3 fakta o satelitním internetu, která by firmy měly znát

Někdy může být trochu obtížné rozhodnout, která varianta internetového tarifu vyhovuje potřebám společnosti. Ačkoli jsme od dob vytáčeného připojení k internetu v budoucnosti již hodně daleko, vedoucí pracovníci ve špičkových podnicích stále musí učinit některá důležitá rozhodnutí týkající se jejich internetového připojení z hlediska efektivních obchodních postupů.

Vzhledem k tomu, že mnoho lidí není obeznámeno se všemi funkcemi satelitního internetu pro firmy, přinášíme krátký přehled, který by jim mohl rozšířit obzory a pomoci při kvalifikovaném rozhodování.

Jak to funguje

Nejprve je důležité na základní úrovni pochopit, co přesně dělá váš poskytovatel satelitního internetu. Satelitní internet je služba nabízená prostřednictvím mnoha různých satelitů a pozemních stanic (známých také jako teleporty.) Zařízení na místě u zákazníka, nazývané VSAT – Very Small Aperture Terminal – vyžaduje odbornou instalaci, která zajistí dlouhodobý bezproblémový provoz.

Relativně malá satelitní anténa umístěná na Zemi komunikuje a spojuje se se satelitem, který obíhá kolem Země tisíce kilometrů daleko. Po přenosu signálu na geostacionární družici je signál odeslán zpět do satelitní antény, která je instalována před vaší kanceláří.

Dostupnost

Dostupnost je poměrně velkým faktorem při rozhodování, kterého poskytovatele internetových služeb si pro své podnikání vyberete. Při posuzování nejlepší možnosti je důležité vzít v úvahu vaši polohu a okolí. Satelitní internet je dostupný téměř všude, zejména pokud se nacházíte ve venkovské lokalitě bez kabelových poskytovatelů, může to pro vás být jediná možnost.

Satelitní internet má také možnosti zpřístupnit připojení a obchodní operace všem účastníkům vaší společnosti. Například mezinárodní BusinessCom umožňuje, aby všechna vaše pracoviště – bez ohledu na to, jak jsou vzdálená – byla vždy připojena k podnikové síti. Pomocí technologie TDMA (vícenásobný přístup s časovým dělením) mohou uživatelé sdílet stejný frekvenční kanál rozdělením signálu do různých časových úseků.

Zejména dnes, kdy probíhá debata o síťové neutralitě, jsou poskytovatelé satelitního internetu pro to, aby byl internet přes satelit dostupný pro všechny a všude. Zatímco poskytovatelé pozemního připojení mohou vybírat internetové zdroje a omezovat k nim přístup a fungují jako strážci sítě, podstatou satelitního internetu je, že je poskytován všem bez omezení.

Zabezpečení

Bezpečnost vašeho internetu závisí na řadě procesů, které probíhají poté, co váš signál dorazí k modemu nebo poté, co modem opustí. Při používání satelitu v obchodní praxi si představte, že po kliknutí na tlačítko odeslat e-mail se vyšle obří paprsek až k satelitu vašeho poskytovatele. E-mail se rozpadá na digitální kousky, které dokáže zpětně poskládat pouze satelit. Vzhledem k tomu, že tento paprsek je superspecifický, dostáváte pouze data přenášená do a z vaší firmy.

Většina bezpečnostních problémů se týká schopnosti hackerů proniknout do vašeho podnikového systému a získat data. I když dnes mnoho firem používá k ochraně svých souborových serverů a e-mailů nástroje, jako je například AVG Internet Security, je stále důležité, aby byl zabezpečen i váš poskytovatel internetového připojení. Se satelitním připojením, které se z vaší kanceláře vysílá na nějaké náhodné a neznámé místo na obloze, je poměrně obtížné si představit, že by nějaký hacker dokázal tento laserový paprsek zachytit.

Nyní, když jste vzdělanější a máte přehled o výhodách satelitního internetu pro vaše podnikání, můžete si udělat další průzkum a rozhodnout se sami za sebe. Jakého poskytovatele internetu používáte pro své podnikání? Jak zabezpečit všechna důvěrná firemní data??