3 lekce od předního odborníka na generaci Z

Mnoho podniků čelí stejné výzvě, jak se přizpůsobit rychle se měnícímu publiku. Když už se zdálo, že společnosti začínají chápat, co mileniálové chtějí, do popředí se dostala zcela nová generace: Generace Z.

Dokonce i obří podniky s obrovskými marketingovými rozpočty se snaží pochopit, co generace Z chce. Nejlepším způsobem, jak se stát odborníkem na danou generaci, je mluvit s ní přímo. Je toho hodně, co se mohou firmy naučit při interakci s generací Z. Naopak začínající podnikatelé z generace Z se mohou hodně naučit od těch, kteří přišli před nimi.

To jsem si uvědomil zejména při setkání s vlivným příslušníkem generace Z na nedávné konferenci. Connor Blakley, devatenáctiletý absolvent střední školy, zahájil slibnou kariéru a radí tak velkým značkám, jako je PepsiCo, jak lépe navázat kontakt se svou generací.

Blakley uspěl částečně díky své otevřené mysli. Vždy se chce učit a pomáhat ostatním a ukázal, že stejně jako se generace Z může učit od odborníků z podnikatelského světa, mohou se tyto společnosti učit i od generace Z. Zde jsou tři poučení:

1. Přestaňte si hlídat skóre.

Mnoho lidí dělá chybu, když vstupuje do podnikání s transakčním myšlením. V mnoha případech je však v podnikání nejlepší být k ostatním velkorysý, často dávat a žádat něco na oplátku jen tehdy, když je to nejvýhodnější. Ti, kteří se soustředí na dávání, a ne na braní, mohou rozvíjet vztahy, které se nakonec stanou oboustranně výhodnými – a tyto typy spojení mohou být rozdílem mezi úspěchem a neúspěchem.

Blakley je příkladem toho, proč tento způsob myšlení funguje; svůj úspěch přičítá tomu, že mnohem častěji nabízí pomoc druhým, než o ni žádá. Společnosti, které chtějí oslovit generaci Z, by měly mít na paměti i tuto lekci. Mnoho spotřebitelů z generace Z pozná, když je značky, které jim prodávají, nerespektují, a chtějí vzájemně výhodnější vztah. Blakley chápe, že každý může mít prospěch z toho, že bude velkorysejší.

Ve společnosti Acceleration Partners je jednou z našich základních hodnot heslo „Přijměte vztahy“, a to právě z tohoto důvodu. Lidé si všimnou, pokud jim pomáháte jen proto, abyste za to dostali něco cenného – je nezbytné pomáhat druhým altruisticky a budovat vztah, který se nakonec stane oboustranně výhodným.

2. Vždy se učte.

Příslušníci každé generace se v mládí potýkali se stejným problémem: do dospělosti přicházejí s myšlenkou, že už se nemají co naučit, zejména od lidí starších než oni.

Faktem je, že každý člověk se má co učit a každý může těžit z toho, že se učí od lidí s různými zkušenostmi. Stejně jako firmám prospělo naslouchat Blakleymu a snažit se pochopit mladší generaci, Blakley se učil od mentorů, jako je Harvey Mackay, který je téměř o 70 let starší než on sám.

Mackay naučil Blakleyho, jakou hodnotu má podrobná příprava. Naučil se vést si složku o každém klientovi a spolupracovníkovi, zůstat v obraze, na čem jim záleží, jaké jsou jejich cíle a dokonce i to, kdo je jejich rodina.

Abyste dosáhli čehokoli, co má smysl, je nezbytné udělat si domácí úkoly, ať už řešíte jakýkoli cíl. Velké značky mohou těžit z toho, že budou naslouchat tomu, co chce generace Z, a nebudou ji odmítat jako příliš mladou na to, aby věděla, jak funguje svět. Stejně tak se mladí podnikatelé mohou hodně naučit od lidí, kteří jim předcházeli.

3. Upevnit si prvenství.

Sociální média dávají každému člověku megafon, ale problémem, kterému mnoho mladších lidí čelí, je, jak je správně používat.

Autenticita je v informačním věku to nejcennější. Pokud se člověk soustředí pouze na získání pozornosti, může si sice vybudovat příznivce, ale v životě nikoho nic nezmění. Totéž platí o tom, čeho si Gen Z cení u firem – chtějí podporovat značky, které zaujímají stanoviska ke společenským otázkám, projevují konzistentní hodnoty a dodržují to, co říkají.

S ohledem na to Blakley používá motto, které se naučil od podnikatele Jaye Abrahama: „Vytvořte si převahu.“ Tato mantra v podstatě znamená odlišit se a odlišit se od ostatního šumu – což je koncept, který není na sociálních sítích přirozený. Autenticitou a odlišením se od ostatních se mladí podnikatelé i velké značky mohou lépe prosadit v šumu informačního věku.

Blakleyho případ odhaluje mnoho aspektů podnikání. Lídři a jejich firmy to daleko nedotáhnou, když budou neautentičtí, když budou od druhých spíše brát, než dávat, když budou zanedbávat učení a přípravu, kdykoli to bude možné.

Některé z největších značek se už od Blakleyho hodně naučily. Jeho příklad ukazuje, že generace Z a mnoho velkých značek se od sebe mohou navzájem učit.