3 základní způsoby, jak udržet sebe i své zaměstnance hladové po práci

Podle amerického ministerstva zdravotnictví jsou více než dvě třetiny (68.8 %) dospělých trpí nadváhou nebo obezitou. Podle společnosti Gallop 70 % Američanů není do práce zapojeno. Je jasné, že máme národní problém se setrvačností a nudou. Ztratili jsme kontakt s tím, co vytváří motivaci a zdravý hlad – s tou únikovou vlastností, která pohání akci, tvorbu a výsledky. I když se vyhýbáme, vytvořit si tento hlad je dovednost, kterou se můžete naučit.

Byli jsme naučeni, že „nepracovat“ a nic nedělat se rovná odpočinku a dobrému pocitu. Naše vrozená shovívavost k sezení v pozadí oproti akci nám může připadat jako ideál. Můžeme mít pocit, že volba nepracovat je to, co by nás nejvíce uspokojilo, nicméně obor psychologie tvrdí opak. Významný psycholog Mihaly Csikszentmihalyi říká: „Nejlepší okamžiky v našem životě nejsou pasivní, vnímavé, relaxační chvíle… Nejlepší okamžiky obvykle nastávají, pokud je tělo nebo mysl člověka napínána až na hranice svých možností v dobrovolném úsilí dosáhnout něčeho obtížného a hodnotného.“

Pokud jsme nejšťastnější, když dobrovolně děláme něco náročného, proč se častěji vydáváme cestou nejmenšího odporu?? Děláme to proto, že je to zlozvyk, který má nakonec stejnou nevýhodu jako přejídání: je to začarovaný kruh, který vás nechává cítit se stále hůře a hůře a stále více uvězněné ve vlastních kolejích.

Můžeme si také myslet, že pokud je motivace vrozená, měla by se dostavit přirozeně. Skutečnost je taková, že není vrozená; musíte si vytvořit momenty, které ji v sobě probudí. Stejně jako každou jinou dovednost se ji musíte naučit a procvičovat ji.

Zde jsou 3 způsoby, jak v sobě a ve svém týmu oživit vrozený hlad po práci:

1. Ujistěte se, že jste ve správné práci

Může se to zdát samozřejmé, ale skutečnost je taková, že pokud nepracujete v zaměstnání, které dobře odpovídá vašim silným stránkám, nikdy nebudete mít přirozený hlad po práci. Žijeme v kultuře, která nám říká, že peníze, ocenění a prestiž mohou převážit nad významem „vhodnosti“ práce. Dobré přizpůsobení kariéře je však nezbytné pro hlad, po kterém všichni toužíme. Pokud nejste ve správné práci, začněte hledat tu správnou. Pokud člen vašeho týmu není tím pravým člověkem pro danou práci, začněte přemýšlet o tom, jak mu můžete pomoci přejít na jinou pozici, která by mu lépe vyhovovala.

2.Nuda a nedostatek nadšení jsou varovným signálem

Tohle je důležitý příklad. Obvykle, když se nudíme nebo se necítíme nadšeni prací, máme tendenci to smést ze stolu nebo si to dáváme za vinu. Říkáme si, že na to možná nejsem dost chytrý nebo že se musím víc snažit, aby mě to bavilo.“ Nuda je však známkou toho, že nejde o něco, co by vás skutečně bavilo.

Začněte praktikovat zastavení se, když se nudíte, a napište si, co konkrétně tuto nudu způsobuje. Je to člověk, úkol nebo prostředí? Může to být něco jednoduchého, co můžete napravit (například vaše prostředí), nebo to může být včasný náznak toho, že vás spousta vaší práce nenadchne. Přijměte tyto náznaky za své a zjistěte, zda můžete sami něco udělat pro to, abyste to zvrátili. Pokud po měsíčním sledování zjistíte, že vás většina pracovních úkolů často nudí, pak je to pádné znamení, že se možná budete muset posunout jinam.

3. Analyzujte každý týden

Každý týden analyzujte svou pracovní kondici a úroveň nedostatku nadšení. Vybudování návyku klást si tyto otázky a následně z nich vytvořit strategii je klíčem k trvalému zvládání hladu.

Začněte tyto problémy řešit sami a požádejte o totéž svůj tým. Svou motivaci a skutečný hlad po práci si určujete sami. Klíčem k úspěchu je budovat povědomí o sobě samém a poté inspirovat své okolí k témuž. Jakmile zjistíte příčinu nedostatku hladu, můžete ji začít měnit.