31 inspirativních citátů o tom, proč si pamatujeme

Memorial Day je neoficiálním začátkem amerického léta, ale je to také den, kdy si připomínáme ty, kteří položili své životy ve službě naší zemi. (Nejste si jisti rozdílem mezi Dnem památky obětí války a Dnem veteránů? Zde je snadný způsob, jak si to zapamatovat.)

Paměť sama o sobě je zvláštní věc. Ne vždy je spolehlivá a může náš život zabarvit tak, že si to ani neuvědomujeme. Vzpomínat na naši společnou minulost – a zejména na ty, kteří se vzdali své budoucnosti, abychom si mohli užívat přítomnosti – je však velmi důležité.

Zde je 31 inspirativních citátů o paměti a oběti, které vás mají naladit na správnou vlnu, abyste si připomněli ducha tohoto státního svátku a zároveň si ho užili.

1. „Hrdina je někdo, kdo obětoval svůj život něčemu většímu, než je on sám.“ –Joseph Campbell

2. „Tento národ zůstane zemí svobodných jen tak dlouho, dokud bude domovem odvážných.“ –Elmer Davis

3. „Nikdy si nevytvářejte domov na místě. Vytvořte si domov ve vlastní hlavě. Najdeš, co potřebuješ k jeho vybavení – paměť, přátele, kterým můžeš věřit, lásku k učení a další podobné věci. Takto vás to bude provázet všude, kam se vydáte.“ –Ted Williams

4. „Vlastněte jen to, co můžete mít stále u sebe: znalost jazyků, znalost zemí, znalost lidí. Ať je vaše paměť vaším cestovním zavazadlem.“ –Alexandr Solženicyn

5. „Odkazem hrdinů je vzpomínka na velké jméno a dědictví velkého příkladu.“ –Benjamin Disraeli

6. „Není třeba hrdiny, aby nařídil mužům jít do boje. Být jedním z těch mužů, kteří jdou do boje, vyžaduje hrdinství.“ –H. Norman Schwarzkopf

7. „Sladká je vzpomínka na vzdálené přátele! Jako mírné paprsky odcházejícího slunce dopadají něžně, ale smutně na srdce.“ –Washington Irving

8. „Nikdy jsem se nesnažil zablokovat vzpomínky na minulost, i když některé jsou bolestivé. Nechápu lidi, kteří se skrývají před svou minulostí. Všechno, co prožiješ, z tebe dělá člověka, kterým jsi teď.“ –Sophia Loren

9. Vzpomínky, i ty hořkosladké, jsou lepší než nic.“ –Jennifer L. Armentrout

10. „Byl ještě příliš mladý na to, aby věděl, že paměť srdce odstraňuje to špatné a zveličuje to dobré a že díky tomuto umělému umění se nám daří snášet tíhu minulosti.“ –Gabriel García Márquez

11. „Když se vojáci vrátili z Vietnamu domů, nekonaly se žádné přehlídky, žádné oslavy. Tak si postavili památník ve Vietnamu.“ –William Westmoreland

12. „Dokud bude v mém srdci žít vzpomínka na některé milované přátele, budu říkat, že život je dobrý.“ –Helen Kellerová

13. „Odvaha je téměř protimluv. Znamená to silnou touhu žít, která na sebe bere podobu připravenosti zemřít.“ –G.K. Chesterton

14. „Slavní muži mají celou zemi jako svůj pomník.“ –Pericles

15. „A ti, kdo pro svou vlast umírají, zaplní čestný hrob, neboť sláva osvětluje hrob vojáka a krása oplakává statečné.“ –Joseph Rodman Drake

16. „Obřady jsou důležité. Naše vděčnost však musí být víc než jen návštěvy u vojáků a jednou ročně pořádané obřady ke Dni památky obětí války. Mrtvé uctíme nejlépe tím, že se dobře chováme k živým.“ –Jennifer M. Granholm

17. „Kdo víru si zachoval a bojoval; sláva jejich, povinnost naše.“ –Wallace Bruce

18. „Život je samá vzpomínka, až na jeden přítomný okamžik, který ti uteče tak rychle, že ho sotva zachytíš, jak se děje.“ –Tennessee Williams

19. „Nikdy v dějinách nezanechal člověk, který žil lehkým životem, jméno hodné zapamatování.“ –Theodore Roosevelt

20. „Klíčem k nesmrtelnosti je nejprve prožít život, který stojí za to si zapamatovat.“ –Bruce Lee

21. „Dějiny jsou pamětí lidí a bez paměti je člověk degradován na nižší zvířata.“ „Dějiny jsou pamětí lidí a bez paměti je člověk degradován na nižší zvířata.“ –Malcolm X

22. „Existují tři vedlejší účinky kyseliny: zlepšení dlouhodobé paměti, snížení krátkodobé paměti a zapomněl jsem na třetí.“ –Timothy Leary

23. „Vezmu si něco, co jsem se naučil v Izraeli. Jejich Dni nezávislosti předchází 24 hodin předtím Den vzpomínek, takže jim to dává možnost sloužit a přemýšlet a pak oslavovat. Pokusím se tuto tradici založit tady v Americe. –Glenn Beck

24. „Nechci opakovat svou nevinnost. Chci mít to potěšení ji zase ztratit.“ –F. Scott Fitzgerald, Tato strana ráje

25. „Pamatovat si, že zemřete, je nejlepší způsob, jaký znám, jak se vyhnout pasti myšlenky, že máte co ztratit. Už jsi nahý. Není důvod nenásledovat své srdce.“ –Steve Jobs

26. „Sdílení příběhů o těch, které jsme ztratili, je způsob, jak se bránit tomu, abychom je skutečně ztratili.“ –Mitch Albom, For One More Day

27. „Jednou jsem slyšel definici: Štěstí je zdraví a krátká paměť! Škoda, že jsem si to nevymyslel, protože je to velmi pravdivé. –Audrey Hepburnová

28. „Tito muži byli neprávem zavrženi, veteráni. Bojující člověk neměl být nikdy obviňován z Vietnamu.“ –Neil Sheehan

29. „Bez paměti není kultury. Bez vzpomínek by nebyla civilizace, společnost ani budoucnost.“ –Elie Wiesel

30. „Čisté svědomí je obvykle známkou špatné paměti.“ –Steven Wright

31. „Kongres by se měl přestat chovat k veteránům, jako by žádali o almužnu, pokud jde o dávky, které jim byly slíbeny, a měl by si uvědomit, že nebýt těchto veteránů, nebylo by co rozdávat.“ –Nick Lampson