69 jednoduchých způsobů, jak naplno rozvinout svůj vůdčí potenciál

Marie Curie kdysi řekla: „Musíme věřit, že jsme k něčemu nadáni, a této věci musíme za každou cenu dosáhnout.“

Tím něčím je náš cíl a naše nadání skrývá náš potenciál. Abyste mohli tento potenciál realizovat, musíte nejprve pochopit, jak uvolnit sílu, která ve vás již je.

Bez ohledu na to, jak nadaným vedoucím pracovníkem můžete být, nikdy nebudete ve vedení skutečně úspěšní, dokud nenajdete vlastnosti a dovednosti, které vás dělají tím, kým jste, a neproměníte svůj potenciál v sílu, kterou se může stát.

Zde je 69 jednoduchých způsobů, jak uvolnit svůj vůdčí potenciál:

1. Buďte cílevědomí. Smyslem života je být užitečný, být čestný, změnit to, kým jste a čeho můžete dosáhnout.

2. Být dobrého charakteru. Vedení je silnou kombinací politiky a charakteru. Ale pokud musíte být bez ní, buďte bez politiky.

3. Buďte zapálení pro věc. Odvaha naplňovat své vize, žít podle svých hodnot a nastavovat vyšší standardy vychází z nadšení, nikoli z postavení.

4. Buďte bohatí. Úspěšný člověk je ten, kdo je hodně, ne ten, kdo hodně.

5. Buď motivovaný. Zůstaňte v blízkosti zdrojů inspirace, ale buďte dostatečně prozíraví, abyste se motivovali zevnitř.

6. Buďte ohleduplní. Skvělí lídři jsou ohleduplní, protože vědí, jak těžké je změnit sebe, natož se snažit změnit ostatní.

7. Buďte pozorní. Buďte pozorní, když někdo mluví. Věnujte mu plnou pozornost a nerozptylujte se sami sebou nebo něčím jiným.

8. Buďte bystří. Nevyhýbejte se nutně ostrým hranám; někdy jsou nezbytné.

9. Buďte emočně inteligentní. Ti, kdo ubližují, mohou poučovat; ti, kdo chápou, mohou chápat. Ti, kteří jsou emočně inteligentní, mohou vést.

10. Buďte odvážní. Nejodvážnější věci v životě jsou často ty, které vypadají, že se nedají udělat.

11. Buďte přítomní. Život probíhá – jste přítomni?

12. Buďte autentičtí. Autenticita je sladění hlavy, srdce a mysli – myslíte, cítíte a děláte to samé – konzistentně.

13. reagovat. Život je z 10 procent to, co se vám děje, a z 90 procent to, jak na to reagujete. Vždy máte na výběr.

14. Buďte koučovatelní. Neuzavírejte si příležitosti k učení jen proto, že si myslíte, že toho víte dost. Nechť je každé setkání lekcí. V okamžiku, kdy se uzavřete do sebe, přestanete se učit.

15. Buďte důvěryhodní. Dodržujte své závazky; vždy udělejte to, co jste slíbili, že uděláte.

16. Buďte posluchačem. Nejzákladnější ze všech lidských potřeb je potřeba porozumět a být pochopen. Nejlepší způsob, jak porozumět lidem, je mlčet a naslouchat.

17. Buďte odvážní. Nikdy neustupujte před výzvou; najděte v sobě odvahu být stateční.

18. Buďte povzbudiví. Povzbuzování druhých vede ke skvělému vedení.

19. Buďte organizovaní. Pro všechno si najděte místo a udržujte ho tam.

20. Buďte soucitní. Je to nutnost, ne luxus.

21. Buď oddaný. Bez odhodlání není trvalého úspěchu.

22. Buďte silní. Už teď jste mnohem silnější, než si myslíte.

23. Buďte nadšení. Ke všemu, co děláte, přistupujte s nadšením a stejnou energii vnášejte do všeho, co děláte, a do každého, koho potkáte.

24. Být altruistický. Snažte se stát se nikoli osobou úspěchu, ale osobou hodnoty a smyslu.

25. Buďte produktivní. Produktivita se nikdy neděje náhodou. Je vždy výsledkem odhodlání k dokonalosti s cíleným úsilím.

26. Buďte ochotní spolupracovat. Život je možný, protože máme jeden druhého.

27. Buďte upřímní. Opravdová milost mluví sama za sebe o tom, co žádná slova nemohou vyjádřit.

28. Buďte empatičtí. Naučte se vidět věci z perspektivy druhých. Umožní vám to lépe porozumět lidem, řešit konflikty a navazovat smysluplné vztahy.

