3 jasné známky toho, že mileniál není týmový hráč

„To není můj problém.“

„Nevím, co mám dělat.“

„Jsem z toho opravdu rozrušený.“

Tyto komentáře prozrazují něco o zaměstnanci, který patří do věkové skupiny 18-34 let. Mileniálové mají tendenci soustředit se na vlastní pracovní produkci, ale být týmovým hráčem znamená, že musíte do jisté míry odložit osobní ambice a životní cíle. Koncept „osobního poslání“ je důležitý, ale ne, pokud to znamená vytvoření sila jednoho člověka. Jako vedoucí pracovník ve firmě je důležité hledat červené vlajky, které ukazují, když někdo nespolupracuje s týmem. Zde jsou tři z nich.

1. Musíte neustále provádět následné kontroly a připomínání

Jedním z nejzřetelnějších příznaků je, když je třeba někomu v týmu neustále připomínat nějaký úkol a vy musíte kontrolovat jeho průběh. Proč je to problém? Pro zaměstnance, který není proaktivní, to znamená, že nemá pochopení pro to, jak podávání informací a pokroku týmu pomáhá všem ostatním. Když daná osoba neposkytuje aktuální informace, vytváří to další silo – a další práci pro vás.

Proč je to problém mileniálů: Generace „co z toho budu mít já“ ne vždy chápe důležitost sdílení informací, které pomáhají týmu.

2. Musíte neustále stanovovat cíle

Týmoví hráči mají jeden společný rys: Mají tendenci klást hodně otázek. Řekněme, že jste právě nedávno přijali grafika do marketingového týmu – někdo, kdo v týmu dobře pracuje, se zeptá na to, jaký software použít na projekt nebo kdy odevzdat zprávu o sociálních médiích, tím, že se zeptá všech ostatních. Pokud nový zaměstnanec neustále přemýšlí, co má dělat, a působí zmateně, je to proto, že tento člověk žije v bublině. Této osobě musíte stanovit cíle, protože se vyhýbá stanovování cílů se zbytkem týmu.

Proč je to problém mileniálů: Vyrůstání s všudypřítomnými technologiemi vás činí izolovanými a poněkud asociálními. Mnoho mileniálů nerado klade otázky (nebo telefonuje). Několik z nich se příliš soustředí na osobní produktivitu.

3. Vy jste ten, kdo musí řešit konflikty

Řešení konfliktů je něco, co děláte, když chcete, aby kolega uspěl. Zabývat se konflikty je něco, co děláte, když vám jde jen o vlastní úspěch. „Ten člověk mi udělal tohle a já jsem kvůli tomu naštvaný“, je to špatné pro dynamiku týmu (a opravdu špatné pro společnost). Co funguje lépe? „Ten člověk je součástí mého týmu a vyřešení tohoto problému nám všem (a celé firmě) pomůže k úspěchu.“

Proč je to problém mileniálů: U mileniálů panuje pocit, že konflikt musí vyřešit někdo jiný, že tato funkce není součástí pracovní náplně každého z nich.