3 klíčové lekce, které jsem si odnesl z vedení během pandemie a které uplatním v budoucnu

Adam Mendler, generální ředitel společnosti The Veloz Group a zakladatel společností Beverly Hills Chairs, Custom Tobacco a Veloz Solutions.

Pandemie prověřila podniky všech velikostí napříč odvětvími různými způsoby. Ačkoli jsem hovořil s mnoha vedoucími pracovníky o jejich nejlepších radách, jak vést v době krize, nejistoty a změn, moje podnikatelská zkušenost od začátku pandemie byla stejně dobrým učitelem jako kterákoli jiná.

Já a můj tým provozujeme židle Beverly Hills již téměř deset let. Prodáváme repasované značkové kancelářské židle za zvýhodněné ceny a od počátku podnikání jsme se zaměřili především na hlavní skupinu zákazníků: majitele malých a středních firem. Když pandemie udeřila, čelili jsme velkému problému: naše zákaznická základna ze dne na den zmizela. Trh malých a středních podniků, který byl pro naši existenci stěžejní, náhle zmizel s uzavřením kanceláří na dobu neurčitou, a tím pádem v dohledné době zmizela i naše schopnost prodávat do kanceláří.

Před pandemií jsme mnohem menší část našeho podnikání prodávali lidem pracujícím z domácích kanceláří, ale jakmile práce na dálku zachvátila celou zemi, okamžitě jsme změnili směr našeho podnikání a zaměřili se výhradně na uspokojování potřeb trhu domácích kanceláří. To znamenalo provést řadu provozních změn v našem podnikání. Například při prodeji židlí malým firmám si společnost může objednat 50 židlí, aby doplnila nebo rozšířila svou kancelář, zatímco na trhu domácích kanceláří prodej 50 židlí znamená prodej 50 jednotlivým zákazníkům. V reakci na to jsme museli rozšířit naše týmy zákaznického servisu a skladu, ale neodklonili jsme pozornost od toho, kdo je naším novým zákazníkem. Zůstali jsme stejně oddaní uspokojování potřeb každého jednotlivce, který hledal tu správnou židli do své domácí kanceláře, jako jsme byli oddaní uspokojování potřeb vedoucího kanceláře – který vypisoval mnohem větší šeky.

Navzdory výzvám pandemie se nám podařilo projít. Zde jsou tři podnikatelské lekce, které jsem si z této zkušenosti odnesl:

1. Buďte pohotoví, flexibilní a reagujte na potřeby a přání trhu.

Nemohli jsme si přát, aby se naše stará zákaznická základna vrátila do života. Museli jsme se přizpůsobit nové dynamice trhu a zaměřit se na zákazníky, kteří měli poptávku po tom, co jsme prodávali. V průběhu pandemie jsme museli také upravit cenovou politiku, marketing, skladové operace a personální obsazení.

Podnikatelé musí být neustále otevřeni změnám a uvědomovat si, že to, co fungovalo včera, nemusí fungovat dnes nebo zítra. Flexibilita začíná na vrcholu, ale musí proniknout do celé organizace. Vedoucí pracovníci musí nejen reagovat na změny, ale také vytvářet a podporovat organizační kulturu, která podporuje adaptabilitu.

2. Při pěstování vztahů s novými zákazníky uplatňujte stejné zásady, které oslovily staré zákazníky.

Jakkoli je pro podniky důležité, aby se otáčely, podnikatelé by neměli ztrácet ze zřetele základní principy úspěchu v dobrých i špatných časech, počínaje orientací na zákazníka. I když se zaměříte na nové publikum, i nadále upřednostňujte služby zákazníkům a zákaznickou zkušenost. Zajistěte, abyste poskytovali nejlepší služby zákazníkům ve své třídě tím, že budete vždy komunikovat jasně, aktivně a upřímně. Odmítněte dělat kompromisy v kvalitě bez ohledu na vnější okolnosti. Nabídněte velkou hodnotu, i když to není nejlevnější varianta.

3. Pochopte, co můžete a nemůžete ovlivnit.

Pandemie zdůraznila poučku, kterou je třeba podnikatelům čas od času připomínat: Je toho jen tolik, co můžeme ovlivnit. Stejně jako nemůžeme ovlivnit, zda dojde ke globální zdravotní krizi, nemůžeme ovlivnit ani širší tržní podmínky, které ovlivňují naše podnikání. Můžeme ovládat své myšlení, své postoje, to, jak trávíme čas, kým se rozhodneme obklopit a jak fungujeme v dobách dobrých i zlých. Můžeme také kontrolovat to, na co se můžeme zaměřit – a to by mělo být to, co je v naší moci.