29. Buďte asertivní. Všichni ti, kteří říkají, že nemůžete? Ukažte jim, že to dokážete.

30. Buďte loajální. Když se získá respekt, získá se důvěra a pak se loajalita opětuje.

31. Buďte vytrvalí. Cílevědomě plánujte. Postupujte vášnivě. Vytrvale usilovat.

32. Buďte zdvořilí. Osvojujte si správnou etiketu, protože bez zdvořilosti lze jen těžko dosáhnout úspěchu.

33. Buďte trpěliví. Většina věcí přichází v pravou chvíli.

34. Buďte věrní. Věřte, že vše zapadne na své místo.

35. Buďte přístupní. Pokud vidíte někoho, koho neznáte, udělejte první krok k tomu, abyste ho poznali.

36. Buď spravedlivý. Nemůžete být spravedliví k ostatním, pokud nejprve nejste spravedliví sami k sobě.

37. Buďte sebevědomí. Pokud si věříte, můžete uspět prakticky v čemkoli.

38. Buďte starostliví. Projevte zájem o ty, kteří to potřebují. Nečekejte, až vás druzí požádají o pomoc; buďte tím, kdo se do toho vloží.

39. Být přijatelný. Pochopení je prvním krokem k přijetí a teprve s přijetím může dojít k ocenění.

40. Buďte laskaví. Laskavost je jedním z největších darů, kterými můžete obdarovat druhého člověka.

41. Buď shovívavý. Odpuštění je dar, který dáváte sami sobě.

42. Buďte morální. Naše etika je vláknem našeho nejhlubšího já.

43. Buďte spolehliví. Buďte tu pro druhé, když vás potřebují.

44. Buďte upřímní. Nejhlubší emoce se nejhůře vyjadřují slovy.

45. Buďte zvědaví. Vyhledávejte nové příležitosti a dobrodružství.

46. Buďte spontánní. Život je řada přirozených, spontánních událostí – nebraňte se jim, ale přijměte je.

47. Buďte chápaví. Je zdrojem soucitu.

48. Být zapamatovatelný. Pokud vaše činy inspirují ostatní k tomu, aby více snili, více se učili, více dělali a více se stali, jste vůdčí osobností.

49. Buďte klidní. Zůstat v chaosu v klidu nám pomáhá pochopit, že věci se mohou dít v jiném pořadí, než jsme si představovali.

50. Buďte odvážní. Vedení začíná na hranici vaší komfortní zóny.

51. Buďte upřímní. Říkejte pravdu, bez ohledu na to, jak moc bolí.

52. Buďte pokorní. Všichni jsme tu proto, abychom si navzájem sloužili.

53. Buďte nezávislí. Kdo se naučí zvládat život sám, je ten, kdo se nevnucuje ostatním.

54. Buďte intuitivní. Řiďte se svým instinktem a naučte se mu důvěřovat.

55. Buďte respektující. Snažte se pochopit druhé, než budete chtít být pochopeni vy.

56. Buďte zranitelní. Zranitelnost je nová síla.

57. Buďte odolní. Nejsi to, co se ti stalo; jsi to, co sis vybral být.

58. Buďte flexibilní. Nepřežijí nejsilnější z druhů, ani nejinteligentnější, ale ti, kteří jsou nejpružnější a nejlépe se přizpůsobí životu.

59. Buďte pozorní. Přitáhnete k sobě to, na co nejvytrvaleji myslíte.

60. Buď velkorysý. Pokaždé, když vám lidé udělají něco špatného, buďte připraveni odpustit a zapomenout.

61. Buďte seberealizovaní. Nejlépe poznáte druhé, když se dozvíte více o sobě.

62. Buďte orientovaní na řešení. Jednou ze zkoušek vůdcovství je schopnost rozpoznat problém dříve, než se z něj stane mimořádná událost.

63. Buďte energičtí. Svět patří těm, kteří vstávají a pohybují se v něm.

64. Buď soustředěný. Stanovte si cíl a držte se ho, dokud nedosáhnete měřitelných výsledků.

65. Buď užitečný. Nabídněte pomoc lidem, kteří o ni ani nežádají.

66. Buďte investorem. Investujte do své budoucnosti tím, že si budete věřit.

67. Buďte vděční. Vyhledávejte příležitosti k vyjádření díků slovem i skutkem.

68. Buďte pozorní. Zvykněte si brát ohled na ostatní při svých rozhodnutích a činech, protože ovlivňují ostatní lidi.

69. Buď vůdcem. Vůdce je někdo, kdo dokáže ostatní inspirovat k tomu, aby byli větší, než jsou sami.