3 strategie, které vám pomohou posílit vaše vůdčí schopnosti

Všichni lídři mohou mít stejný cíl – dosáhnout co nejlepších výkonů svých týmů – ale k jeho dosažení se staví velmi odlišně. Někteří manažeři zaujímají autoritativní přístup, zatímco jiní dávají přednost demokratickému stylu vedení. V některých případech funguje nejlépe jedna metoda, zatímco v jiných může alternativní strategie řízení zachovat kulturu týmu a zlepšit provozní efektivitu.

Jak se naše firma za posledních 12 let rozrůstala, naučili jsme se se spoluzakladateli přizpůsobovat naše styly vedení konkrétním okolnostem a situacím. Při spolupráci s některými členy týmu, dodavateli a partnery z agentur uplatňujeme agilní přístup, abychom zajistili, že způsob, jakým vedeme a reprezentujeme naši firmu, je v souladu s našimi hodnotami, ale také rezonuje s ostatními.

Níže uvádím tři věci, které by měl každý podnikatel znát, aby se stal efektivnějším vedoucím pracovníkem.

Kombinovat více stylů vedení, aby vyhovovaly různým scénářům.

Ačkoli většina z nás silně tíhne k jednomu konkrétnímu stylu vedení, neznamená to, že do svého jednání a rozhodování občas nezahrnujeme atributy těch ostatních. To je ve skutečnosti velmi účinná tendence, protože převzetí manažerské role často vyžaduje flexibilitu a schopnost přizpůsobit se podle potřeby.

Neexistuje jediný přístup, který by optimálně fungoval ve všech situacích. Nejlepší lídři jsou naopak schopni využívat různé styly a efektivně mezi nimi přepínat.

Zapojte dovednost aktivního naslouchání a reagujte na nově získané informace.

Dobré naslouchání je pro efektivní podnikatele klíčovou dovedností, kterou je třeba trénovat. Je důležité, abyste pozorně naslouchali, kdykoli se zaměstnanci podělí o své konkrétní starosti, problémy a cíle. Díky tomu jim můžete nabídnout řešení, která jim umožní překonat překážky a dosáhnout v práci mnohem větších úspěchů.

Studie společnosti Universum zjistila, že 41 % vedoucích pracovníků se domnívá, že nejdůležitější věcí, kterou může vedoucí pracovník udělat, je posílit postavení svých zaměstnanců. Když se vaši zaměstnanci cítí vyslyšeni, cítí se potvrzeni. Vaší odpovědností je také proměnit jejich nápady a problémy v činy, pomoci jim překonat překážky, kterým čelí, a pomoci jim uskutečnit jejich návrhy.

Vyvažte své tendence a zlepšete své celkové návyky.

Součástí pochopení vašich silných stránek jako manažera je naučit se vypořádat i se svými slabými stránkami. Pečlivě se zamyslete nad kroky, které jako vedoucí činitelé podnikáte, a určete, jak můžete do této rovnice vnést rovnováhu.

Například někteří manažeři příliš delegují a mají tendenci přenechávat pravomoci, i když by situace mohla mít prospěch z jejich vedení. V těchto případech by bylo nejlepší, kdyby se aktivněji podíleli na rozhodovacím procesu se svými zaměstnanci. Na druhou stranu existují někteří majitelé firem, kteří na sebe berou příliš mnoho zodpovědnosti. Je pro ně proto obtížné soustředit se na velkolepé trendy a příležitosti, protože jsou příliš zaměstnáni dohledem nad každým provozním aspektem své firmy. Aby se tomuto typu vedoucích pracovníků dařilo, musí se naučit důvěřovat svým zaměstnancům a opírat se o pomoc ostatních.

Čím pozorněji budete sledovat nuance svého stylu řízení, tím lépe budete připraveni čelit svým méně žádoucím návykům.