3 předpovědi, které okamžitě zvýrazní, kdo má dobré vůdčí schopnosti

Existují určité způsoby chování a návyky vedení a řízení, které trápí podniky tím, že jim brání v dosažení jejich plného potenciálu. Vedení je koneckonců o podpoře zdravých lidských vztahů směřujících ke společnému dosahování velkých úspěchů. A výjimečně dobře vést v dnešní době nepochybně přinese dobré obchodní výsledky.

Jak poznáte, zda jsou vaše vůdčí schopnosti vhodné pro postpandemické hybridní nebo vzdálené pracoviště?? Abych to zjistil, spojil jsem se se třemi vedoucími pracovníky, kteří se podělili o své předpovědi, jak může vypadat pracoviště v roce 2022 a později.

1. Lidská strategie bude stejně důležitá jako tržní nebo finanční strategie

Mnoho společností se snaží držet krok jak s rychlostí růstu svého podnikání, tak s očekáváními ohledně zkušeností zaměstnanců. Mnoho vedoucích pracovníků hovoří o důležitosti „dostat do autobusu ty správné lidi“, ale dostatečně se nezamýšlí nad tím, jak tyto lidi udržet v autobuse spokojené a produktivní. Podle J.T. Levin, viceprezident pro prodej ve společnosti ChartHop: „To, jak se chováte ke svým zaměstnancům a jak o ně pečujete, se stane jedním z nejdůležitějších strategických rozhodnutí, která podniky učiní.“

Levin trvá na tom, že výkonnost společnosti v roce 2022 a v dalších letech „bude přímo záviset na tom, jak dobře společnost holisticky rozumí své zaměstnanecké základně a dokáže formulovat a realizovat strategii pro lidi, která povede k tomu, že ji zaměstnanci budou chtít využívat.“ V příštím roce podle něj zaujme strategie pro lidi právoplatné místo na stejné úrovni jako strategie pro uvádění výrobků na trh a finanční strategie a po odvětví se bude požadovat, aby poskytlo technologie, které to podporují.

2. Organizace se přizpůsobí očekáváním zaměstnanců

Když se vakcíny staly široce dostupnými, mnoho lidí předpovídalo hladké oživení trhu práce, ale nebylo tomu tak. Proč? Talent je složitý a na rozhodování kandidátů a zaměstnanců se podílí mnoho faktorů. Podle Mahe Bayireddiho, spoluzakladatele a generálního ředitele společnosti Phenom, „pandemie přiměla pracovníky v první linii a znalostní pracovníky, aby si uvědomili, jak obrovskou roli v jejich životě hraje práce. Chtějí smysl, ne nekonečnou řadu nesmyslných úkolů.“

Firmy si nemohou dovolit podcenit, kolik kritérií uchazeči a zaměstnanci na dnešním pracovním trhu zvažují. Bayireddi dodává: „Chtějí spravedlivou mzdu, flexibilitu, příležitosti k růstu a možná především jistotu, že mají vliv na svou práci.“ Organizace se začínají těmto očekáváním přizpůsobovat, což by podle něj mělo pomoci nasměrovat trh práce na předpandemickou úroveň v roce 2022.

3. Zkušenosti zaměstnanců a zákazníků se budou více sbližovat

Tradičně byly zkušenosti zaměstnanců a zákazníků řízeny odděleně, přičemž pro každou z nich si podniky stanovily jiný rámec a požadavky. Pandemie a Velká rezignace však stále jasněji ukazují, že tito dva podnikoví profesionálové jsou neodmyslitelně spjatí.

Faisal Pandit, prezident společnosti Panasonic System Solutions Company of North America, říká: „Změna očekávání zákazníků a požadavků na pracovní sílu je pro dnešní vedoucí pracovníky výzvou, aby přehodnotili způsoby práce a nabídli řešení, která prolomí organizační sila. Pro vedoucí pracovníky je důležitější než kdy jindy, aby se vědomě snažili budovat pozitivní kulturu ve vlastní organizaci, aby se zaměstnanci cítili zmocněni přinášet zákazníkům ty nejlepší zkušenosti.“

To znamená, že podniky, které investují do svých zaměstnanců, aby dosáhly skvělé zaměstnanecké zkušenosti, investují do své vlastní budoucnosti. K dosažení tohoto cíle je zapotřebí silná komunikace, začlenění napříč organizací, příležitosti k profesnímu rozvoji, empatie a autonomie na všech úrovních, aby zaměstnanci mohli cítit odpovědnost za funkci nebo činnost, za kterou jsou zodpovědní.

Pandit dodává: „Pro vedoucí pracovníky je také důležité vybudovat kulturu spolupráce, v níž se orientace na zákazníka promítá do všech aspektů podnikání. Zaměstnanci tak získají dovednosti a nástroje, které potřebují k tomu, aby se setkávali se zákazníky tam, kde jsou, a způsobem, který s nimi nejlépe rezonuje, přičemž rozhovory jsou zaměřeny na výsledky a řešení jejich problémů, nikoli na jednotlivé produkty. Zaměstnanci se naopak stávají důvěryhodnými poradci, kteří pomáhají řešit bolestivá místa zákazníků a přinášejí větší hodnotu v každém kontaktním bodě.“

Konečný výsledek? Když se zaměstnanci cítí oceňováni, podporuje to skvělé zkušenosti zákazníků a obchodní výsledky.