3 způsoby, jak zajistit, aby celý váš tým pracoval na stejných cílech

Jako majitel firmy máte pravděpodobně rozpracováno několik velkých projektů, za rohem vás čeká uvedení nového produktu nebo služby na trh, několik problémů se zaměstnanci, které je třeba řešit, v pátek vás čekají výplaty a tři zákazníci, kteří jsou po splatnosti – a to je jen typické úterý. Přes veškerou vaši snahu není žonglování se všemi těmito úkoly nikdy jednodušší a než se nadějete, uplyne půl roku a vaše společnost v plnění svých cílů příliš nepokročila.

Příliš mnoho podniků má skvělé cíle na papíře, ale když přijde na to, aby se všichni shodli, nedosáhnou jich. Chcete efektivně sladit svou firmu s nejvyššími cíli a co nejpromyšleněji postupovat, ale je těžké vědět, kde začít. Vzhledem k těmto výzvám jsem se s vámi chtěl podělit o několik tipů, které vám pomohou dostat celou společnost na stejnou vlnu a urychlit tak váš růst.

Vytvořte si konkrétní cíle.

Zdá se to být samozřejmé, ale ani nevíte, s kolika majiteli firem jsem se setkal, kteří na otázku, jaké jsou jejich cíle pro podnikání, jednoduše odpověděli: „Chci růst.“

Nejlepší vedoucí pracovníci budou mít na mysli konkrétní cíle. Chtějí například meziročně vzrůst o 25 procent nebo chtějí do konce roku dosáhnout určitého prodejního cíle. Jde o to, že čím jasněji si ujasníte, kam chcete dojít, tím snáze se tam dostanete.

Požádejte své zaměstnance, aby vám cíle zopakovali.

Jakmile budete mít jasno v tom, kam vaše podnikání směřuje, další věc, kterou chcete udělat, je ujistit se, že všichni ostatní přesně chápou, jaké jsou cíle. Ujistěte se, že všichni v týmu rozumí a souhlasí s tím. Doporučuji také častou namátkovou kontrolu s vaším týmem, abyste se ujistili, že opravdu chápe, na co má zaměřit svůj čas a pozornost.

Pokládejte přímé otázky typu: „Co považujete za tři hlavní cíle naší společnosti?“?“ Pokud zjistíte, což se pravděpodobně stane, že to, co jste považovali za jednoduché a jasné, není ani jedno, využijte to jako příležitost ke koučování a přesměrování.

Rozdělte cíle podle oddělení.

Jakmile váš tým zná cíle, pomozte zaměstnancům, aby byly dosažitelné, a rozdělte cíle podle oddělení.

Vezměme si cíl dosáhnout do konce roku určitého prodejního cíle. Pro váš prodejní tým to může být snadné. Co to ale znamená pro vašeho provozního manažera? Váš marketingový tým? Vaše oddělení služeb zákazníkům? Co mohou udělat pro to, aby podpořili nebo vedli vaši společnost a pomohli jí dosáhnout cíle dříve??

Nechte každé oddělení rozdělit úkol do realizovatelných kroků, které mohou řešit v příštích 60 nebo 90 dnech, a nechte je zapsat na papír (nebo do softwaru pro řízení projektů) pro evidenci. Musí to být konkrétní.

Zpočátku bude vyžadovat určité úsilí, abyste se skutečně zaměřili na věci, které jsou pro vaši firmu nejdůležitější. Postupem času však bude stále snazší a snazší blokovat věci, které nejsou ve vašem čtvrtletním plánu.