3 klíčové strategie pro nábor a udržení nejlepších zaměstnanců

Vaše nápady a vize budou hnacím motorem vaší společnosti již od jejího počátku, ale jsou to právě vaši zaměstnanci, kteří budou mít největší vliv na dlouhodobou výkonnost vaší společnosti, zejména v období růstu.

Ve skutečnosti naše firma vzkvétá, protože se nám daří najímat a udržet si talenty, kteří si rychle osvojují vedoucí pozice. S jejich pomocí jsme zaznamenali meziroční nárůst prodeje. Vytvořením firemní kultury, která naše zaměstnance baví, tím, že jim dáváme možnost dosáhnout v práci více a začleňujeme do našich obchodních procesů společensky prospěšné věci, jsme vytvořili značku, pro kterou jsou členové našeho týmu hrdí, že pracují.

Níže uvádíme tři strategie, které můžete použít, aby se vaše společnost stala místem, které vaši nejlepší pracovníci nebudou chtít nikdy opustit.

Vybudujte dynamickou firemní kulturu.

Silná firemní kultura, která přitahuje nadšené a talentované zaměstnance, nevzniká jen tak z ničeho nic. Musí být strategicky vytvořeny, budovány shora dolů a v průběhu času pěstovány. V opačném případě bude kultura vaší organizace neuspořádanou kombinací vzájemně si konkurujících myšlenek, za nimiž nestojí žádná vůdčí filozofie. Když budete podrobně znát, jaká je vaše firemní kultura, pak můžete najmout lidi, kteří se do ní budou dobře hodit. To je zásadní, protože studie ukazují, že soulad s kulturou je klíčovou složkou pro udržení zaměstnanců.

Když se zaměříte na budování kultury s přidanou hodnotou od samého počátku existence organizace, pak se výhody této kultury rozvlní v celém podniku. K tomu patří i lepší pozice pro udržení vysoce výkonných zaměstnanců po mnoho let.

Stanovte jasná očekávání a dejte zaměstnancům možnost je překonávat.

První velkou odpovědností, kterou máte vůči svým zaměstnancům, je stanovit pro ně ambiciózní, ale splnitelná očekávání. Pracovití a talentovaní zaměstnanci chtějí spolupracovat se svými kolegy, aby dosáhli velkých úspěchů, ale zároveň jsou obezřetní vůči každé společnosti, která nemá definované milníky. Pokud při pohovoru podnikatel prohlásí: „Jsme ve fázi rychlého růstu a věci se mění příliš rychle na to, abychom mohli mít konkrétní cíle pro vaši pozici,“ uchazeč si to vyloží jako: „Nemám představu, za co mě budou chtít zodpovědnost.“

Jakmile dáte svým zaměstnancům přesně vědět, co se od nich bude očekávat, vaším druhým hlavním úkolem je umožnit jim, aby těchto cílů dosáhli. Poskytněte jim nástroje, které potřebují, aby se jim v jejich funkci dařilo, ať už jde o technologie, školení nebo komunikaci uvnitř kanceláře.

Zdůrazněte společenský dopad vaší společnosti.

Dnešní nárazoví pracovníci hledají mnohem víc než jen výplatu, když souhlasí s přijetím zaměstnání. Chtějí pracovat pro organizaci, která má definované hodnoty a běžně mění společnost k lepšímu. Podle zprávy Net Impact Talent Report 2012 ve spolupráci s Heldrichovým centrem pro rozvoj pracovní síly na Rutgersově univerzitě 58 % mileniálů tvrdí, že by přijali nižší plat, aby mohli pracovat pro společnost, která vyznává podobné hodnoty jako oni sami.

V dnešní době se mnoho společností stále spoléhá na obchodní model, v němž vyrábějí rychlé výrobky na jedno použití, které jsou pro zákazníky pohodlné, ale škodí životnímu prostředí. Věřím, že značky založené na výrobcích mají odpovědnost vůči spotřebitelům, svým zaměstnancům a celému světu, aby snížily množství odpadu, který vytvářejí. Podle zpráv britských novin ve Velké Británii zahlcují recyklační centra nekvalitní a starší matrace, které se v nich nacházejí Slunce. Mnohé z nich pravděpodobně shořely nebo skončily na skládce.

Ve společnosti Amerisleep to považujeme za problém, který vytvářejí především oportunističtí výrobci, kteří vyrábějí levné a vyměnitelné výrobky, jež nejsou vyrobeny tak, aby vydržely. Proto vyrábíme naše postele tak, aby vydržely desítky let, a k výrobě matrací přistupujeme ekologicky – používáme materiály na rostlinné bázi, výrobní proces s nulovými emisemi a optimalizované metody přepravy, abychom minimalizovali naši uhlíkovou stopu. Podniky, jako je ten náš, zvyšují pravděpodobnost, že si udrží špičkové talenty, když podporují společenské cíle, na kterých členům jejich týmu záleží.