6 účinných způsobů, jak poděkovat svému týmu za to, že je skvělý

Zní to jako zdravý rozum, říkat děkuji těm, kteří pro vás pracují a spolupracují s vámi, ale ve skutečnosti se tato zdravá moudrost nepraktikuje tak často, jak by se měla.

Někteří lidé říkají, že nemají čas nebo si nemohou dovolit projevit uznání; jiní mohou mít dobré úmysly, ale prostě je to v danou chvíli nenapadne.

Pokud o tom však budete uvažovat z hlediska návratnosti – což vám i vaší organizaci přinese větší stabilitu a menší fluktuaci (a v důsledku toho i větší efektivitu a hospodárnost) – jde o investici do důležitého vztahu.

V průzkumu provedeném společností Globoforce se více než třetina pracovníků cítila nedoceněná a hledala nové zaměstnání, přestože ve svém současném zaměstnání mohou mít jistotu. Byla zjištěna přímá úměra mezi záměrem pracovníků hledat si novou práci a úrovní uznání, kterého se jim v práci dostává.

Je to jednoduchá, ale důležitá pravda, že lidé, kteří se cítí být oceňováni a respektováni, jsou motivovanější než ti, kteří si myslí, že jejich úsilí zůstává nepovšimnuto. Jsou více zapojeni do práce, kterou dělají, a jsou více oddáni svým týmům a organizacím, protože vědí, že něco mění k lepšímu.

Zde jsou jednoduché, ale účinné způsoby, jak poděkovat těm, kteří pro vás pracují

Řekněte něco hezkého. Buďte osobní a konkrétní. Vyhraďte si na to čas; nedělejte z toho vedlejší činnost na cestě za něčím jiným. Zastavte se, podívejte se na dotyčnou osobu a řekněte jí, jak moc si vážíte toho, co dělá.

Rozšiřte své poděkování na kolegy: Upřímná pochvala vám také pomůže rozvíjet dobré pracovní vztahy s kolegy. Ti samí kolegové jsou často velmi ochotni tento pocit dobré vůle opětovat: to znamená, že vám s větší pravděpodobností podají pomocnou ruku nebo se podělí o užitečné informace, když je budete potřebovat.

Buďte důslední. Důslednost je zásadní. Když budete pravidelně děkovat, lidé budou pravděpodobně pracovat usilovněji. Pokud však budete během jednoho měsíce často chválit a další měsíc zcela vynecháte, váš tým se bude divit, co se děje. Vytváření kultury uznání a odměňování je důležité – proto jakmile s ním začnete, ujistěte se, že v něm budete pokračovat.

Buďte konkrétní a osobní. Když někoho chválíte, uveďte konkrétně, čím si zasloužil uznání. Tento přístup nejenže pozitivně naladí člověka, kterého chválíte, ale také dá všem najevo, že mu věnujete pozornost.

Rozšiřte své obzory. Nejtalentovanější a nejpracovitější členové vašeho týmu budou pravděpodobně často chváleni (což může být jedním z důvodů jejich dobrých výsledků). Nezapomeňte zapojit členy týmu, kterým se dostává menšího uznání; může se stát, že jim k rozkvětu stačí trocha uznání.

Uvolnění dopaminu. Zajímavým aspektem pochvaly je chemická reakce, kterou v nás vyvolává. Výzkumy ukazují, že když slyšíme něco, co se nám líbí, v mozku se nám uvolní příval dopaminu. Dopamin je neurotransmiter, který je spojován s pocity radosti, hrdosti, spokojenosti a pohody.

Pointa je, že naučit se poděkovat je životně důležité. Čím více lidem poděkujete, tím větší budou mít motivaci a tím usilovněji budou pracovat.

Protože na konci dne chtějí být lidé oceněni a poděkováni za to, co dělají, a to je to, co si pamatují nejvíce – více než zvýšení platu, více než prémie, více než povýšení.