3 opravdu účinné strategie pro úspěšný přechod někoho z vašeho týmu do nové vedoucí role

Nikdo neříká, že být manažerem je snadné. Stres může být umocněn příchodem nového zaměstnance, který si zvyká na svou pozici, nebo když zkušený zaměstnanec přebírá v rámci organizace novou práci. I ti nejlepší vedoucí pracovníci mohou mít s těmito typy změn potíže.

Ale co když jste právě nedávno povýšili někoho ze své organizace na pozici manažera?? Nejtěžší na přechodu od „včelky dělnice“ k manažerovi je schopnost opustit předchozí roli a přijmout novou roli vedení lidí, spolu s jemným uměním delegování. To vyžaduje plánovací, organizační a kontrolní schopnosti.

Váš novopečený manažer musí také umět profesionálně ukáznit, odměnit a motivovat zaměstnance, aby všechny motivoval a zapojil do práce – cílem je udržet si zaměstnance, kteří mu byli svěřeni do péče. Je to na vás jako jejich manažera, abyste se ujistili, že tento zaměstnanec přejde na novou pozici co nejplynuleji.

Co tedy můžete udělat pro to, abyste novému manažerovi pomohli efektivně a úspěšně zvládnout novou práci a řídit ostatní??

Zde jsou tři návrhy:

1. Získejte pomoc od odborníků.

Existuje mnoho skvělých knih pro nové manažery, které napsali velmi chytří lidé. Pozvěte své nové manažery, aby si přečetli některé z těchto knih, a pak s nimi strávte čas diskusí o různých tématech, o kterých se dočetli. Pokládejte otázky a vysvětlujte, jak byste řešili běžné situace, jako je stanovování cílů se zaměstnanci, sledování výkonu, poskytování zpětné vazby apod.

2. Interní školení.

Existuje spousta konzultantů, kteří by nic nechtěli víc než poskytnout vašim lidem školení v oblasti manažerských a vůdčích dovedností. Tito profesionální školitelé však mohou být drazí a nemusí být ve vašem rozpočtu. Takže místo toho, abyste najímali někoho zvenčí, nabídněte interní školení vedené vašimi nejlepšími manažery. Několik hodinových sezení během oběda nebo po práci může s vašimi novými manažery udělat zázraky.

3. Komunikace je klíčová.

Váš nový manažer nemusí vědět, zda odvádí dobrou práci, pokud mu to někdo neřekne. Dávejte svým novým manažerům dostatek zpětné vazby o jejich manažerském a vůdčím úsilí – jednou týdně nebo i častěji by to nebylo příliš mnoho, zejména na začátku. Díky zpětné vazbě mohou vaši lidé korigovat a dolaďovat svůj přístup, čímž se stanou lepšími manažery – a jejich lidé budou také spokojenější a angažovanější.