsou generace, která se chová rozmazleně a má nárok na honorář.

Jednou z největších výtek vůči mileniálům je jejich pracovní morálka a přístup ke kariéře. Baby Boomers se museli vypracovat na firemním žebříčku, aby získali takovou autonomii, moc a svobodu, jakou požadují mileniálové hned na začátku své kariéry. Mileniálové jsou cílevědomí a hledají práci, která je osobně naplňuje, nejen materiálně. Mnohem méně akceptují svět, ve kterém jste otrokem své práce výměnou za výplatu – normu, se kterou vyrůstali lidé z období Baby Boomers. Z pohledu starších generací se mileniálové nejen chovají oprávněně, ale jsou také idealističtí a naivní.

Problém však není pouze na straně mileniálů – je také na straně Baby Boomers. Starší generace jsou jednoduše rozhořčeny příležitostmi, které mají mileniálové k dispozici a které pro ně nebyly dostupné.

Tři důvody, proč Baby Boomers nesnášejí mileniály:

1. Baby Boomers se naučili obětovat radost výměnou za dobře placenou práci. Mileniálové dostávají (a očekávají) obojí.

Proč se Baby Boomers tak rozčilují nad tím, že mladší lidé dávají v práci přednost radosti?? Hněv pramení z pocitu ztráty. Ztráta radosti pro sebe. Baby Boomers museli po většinu své kariéry pracovat v zaměstnáních, která nenáviděli, a mnozí z nich stále pracují v zaměstnáních, která nenávidí, protože věří, že práce je něco, co se dělá jen proto, aby se zaplatily účty. Přijali myšlenku, že štěstí, radost a volný čas přicházejí až po dokončení práce.

Sečteno a podtrženo: Zlost, která přichází od starších generací, je známkou jejich vlastní bolesti z neuspokojivé kariéry a z toho, že musely obětovat radost výměnou za práci.

2. Mileniálové se nebojí sdělit svou potřebu naplňující práce.

Věřte tomu nebo ne, ale v lidské přirozenosti je radost z práce. Významný psycholog Mihaly Csikszentmihalyi totiž říká, že lidé jsou nejšťastnější, když pracují, a ne když leží na pláži. Csikszentmihalyi říká, že nejlepší práce inspiruje ke stavu flow–pocit opravdového uspokojení a optimálního prožitku.

Mileniálové vědí, že mohou více přispět svým firmám, pokud je jejich práce baví. Jsou prostě jen lidmi a nijak se to neliší od kariérních tužeb kohokoli v jakémkoli věku. Rozdíl je v tom, že tato generace je ochotna komunikovat, když není v proudu nebo není schopna mít z toho, co dělá, žádnou radost.

Sečteno a podtrženo: Touha milovat práci je lidským sklonem. Starší generace se naučily tuto potřebu spíše potlačovat, než ji sdělovat. Proto jsou jejich pracovní zážitky trpké.

3. Přístup mileniálů k práci doplňuje rychle se měnící svět podnikání.

Podniky se nyní odklánějí od příkazového a kontrolního vedení a přechází k modelu, kdy jsou lidé na prvním místě. Tato změna je primárně způsobena trhem, protože aby podniky mohly konkurovat a přežít v dnešní ekonomice, potřebují ty nejlepší nápady – nápady, které jsou zcela nové. Tento druh inovací potřebuje angažovanou a motivovanou pracovní sílu. Nyní více než kdy jindy platí, že zaměstnanci se musí pro danou práci hodit a aktivně myslet na úspěch.

Jinými slovy, když jsou vaši zaměstnanci spokojení a daří se jim, daří se v důsledku toho i vaší firmě a zákazníkům. Zaměstnavatelé si konečně uvědomují tuto souvislost a mileniálové více než rádi optimalizují pracovní prostředí a situace tak, aby podporovaly nové nápady, růst a celostní úspěch.

Podtrženo a sečteno: Myšlení mileniálů je přesně to, co firmy potřebují, aby se katapultovaly na novou úroveň inovací a velikosti.

Svět se mění a to, co je v pořádku vyžadovat nyní, před 20 lety nebylo. Je opravdu spravedlivé obviňovat nové generace za to, že jsou samy sebou a jsou klíčovou silou, která posouvá podniky k tomu, aby se staly lepšími místy pro práci?? Vůbec ne.

Boj mezi generacemi bude jistě pokračovat, ale mým přáním je, abychom si přestali ukazovat prstem a aby se starší generace zapojily do boje. Lidé žijí déle a radosti je dost pro všechny. Milovat práci a mít ji v souladu se svým cílem je skutečně možné.