400 firem tvrdí, že kvůli tomuto jedinému problému přicházejí o miliony

Nikdy jsme nebyli mobilnější, dostupnější a propojenější než dnes. Kliknutím na tlačítko máme přístup ke komukoli, kdekoli a kdykoli. Přesto je z nějakého důvodu nedostatek efektivní komunikace pro mnoho organizací stále nepochopitelným problémem.

Podle zprávy společnosti Holmes (hlasatele globálního PR průmyslu) dosáhly náklady na špatnou komunikaci ohromující výše 37 miliard dolarů. Kromě toho 400 dotazovaných společností (s více než 100 000 zaměstnanci v U.S. a U.K.) odhaduje, že komunikační bariéry stojí průměrnou organizaci 62 dolarů.4 miliony ročně.

Na druhou stranu tatáž zpráva zjistila, že společnosti s vedoucími pracovníky, kteří mají efektivní komunikační dovednosti, dosahovaly v průběhu pěti let o 47 % vyšší návratnosti pro akcionáře.

Ať už je to jakkoli, efektivní komunikace je základem úspěchu organizace.

Podle mého názoru si nemyslím, že by nesoulad byl způsoben nedostatkem komunikace. Jsem si jistý, že ve všech těchto dotazovaných organizacích pracují lidé, kteří jsou více než ochotni posílat zaměstnancům e-maily, textové zprávy a setkávat se s nimi osobně. Domnívám se, že problém spočívá spíše v neschopnosti předávat informace srozumitelně a rozhodným směrem.

Pokud se vedoucí pracovníci chtějí stát schopnějšími komunikátory, pak budou muset udělat něco, co se může zdát kontraintuitivní. Budou se muset zlepšit v naslouchání.

Zde jsou tři způsoby, jak zdokonalit své dovednosti naslouchání a zlepšit kvalitu své komunikace.

1. Nalaďte se

Slovy Stephena R. Covey: „Většina lidí neposlouchá s úmyslem porozumět, ale naslouchá s úmyslem odpovědět.“

Rozdíl mezi nasloucháním a aktivním nasloucháním spočívá ve schopnosti vyvodit z řečeného smysl a význam. Jde o to plně se soustředit na to, co se děje, a ne pasivně „poslouchat“ sdělení. Jde také o to, abyste se ukáznili a nedovolili, aby předchozí předsudky, zažité představy a vaše vlastní názory změnily optiku, kterou vnímáte konverzaci.

Skvělí vedoucí pracovníci se dokáží objektivně vcítit do svých zaměstnanců, aniž by do toho impulzivně zasahovali svým vlastním pohledem na věc.

2. Zklidněte se

Skvělí posluchači mluví pomalu. Ujišťují se, že mají pevný přehled o situaci, než začnou cokoli naznačovat. Pokud nemáte jasnou odpověď, kterou byste mohli některému ze zaměstnanců nabídnout, nebojte se položit další otázku. Poradenská společnost Robert Half, která se zabývá poradenstvím v oblasti lidských zdrojů, to vyjádřila takto: „Klást správné otázky vyžaduje stejné dovednosti jako dávat správné odpovědi.“

Neplýtvejte svými slovy neopatrností a nenabízejte prázdné rady. Pokud mají slova moc budovat nebo ničit, pak je budete muset volit moudře. Ujistěte se, že jsou používána konstruktivně a smysluplně.

3. Odlehčete se

A New York Times Článek zveřejnil výsledky projektu společnosti Google. Po analýze 10 000 postřehů manažerů, včetně hodnocení výkonnosti, průzkumů a nominací na ocenění pro nejlepší manažery, zaměstnanci nejvíce oceňovali vyrovnané šéfy.

Skvělí posluchači kontrolují své ego za dveřmi. Pokud vaši zaměstnanci v jakémkoli okamžiku vycítí nepřátelství, odsuzování nebo se setkají s hrubostí, pak se rychle odmlčí. Nezáleží na tom, jestli je to ta nejlepší rada na světě, lidé se neučí od těch, které nerespektují.

Nejsou to nijak převratné rady, ale nejčastěji jde o jednoduché věci, na které se nejsnáze zapomíná a které se berou jako samozřejmost. Pokud chcete zlepšit efektivitu komunikace ve vaší organizaci, naučte své vedoucí pracovníky naslouchat.