5 způsobů, jak mohou vedoucí pracovníci usnadnit těžké rozhovory

Lidé v práci něco pokazí. Jsme přece jenom lidé. Vedoucí pracovníci však problém jen prohlubují, když podle něj nejednají. Předstírat, že nevhodné chování neexistuje – nebo doufat, že špatný aktér prozře, sám se napraví a přejde na lepší cestu – není jen špatné vedení. Je to pošetilé.

Dobří lídři dělají těžké věci. Chápou, že problémy se nevyřeší samy a že otázky týkající se charakteru, etiky, kompetencí a vztahů nezmizí. Sněhová koule a zhoršují se. Ničí morálku. Otupují důvěryhodnost. A strhávají důvěru v šéfa.

Vítejte ve vedení. Někdy to prostě není zábava. Ale dělat těžké věci dobře je součástí dohody.

Zde je pět věcí, které by vedoucí pracovníci měli zvážit před zahájením rozhovorů o palčivých problémech na pracovišti:

  • Buďte jasní a transparentní. Buďte upřímní a přejděte k věci. Můžete říci: „Dnes jsem si vás zavolal, protože s vámi potřebuji vést odvážný rozhovor. Mým záměrem není vás uvést do rozpaků, snížit vaši vážnost nebo vás ponížit. Mým záměrem je spíše pochopit fakta a přiblížit se k jejich řešení. Potřebuji, abyste mi vysvětlili, co přesně se stalo. Připomenu vám, jak je důležité, abyste se vyjadřovali velmi jasně a aby vše, co říkáte, bylo přesné.“
  • Na optice záleží. Pokud se jedná o vážnou situaci, měl by se rozhovor odehrát na vážném místě – nikoliv přilepený na konec porady nebo na parkovišti na konci pracovního dne. Umístění přivádí domů a posiluje vážnost situace. Existuje důvod, proč U.S. Prezidenti o některých tématech diskutují na letištní ploše, o jiných v Oválné pracovně nebo v Růžové zahradě. Vedoucí pracovníci mají moc udávat tón. Využijte toho.
  • Oddělte fakta od emocí. Vaše vztahy mohou zakrýt vaši schopnost vidět situaci objektivně. Začnete přemýšlet o rodině dotyčného, o tom, zda bude jeho manželka ponížena, nebo o tom, jak vaše rozhodnutí ovlivní schopnost tohoto zaměstnance platit účty. Další věc, kterou si uvědomíte, je, že racionalizujete všechny věci, které nechcete, aby se staly. Uvědomte si, že k tomuto rozhovoru vedlo jednání zaměstnance. Je v pořádku vzít v úvahu osobní okolnosti, ale nezapomeňte, že se jedná o profesní situaci. Musíte oddělit obtížnost rozhodnutí od toho, co je správné rozhodnutí.
  • Cvičení s důvěryhodným poradcem. Abyste získali sebedůvěru a zlepšili svůj výkon, můžete si obtížný rozhovor zahrát v roli s důvěrníkem. Může to být s finančním ředitelem, členem představenstva, investorem nebo třeba s vaším manželem či manželkou. Citlivé rozhovory se však s opakováním zlepšují. I ti nejzkušenější lídři potřebují zapracovat na svém skloňování, tónu a volbě slov.
  • Stiskněte spoušť. Jakmile shromáždíte fakta, rozhodněte se. Příliš mnoho vedoucích pracovníků odkládá nevyhnutelné. Zbytek společnosti se dívá. Jaký vzkaz vysíláte svým zpožděním? Vzácný je manažer, který uvěřil, že někoho vyhodil příliš brzy. Při zpětném pohledu téměř každý lituje, že si vzal příliš času.

Organizace bude mít vždy problémy s kulturou a výkonností. Způsob, jakým se vedení k těmto otázkám postaví, bude mít velký vliv na kulturu a vaši pověst šéfa.