3 velké náznaky, které říkají, že jste lídr, kterého lidé chtějí následovat

Jak skutečně poznáte, zda dovednosti vedoucího pracovníka odpovídají neustále se měnícímu podnikatelskému prostředí, kterému čelíme v post-pandemickém světě?? No a podle průzkumů a osvědčených postupů jsou často označováni za servant leadery.

Nehledě na nálepky, ať už se rozhodnete nazývat lídry, kteří motivují a inspirují ostatní k tomu, aby šli nad rámec svých možností, jedno je jisté: jejich jednání a chování vychází z jejich charakteru a integrity.

Ve své praxi jsem byl svědkem toho, jak jsem rozvíjel služebné lídry, že takoví lídři září, nechtějí na sebe upozorňovat; svítí na své pracovníky a dělí se o svou moc ve prospěch lidí, které mají na starosti.

Abychom se dostali do praxe, zde jsou tři z nejčastějších způsobů chování takových vůdců.

1. Projevují nesobeckost

Když jsou postaveni do privilegované role vedoucího, ti nejlepší z nich si uvědomují, že vedení je o naplňování potřeb lidí. Na druhou stranu jdou proti odvěkému protokolu většiny stylů řízení shora dolů, příkazů a kontroly: upřednostňování zisku před lidmi.

V kultuře vedení zdola nahoru, v kultuře sloužícího vedení, takoví lídři prokazují nesobeckost v jednání tím, že upřednostňují zájmy následovníků před svými vlastními zájmy. Není to malý výkon, ale jeho provedení vede k nebývalé konkurenční výhodě.

Existuje několik způsobů, jak mohou lídři projevit nesobeckost v praxi, včetně toho, že věnují svůj čas, energii, moudrost a znalosti ostatním; a že se vlévají do růstu lidí, aby se zlepšili (což dělá lídra lepším).

2. Vytvářejí příležitosti, aby lidé cítili smysl života

Spousta výzkumů naznačuje, že když člověk najde ve své práci smysl, zvýší to nejen jeho štěstí, ale také produktivitu jeho práce. Jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout, je dát zaměstnancům možnost navázat kontakt s lidmi, kterým slouží, a setkat se s nimi. Ve známé studii, kterou cituje profesor Whartonské univerzity Adam Grant ve svém zásadním bestselleru, Dejte a vezměte si, Tři samostatné skupiny zaměstnanců v univerzitním call centru pro fundraising dostaly za úkol obvolávat dárce a žádat je o příspěvky. Jedna ze skupin četla osobní příběhy stipendistů o tom, jak jim tato stipendia změnila život. Tato skupina zvýšila objem získaných finančních prostředků o 143 % oproti ostatním skupinám, které v rámci svých povinností pouze telefonovaly. A tady je ten háček: Když ti samí fundraiseři dostali příležitost setkat se s příjemcem stipendia a položit mu otázky během pouhých pěti minut osobně, jejich fundraise se zvýšil o více než 400 procent! Grantův závěr? Setkání zaměstnanců s lidmi, kterým pomáhají, je tou největší motivací, i když je omezeno na několik minut.

Zaměstnavatelé mají jasnou konkurenční výhodu, když mohou svým lidem umožnit přístup k zákazníkům, aby se mohli na vlastní oči přesvědčit, jaký dopad má jejich práce na člověka.

Vedoucí pracovníci musí spolupracovat se svými zaměstnanci na vytváření práce, která s sebou nese smysluplnost. Když zaměstnanci cítí, že svou prací mění svět k lepšímu, zvyšuje se jejich motivace k výkonu.

3. Slouží svým zaměstnancům

Chcete-li vážně zvýšit svůj vliv a působení jako lídr, musíte si uvědomit, že vedení je o službě a o tom, aby se lidé kolem vás měli lépe. Chcete-li posoudit, jak jste na tom s vysokým měřítkem servant leadera, zeptejte se sami sebe: WCo dělám každý den pro zlepšení života zaměstnanců?? Pokud je vaší touhou stavět ostatní do pozice, kdy mohou být co nejlepší, jste na dobré cestě stát se výjimečným vedoucím.