5 způsobů, jak budovat silné vztahy, které povedou k růstu vašeho podnikání

Ve světě podnikatelů je stále oblíbená mylná představa, že „nápad“ je všechno. Přestože investoři, jako jsem já, již dlouho dávají najevo, že investujeme do lidí, nikoli do nápadů, majitelé nových podniků trvají na tom, že budou mluvit o svém nejnovějším „nápadu za milion dolarů“, a nikoli o svém „týmu za milion dolarů“.“

Síla je v lidech, jejich obchodních vztazích a vazbách.

Já jsem například vyrůstal v IBM, když nám Bill Gates pomáhal dodávat první IBM PC. Pomalu jsme si uvědomovali, že hodnota Microsoftu dalece přesahuje jeho technický přínos, a to díky jeho kontaktům s klíčovými vývojáři softwaru a vztahům s výrobci hardwaru, kteří mohli zajistit univerzální revoluci v oblasti osobních počítačů.

Financovali jsme ho a on nakonec nahradil i IBM.

Po letech poradenské činnosti zjišťuji, že stejné poučky platí pro podniky všech velikostí a stádií. Přesto se zdá, že mnoho majitelů a vedoucích pracovníků firem nerozumí základním principům budování obchodních vztahů a konexí, nebo neví, kde začít.

Pro dobro všech nabízím následující klíčové kroky:

1. Udržujte vztahy jako nejvyšší prioritu.

Někteří vedoucí pracovníci mi neustále říkají, že jsou „příliš zaneprázdněni“ na to, aby vyhledávali a rozvíjeli vztahy, které potřebují k tomu, aby posunuli své podnikání na další úroveň.

Jiní se nechávají přesvědčit svým egem, že mají všechny odpovědi a nikdo jim nemůže pomoci. Věřím, že spolupráce je krví každého podniku.

Většina lidí si například myslí, že Mark Zuckerberg vybudoval Facebook úplně sám. Ve skutečnosti měl čtyři vývojové spoluzakladatele, vybudoval si vztah s Peterem Thielem, špičkovým rizikovým investorem, který brzy investoval, a zlákal Sheryl Sandbergovou na pozici provozního ředitele, kterou nutně potřeboval.

2. Využívejte a odměňujte zvědavost jako základ vztahů.

Pěstujte vztahy a vazby s lidmi ve své sféře, kteří projevují zvědavost a vášeň pro učení. Jedná se o oboustranně výhodné dohody, které vedou k neustálým inovacím, včasnému přístupu na nové trhy a vyšší návratnosti.

Spojení napříč oblastmi podnikání jsou ještě lepší. Například Bill Gates sdílel s Warrenem Buffettem společnou zvědavost a mentorský vztah, ačkoli jejich podnikatelské domény byly zcela odlišné. Oprah Winfrey pomohl v kariéře vztah se slavnou Barbarou Waltersovou.

3. Vytvářejte si kontakty s klíčovými zákazníky a konkurenty.

Díky všudypřítomnému internetu a globálním sociálním sítím je snadné se zviditelnit a navázat spojení se zákazníky, kteří to očekávají.

Chytří lídři firem se těší na rozhovory se svými konkurenty – ne proto, aby jim kradli nápady, ale aby se dozvěděli více o oboru a potenciálních příležitostech, které mohou být výhodné pro obě strany.

I když byli Steve Jobs a Bill Gates nesmiřitelní rivalové, znali se velmi dobře a oba si uvědomovali hodnotu svého softwaru, který funguje na více platformách, a těžili ze společného úsilí o standardizaci klíčových protokolů a prvků rozhraní.

4. Věnujte čas a dovednosti vyššímu cíli, který není spojen s podnikáním.

Určete si „vyšší cíl“, například sociální nebo ekologický problém, který ztělesňuje vaši vášeň a mohl by těžit z vašich silných stránek. V této souvislosti si pravděpodobně vybudujete vztahy s dalšími vedoucími pracovníky, kteří by mohli být nápomocni při vytváření dlouhodobé přidané hodnoty vašeho podnikání.

Opět se vrátíme k případu Billa Gatese: Generální ředitel IBM John Opel si vybudoval spojení s Gatesovou matkou již v době, kdy oba působili ve správní radě organizace United Way, a tento vztah usnadnil uzavření smlouvy, která posunula podnikání Microsoftu k úspěchu.

5. Urychlete růst pomocí strategických partnerských vazeb.

Jen málokterý podnik může růst organicky dostatečně rychle, aby si udržel náskok před konkurencí.

Vedoucí představitelé firem s rozsáhlými vztahy jsou schopni rychleji najít a uzavřít aliance, aby zaplnili mezery ve své produktové řadě, zvýšili distribuci a snížili náklady díky společným komponentům.

Nějaký vedoucí pracovník musí iniciovat každé spojenectví nebo partnerské spojení a pečovat o jeho uskutečnění. Pokud jste příliš zaneprázdněni nebo pohodlní s aktivitami uvnitř firmy, pravděpodobně vám unikne potenciál vztahu Nike a Amazonu nebo podobné oboustranně výhodné dohody.

Celkově mi moje zkušenost říká, že dobrý nápad je pro podporu udržitelného a dlouhodobě úspěšného podnikání nezbytný, ale nikoliv dostačující. To dokáží jen ti správní lidé, kteří se správně zaměřují na obchodní vztahy a konexe.

Schopnost budovat tyto vztahy není vrozeným právem – lze se jí naučit a zdokonalit ji úsilím. Kde je toto úsilí na vašem seznamu priorit?