6 manter, které vás odliší jako skutečného lídra

Poznámka redakce: „Prvních 90 dní“ je seriál o tom, jak z roku 2016 udělat rok průlomového růstu vašeho podnikání. Dejte nám vědět, jak se vám daří počítat prvních 90 dní, a připojte se ke konverzaci na sociálních sítích s hashtagem #Inc90Days.

Na začátku podnikání možná očekáváte od ostatních, že vám půjdou příkladem, který můžete následovat – což je normální lidské chování v každé nové situaci. A můžete se toho hodně naučit od těch, kteří tu byli před vámi.

Ale nikdo z nich nikdy nebyl přesně ve vaší situaci a nikdo z nich nepřináší vaši jedinečnou kombinaci dovedností, zkušeností, myšlenek a hodnot.

Skutečnou hodnotu jako vůdce získáte, až začnete na těchto vlastnostech stavět a definovat věci, které vás budou odlišovat od ostatních.

Zde je několik myšlenek, které vám pomohou nastartovat se k vlastní vůdcovské lize:

1. Pokud jste svým autentickým já, nemáte konkurenci. Pokud chcete být skutečně úspěšní, musí být vaše vedení založeno na sebeuvědomění a autenticitě. To znamená znát své silné stránky a své limity a pracovat s nimi. Když vedete z autenticity, zbavíte se potřeby vnějšího schválení – můžete být tím, kým jste, ne tím, co chtějí vidět ostatní.

2. Velikost nespočívá v tom, kde stojíte, ale v tom, jakým směrem se pohybujete. Strategické plánování – proces převádění vizí do realistických obchodních strategií – vám poskytuje strukturu, která umožňuje vyvažovat dlouhodobé cíle s okamžitými potřebami, aktualizovat plány tak, aby odrážely měnící se okolnosti, a vytvářet pohotovostní plány pro širší škálu možností. Váš strategický plán je bezcenný, pokud nemáte strategickou vizi. Tyto dvě věci jdou ruku v ruce: Jedna bez druhé je k ničemu.

3. Pokud se zaměříte na výsledky, nikdy se nezměníte; pokud se zaměříte na změnu, dosáhnete výsledků. Organizace potřebují od samého počátku schopnost růst a přizpůsobovat se. Pozitivní pohled na změny a schopnost pružně se přizpůsobit vám dává schopnost přečkat to, co přijde – a možná to i ovlivnit. Jak víme, změna je nevyhnutelná, ale proměnit ji v pokrok vyžaduje přípravu.

4. Nebudujete firmu, budujete vztahy. Pokud nejste obchod pro jednoho člověka, budete spolupracovat s ostatními. Tyto vztahy tvoří jádro vašeho podniku, a aby byly úspěšné, musíte být připraveni koučovat, vést, povzbuzovat a odměňovat ty, kteří s vámi spolupracují – nejen v jejich práci, ale i v jejich vlastním růstu a rozvoji.

5. Vůdcovství není ovládání autority, ale posilování postavení druhých. Nejlepší vedoucí pracovníci udržují své zaměstnance motivované a spojené s hlavním posláním. Efektivně delegují své zaměstnance, poskytují jim příležitosti a jednají spravedlivě, aby vytvořili kulturu posílení pravomocí.

6. Závazek je to, co mění slova ve skutečnost. Vaše oddanost účelu vašeho podniku, jak jej vyjadřujete a předáváte svému okolí, vede k vytvoření něčeho nového, něčeho hodnotného ve světě. Není to snadný cíl, ale rozhodně stojí za to na něm pracovat.