3 důvody, proč vám více sexu přinese větší úspěch

V klasické knize o osobním rozvoji Mysli a zbohatni,Napoleon Hill říká: „Sexuální touha je nejsilnější z lidských tužeb. Když jsou muži hnáni touto touhou, rozvíjí se u nich dychtivost představivosti, odvaha, síla vůle, vytrvalost a tvůrčí schopnosti, které jindy neznají.“

Sex je spojován s úspěchem, a to je úžasné zjištění. Jak jsme se ale dostali do bodu, kdy se zdá být téměř kontroverzní o tom mluvit nebo psát?

Domnívám se, že naše nedostatečná diskuse o sexu přímo souvisí s naší socializací a v případě žen s pohlavím. Vše se vrací k našim puritánským americkým kořenům. Naše kultura bagatelizuje význam sexu a způsobila, že se o sexu nemluví a není vnímán jako rozhodující aspekt života. Zejména ženy mají tendenci se více obávat společenských výčitek, a tak svou sexuální energii usměrňují méně často než muži. Ženy se mohou ještě více držet zpátky v dobách, kdy vidí, že sexuální energie jiného člověka je využívána profesně škodlivým způsobem – vzpomeňte si na všechny politické osobnosti, které se ocitly v plamenech kvůli svému deviantnímu sexuálnímu chování.

Tento nedostatek diskusí vytváří mezeru v chápání a brání většině z nás poznat výhody zdravého sexuálního života nebo jeho potenciální dopad na náš úspěch.

Je čas přestat se schovávat a začít mluvit.

3 důvody, proč vám více sexu přinese větší úspěch

1. Sexuální energie je přenosná.

Hill říká, že lidé, kteří dosáhli velkých úspěchů, se „naučili umění transmutace sexu“ – dokážou svou sexuální energii přenést do jiných činností, například do své profese.

Sexuální pud je jednou z nejmocnějších sil, ke kterým máme jako lidé přístup. Představte si možnosti, kdybyste tuto energii využili k vedení svých kariérních ambicí. Pokud dokážete tuto sílu pozitivně nasměrovat, dostanete se do velkých výšin, pokud jde o myšlení a úspěch.

2. Sex a láska podporují skutečné pracovní nasazení.

Napoleon Hill si všiml, že „muži, kteří dosáhli velkého bohatství a dosáhli mimořádného uznání v literatuře, umění, průmyslu, architektuře a dalších profesích, byli motivováni vlivem ženy.“

Říká, že „láska je emoce, která slouží jako pojistný ventil a zajišťuje rovnováhu, vyrovnanost a konstruktivní snahu.“ Podle něj je láska emoce, která slouží jako pojistný ventil a zajišťuje rovnováhu, vyrovnanost a konstruktivní úsilí. Láska, romantika a sex mohou člověka povznést do výšky génia.“

Tajnou omáčkou je kombinace sexu a lásky. Stejně jako u každé příjemné činnosti platí, že pokud nejste zamilovaní a plně se jí nevěnujete, nebudete mít z ní takový užitek. Je to stejné, jako když cvičíte, ale přitom se psychicky bijete: přínos cvičení bude negován vaším negativním mentálním tlacháním. Totéž platí i pro sex. Skvělý, propojený, milující sex může být palivem, které hledáte pro další velký nápad nebo inspiraci, kterou potřebujete k tomu, abyste se posunuli na další úroveň ve své kariéře.

3. Sex vás přivádí do vrcholného stavu tvořivosti.

Energie, činorodost a touha, kterou získáte díky sexu, může podpořit vaši kreativitu a inovativní myšlení. Existuje i fyziologický efekt – chemické látky, které se uvolňují během orgasmu, jsou pro vás zdravé. Oxytocin se uvolňuje v celém těle a díky němu se uvolníte a budete se cítit blíže svému partnerovi. Nedávno bylo také zjištěno, že tento hormon umožňuje dráhy kognitivní flexibility, podporuje kreativní myšlení a řešení problémů.

Vyzývám vás, abyste se nad tím zamysleli a uvědomili si, že sexuální touha je jednou z nejmocnějších – a nejpřirozenějších – sil v životě. Nemusíte být zrovna raketový vědec, abyste pochopili, jak neuspokojivý vztah nebo sexuální život někoho vyčerpává. Naproti tomu někdo, kdo je živý, plný touhy a nabitý energií ze svého vztahu a sexu, září. Vyzařují a využívají tuto energii k pohánění všech aspektů svého života.

Takže do toho, kultivujte svou sexuální energii. Jsem ochoten se vsadit, že se budete bavit, potěšíte svého partnera nebo partnerku a vaše kariéra bude vzkvétat. Jak to může být lepší než tohle?