3 způsoby, jak být přístupnějším lídrem

Jste zaneprázdnění. Jste ve stresu. Jste přepracovaní a nemáte dostatek zdrojů. Jedna věc je mít takový pocit. Druhá věc je podělit se o tyto pocity se svými kolegy upřímně, otevřeně a bez obviňování ostatních. Ani jeden z nich pravděpodobně neoslabí váš vliv a důvěryhodnost jako vedoucího pracovníka. Co bude? Chovat se podle těchto pocitů tak, že se k vám ostatní zdráhají, nebo se dokonce bojí přiblížit.

A pokud se k vám vaši přímí podřízení, nadřízení a kolegové nebudou chtít přiblížit, pravděpodobně přijdete o přístup k aktuálním informacím, ztratíte osobní i profesní důvěryhodnost (o sympatičnosti nemluvě) a nakonec budete vnímáni jako typ profesionála, kterého lidé ne chtít být jako.

Jak poznáte, že jste nepřístupní? Možná si říkáte věci jako:

 • Jsem příliš zaneprázdněn.
 • Protože já jsem šéf.
 • To jsou pravidla – já je nevytvářím.
 • Jste tu nový?
 • Hodně štěstí.
 • Dovolte mi, abych vás přerušil.
 • To zní jako problém vás, ne můj.
 • Nemáme ten luxus přemýšlet o takových věcech.
 • Nepřinášejte mi problémy bez řešení.

Váš tón by mohl být interpretován jako:

 • Sarkastické
 • Podrážděný
 • Curt
 • hrubost
 • Vyhrožování
 • Odmítavý postoj
 • Výtka
 • Defenzivní
 • Povýšenectví
 • Povýšené
 • Vyčerpaný

Řeč vašeho těla může zahrnovat:

 • Tvář bez výrazu nebo příliš výrazná tvář
 • Zkřížené ruce
 • Převracení očí
 • Ruce přes oči
 • Zuby zatnuté
 • Masáž hlavy
 • Sluchátka na uších
 • Být na mobilu nebo odpovídat na e-maily
 • Vstát a odejít

Možná si říkáte: „To nejsem já!“ nebo „Nikdy jsem neslyšel, že by to někdo řekl!“ A možná je to pravda.

Zvažte však toto: pokud vás lidé vnímají jako nepřístupného, jak pravděpodobné je, že se budou cítit dobře, když vám poskytnou upřímnou a otevřenou zpětnou vazbu?

Předpokládejme tedy, že je možné některé že vás lidé považují za poněkud neuchopitelný některé času. Předpokládejme také, že pokud jste nepřístupní, možná k tomu máte dobrý důvod! Možná potřebujete trochu nerušeného času, abyste dokončili naléhavý projekt, nebo potřebujete prostor pro vyřešení osobního problému – a potřebujete, aby vás lidé nechali na pokoji. Pokud tomu tak je, ale vy jste nepřišli na to, jak obhájit své potřeby, pravděpodobně budete lidi trvale odhánět. Možná získáte prostor, který právě teď potřebujete, ale bude to na úkor vašich vztahů, důvěryhodnosti, vlivu a dopadu.

Co tedy můžete udělat místo toho?

1. Získejte zpětnou vazbu o svém nezamýšleném vlivu, který máte na ostatní.

Mezi vaším záměrem (co se snažíte říci nebo čeho chcete dosáhnout) a dopadem, který to má na ostatní (jak vnímají to, co říkáte nebo děláte), často existuje rozdíl. Požádejte několik lidí, kterým důvěřujete, aby vám poskytli upřímnou zpětnou vazbu a podělili se s vámi o to, jak vás vnímají – zejména ve stresu.

Můžete říci: „Chápu, že někteří lidé mě vnímají jako těžko přístupného, zejména když jsem ve stresu.“ Můžete se obrátit na někoho, kdo je ve stresu, a na někoho, kdo je ve stresu. Věřím, že je to pravda, a chci to změnit. Můžete se se mnou podělit o to, čeho jste si všimli a čeho si možná nejsem vědom?? Pomohlo by mi to stát se lepším manažerem a kolegou.“ A když vám dají zpětnou vazbu, poděkujte jim!

2. Spíše si řekněte o to, co potřebujete, než abyste se chovali jinak.

Zkuste říct: „Potřebuji pár nepřerušovaných hodin, abych mohl dokončit tento projekt. Zavřu se do 15 hodin, abych se mohl soustředit, a pak budu k dispozici.“ Tímto způsobem budete vnímáni jako asertivní a ohleduplní, nikoliv nepřístupní.

3. Řešte nepřístupné chování druhých – ve všech oblastech.

Je možné, že budete ignorovat vysoce výkonného pracovníka, který si ztěžuje přístup, protože si ceníte kvality jeho práce. Lidé si všimnou, že. Nestačí pracovat na své vlastní přístupnosti; musíte se ujistit, že celý váš tým je vnímán jako ten, s nímž je snadné obchodovat.

Nemusíte být všem k dispozici každou minutu pracovního dne. Musíte se však stát profesionálem, který je vnímán jako vstřícný a vstřícný k ostatním lidem a jejich nápadům.